วันที่ พุธ กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เสกสรรค์ ประเสริฐกุลแนะ.ใครเสียสละให้ชาติสงบสุขถือเป็นผู้ชนะ


เสกสรรค์ ประเสริฐกุลแนะ.ใครเสียสละให้ชาติสงบสุขถือเป็นผู้ชนะ
ผู้นำทางการเมืองที่จะนำประเทศชาติและประชาชนไปสู่ความสงบสุขได้จะต้องเป็นผู้นำที่ยอมเสียสละตนเอง 
เพื่อรักษาความสงบสุขให้กับสังคมโดยรวม ซึ่งผู้นำทางการเมืองไม่ได้หมายความถึงผู้ที่มีอำนาจเพียงอย่างเดียว 
แต่รวมถึงผู้ที่ต่อต้านอำนาจด้วย หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียสละเพื่อให้สังคมหรือประเทศชาติสงบสุข
ก็ถือเป็นผู้ชนะได้เช่นกัน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีอำนาจ 
"ส่วนการประชุม หรือชุมนุมของคนพวกจิตไม่ว่างนั้นก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด"
การยึดอำนาจรัฐต้องยึดครองใจคนไม่ใช่ยึดอาคาร
“การต้านอำนาจถือเป็นการแสดงอำนาจชนิดหนึ่ง 
ใครก็ตามที่คิดจะตั้งศูนย์อำนาจใหม่หรือต่อต้านอำนาจเก่า
 ควรจะต้องรู้ว่าอำนาจเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
อิงอาศัยนานาปัจจัย อำนาจไม่ได้บรรจุอยู่ในอาคารสถานที่
 การยึดอำนาจรัฐไม่ได้เกิดจากการยึดตัวอาคาร หากจะต้องยึดครองที่หัวใจคน” 
 หากสังคมยังไม่เห็นพ้องต้องกันในทิศทางการเปลี่ยนแปลง
 การล้มลงของระบอบเก่าหรืออำนาจเก่า 
ก็รังแต่จะนำไปสู่สภาพกลียุคและอนาธิปไตย 

โดย กวนอูเมืองนคร

 

กลับไปที่ www.oknation.net