วันที่ ศุกร์ กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สืบสานรากเหง้าวิถี ‘ไทย’ สำนึกในสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย (ตอน ๑)


'ไหว้พระ' อำเภอตุมปัส รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย, พฤศจิกายน ๒๕๔๙.

“ถือว่าเราเป็นคนไทยเหมือนกันนะครับ มีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้บ้าง, เชิญเลย” ชายหนุ่มวัย ๓๖ ปี หน้าตาเกลี้ยงเกลา สวมใส่เสื้อผ้าสะอาดสะอ้าน หนึ่งในคนมาเลเซียเชื้อสายไทยเอ่ยคำภาษาไทยสำเนียง ‘เจ๊ะเห’ * ขณะเรากำลังจับมือล่ำลาต่อกันด้วยไมตรีจิต

ตาต่อตา ใจต่อใจ สื่อสารกันง่ายดายด้วยเหมือนมีใยสัมพันธ์อะไรยึดโยงต่อกัน ภายหลังข้าพเจ้าบอกเล่าว่ามีแผนจะไปศึกษาประวัติศาสตร์เรื่องหุบบูจัง เขาฆุนุงฆือไร หมุดหมายสำคัญของอาณาจักรการค้าและศูนย์รวมศรัทธาของพุทธและฮินดูบนแหลมมลายูครั้งอดีตกาล ปัจจุบันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากชุมชนไทยในรัฐเคดาห์ มาเลเซีย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือถิ่นอาศัยของครอบครอบและญาติมิตรของเขา- ‘ประชุม นิลมณี’

ชายหนุ่มเป็นหนึ่งในคนไทยหรือที่เรียกกันว่า ‘คนเซียม’ นอกเหนือจากคนที่นับถือศาสนาอิสลาม คนจีนมาเลเซีย และคนอินเดีย ได้รับเชิญมาร่วมการสัมมนาตามโครงการพัฒนาผู้นำชุมชนเพื่อสันติสุข ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ ๔ ซึ่งประกอบด้วย พระสงฆ์ โต๊ะอิหม่าม ผู้นำชุมชน ผู้นำเยาวชน ผู้บริหารการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ครู ทหาร ตำรวจ สื่อมวลชน และข้าราชการจากหลายส่วนงานจากประเทศไทย จำนวน ๘๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ มหาวิทยาลัยอุตตร-เกาะลังกาวี รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย จัดโดย University Utara Malaysia, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง โดยความสนับสนุนด้านงบประมาณจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

'แลกเปลี่ยน' ประสบการณ์จากตัวแทนเชื้อชาติในมาเลย์ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย, สิงหาคม ๒๕๕๑.

'ร่วมฟัง' พระสงฆ์จากประเทศไทยร่วมวงสัมมนา รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย, สิงหาคม ๒๕๕๑.

'บนเวที' การประสานมือร่วมกันระหว่างไทย-มาเลย์ รัฐเคาดห์ ประเทศมาเลเซีย, สิงหาคม ๒๕๕๐.

'บรรยาย' อ.จีรพันธ์ เดมะ คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี เชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านมาเลเซียศศึกษา, สิงหาคม ๒๕๕๑.

'ให้พร' โดยโต๊ะอิหม่ามมะแอ มะแซ แห่งบ้านน้ำหอม-ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส, สิงหาคม ๒๕๕๑.

'ใช่อื่นไกล' บ้านพี่เมืองน้อง รอยต่อเคดาห์ มาเลเซีย - ด่านจังโหลน ประเทศไทย, พฤศจิกายน ๒๕๔๙.

ประชุม นิลมณี อาจนับเป็นคนไทยรุ่น ๓ ของประวัติศาสตร์ต้นตำนานคนไทยในมาเลเซียกว่า ๕๐๐ ปีมาแล้วที่เกิดในเมืองอะลอร์ สตาร์ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย รัฐที่มีไร่นากว้างใหญ่สุดสายตากระทั่งได้ชื่อว่าเป็น ‘อู่ข้าว’ ของมาเลเซีย มีวัดบุญญารามเป็นวัดไทยใหญ่ที่สุดด้วยฐานะศูนย์รวมศรัทธาชาวไทยพุทธในรัฐเคดาห์ เขาเล่าเรียนผ่านระบบจนจบการศึกษาและได้งานทำตำแหน่งวิศวกรในมหาวิทยาลัยอุตตรแห่งประเทศมาเลเซีย

“อยู่ในมาเลเซีย ผมไม่เคยรู้สึกว่าเป็นคนกลุ่มน้อยเลย เพราะว่ารัฐบาลมาเลเซียให้โอกาสและปฏิบัติต่อคนทุกชนชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศอย่างเท่าเทียมกัน แต่ในใจผมยังคงยึดถือว่ามีความเป็นไทยอยู่ในสายเลือด ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์” 

'หลักพุทธ' เมืองอะลอ สตาร์ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย, พฤศจิกายน ๒๕๔๙.

