วันที่ เสาร์ กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รอยยิ้มแบบ " บายน "


     แต่โบราณกาล จะเห็นได้ว่าลพบุรีเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมเก่าแก่ มาตั้งแต่ยุค

ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบัน   จากหลักฐานที่เป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น

เช่น     พระปรางค์สามยอดที่มีชื่อเสียง   ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลทาง

ศิลปะแบบ " บายน " ของขอม  และมีชื่อเรียกเฉพาะว่า     เป็นศิลปะแบบลพบุรีนั้น

สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวปีพุทธศักราช    1800    จึงนับว่าเป็นศิลปกรรมชึ้นเอก

ของเมืองลพบุรีทั้งในอดีตและปัจจุบันที่สามารถบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของ

ลพบุรีในอดีตกาลได้   เมื่อปีพ.ศ. 2508 พบพระหูยานกรุใหม่ เนื้อชินเงิน ที่กรุเจดีย์

เล็ก   บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ   พระที่แตกกรุออกมานั้น   มีพิมพ์ใหญ่   พิมพ์

กลาง และพิมพ์เล็ก

     ลักษณะเด่นของพระหูยานเนื้อชินเงิน   พิมพ์เล็ก    คือมีความแตกต่างจากพระ

หูยานพิมพ์อื่น ๆ       ตรงที่พระเศียรองค์พระจะมีลักษณะเล็กและเรียวยาวกว่าปกติ

ลักษณะแบบ    " เศียรแหลม "     ลักษณะใบหน้าของพระหูยาน   พิมพ์เล็ก   มีส่วน

เหมือนกับ    ใบหน้าพระโพธิสัตว์ที่ปราสาทบายน เป็นใบหน้าที่อิ่มเอิบแบบผู้มีบุญ

บารมีสูง      เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม   และแฝงไว้ด้วยความเมตตาเป็นที่ตั้ง จนมีผู้

กล่าวกันอย่างกว้างขวางว่า  เป็น " รอยยิ้มแบบบายน " ผิวพระและคราบปรอทขาว

จับเต็มทั่วองค์พระ    ตามแบบฉบับของพระกรุใหม่ที่สมบูรณ์กว่าพระกรุเก่า     พระ

หูยานพิมพ์เล็ก   องค์นี้พิเศษตรงที่ผิวองค์พระมีคราบปรอทเขียวและคราบน้ำทอง

ปกคลุมอยู่ทั่วองค์พระ ซึ่งส่วนมากจะไม่ค่อยพบมีคราบพิเศษดังกล่าวนี้  พุทธคุณ

นั้น     สุดยอดสมชื่อขุนศึก   " น้อย " แห่งกรุงละโว้ ยอดคงกระพันมหาอุตต์ ผู้ใดมี

ไว้มักจะหวงแหนเสมอ        ขนาดองค์พระนั้นเล็กกระทัดรัดกว่าทุกพิมพ์         แลดู

ขนาดและน้ำหนักเบาเหมาะสมน่าบูชาคล้องคอ      กว้างประมาณ 2.3 ซม.       สูง

ประมาณ 5 ซม.

ยินดีสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อร่วมสร้างสรรค์

การอนุรักษ์ " พระกรุ " ศิลปะ วัตถุโบราณไทย อันทรงค่า

" บ้านพระกรุ C . VISIT "  ห้อง K1  ชั้น 2  BIG C  ลาดพร้าว     

  โทร. 089-830-0469 

ขอนำเสนอ ภาพเทวรูปใน  หมวด " ศาสนา "

http://www.oknation.net/blog/c-visit-tibet

" บ้านธิเบต-เนปาล " ประติมากรรมชั้นสุงอันทรงค่าแห่งศิลปะ

โดย c_visit

 

กลับไปที่ www.oknation.net