'เข้าแถว' เด็กมาเลเซียเชื้อสายไทย วัดทุ่งควาย รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย, พฤศจิกายน ๒๕๔๙.

เสียงสะท้อนแห่งสำนึกความเป็นพลเมืองมาเลเซียและแววตาเปี่ยมสุขของชายคนหนึ่ง ทำให้ข้าพเจ้าหวนคิดคำนึงถึงค่ำมืดที่ได้แรมคืนหลับนอนที่วัดพิกุลทองราชวราราม ได้สัมผัสการหัดร่ายรำแบบไทยๆ ของเด็กนักเรียนเตรียมการแสดงในเทศกาลลอยกระทง ตื่นเช้าเพื่อเดินตามขบวนแถวพระสงฆ์ไปบิณฑบาตสังเกตการณ์ความเป็นอยู่ของคนไทยในมาเลเซีย ได้พูดคุยกับผู้นำชุมชน และสัมผัสบรรยากาศการเล่าเรียนภาษาไทยของเด็กไทยในมาเลเซีย ทั้งที่รัฐกลันตัน และรัฐเคดาห์

นั่นทำให้ข้าพเจ้าพอเข้าใจ, แม้นจะอาศัยอยู่กันคนละพรมแดน แต่หัวใจไทยยังคงถูกยึดโยงไว้ด้วยความเป็น ‘ไทย’ เสมอ บนแผ่นดินที่ไม่มีการรังเกียจเดียดฉันท์ ทุกคนย่อมมีโอกาสเท่าเทียมต่อการดำรงชีวิตในวิถีแห่งตน ชุมชนคนไทยในมาเลเซียยังคงพูดภาษาไทยอย่างชัดเจนและใช้ภาษาไทยกันในชีวิตประจำวัน มีวิถีความเป็นอยู่แบบไทยๆ นับถือพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่น มีความเข้มแข็งในวัฒนธรรมประเพณีที่แสดงถึงความเป็นไทย

'ไหว้พระ' อำเภอตุมปัส รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย, พฤศจิกายน ๒๕๔๙.

'ตักบาตร' อำเภอตุมปัส รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย, พฤศจิกายน ๒๕๔๙.

'เตรียมฉันท์' อำเภอตุมปัส รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย, พฤศจิกายน ๒๕๔๙.

'ซ้อมรำ' อำเภอตุมปัส รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย, พฤศจิกายน ๒๕๔๙.

'กองเชียร์' อำเภอตุมปัส รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย, พฤศจิกายน ๒๕๔๙.

'พระนอน' เมืองกวนตัง รัฐปะหัง ประเทศมาเลเซีย, พฤศจิกายน ๒๕๔๙.

'เผยแผ่ธรรม' พระสงฆ์จากรัฐกลันตัน ไปจำวัดที่ถ้ำกวนตัน รัฐปะหัง ประเทศมาเลเซีย, พฤศจิกายน ๒๕๔๙.

'เรียนไทย' คู่มือศึกษาภาษาไทยสำหรับคนมาเลเซียเชื้อสายไทย, พฤศจิกายน ๒๕๔๙.

หมายเหตุ : * ภาษาตากใบ หรือภาษาเจ๊ะเห เป็นภาษาไทยถิ่นใต้กลุ่มหนึ่ง พูดกันมากตั้งแต่อำเภอปานาเระ อำเภอสายบุรีของจังหวัดปัตตานี ลงไปจนถึงชายแดนไทย-มาเลเซียฝั่งตะวันออก โดยเฉพาะอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รวมถึงในเขตอำเภออื่นๆ ของจังหวัดนราธิวาส เช่น อำเภอสุไหงปาดีและอำเภอแว้ง นอกจากนี้ยังใช้พูดกันในกลุ่มคนมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตันและรัฐเคดาห์ของมาเลเซีย ถือเป็นภาษาไทยถิ่นใต้ที่มีเอกลักษณ์พิเศษ บ้างว่าเป็นภาษาที่มีวิวัฒนาการมาจากภาษาสุโขทัยโดยตรง

โดย ปราณชลี

 

กลับไปที่ www.oknation.net