วันที่ อาทิตย์ กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แม่สลองรวมใจเทิดไท้แม่ของแผ่นดิน


 พื้นที่โครงการปลุกป่ากองบัญชาการกองทัพไทย ปี 51 ณ  บ้านสันติคีรี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สืบเนื่องจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้หามาตราการหยุดยั้งการทำลายป่า และเร่งฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธาร  พื้นที่โครงการปลูกป่า กองบัญชาการกองทัพไทยพื้นที่บ้านสันติคีรี ดอยแม่สลอง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งมีเนื้อที่เป้าหมายในการปลูกป่าจำนวน 9,000 ไร่ ระยะเวลาในการดำเนินการ 14 ปี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2550 ถึงพุทธศักราช 2563 ทั้งในขั้นการปลูกจำนวน 2,000 ไร่ รวมปลูกแล้วเสร็จ จำนวน 3,000 ไร่ พรัอมทั้งได้ได้เร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่อ ให้มีจำนวนมากขึ้น ด้วยการปลูกป่า 5 อย่าง ได้แก่ การปลูกป่าสาธิต ,การปลูกชุมชน การสร้างสวนป่า การปลูกป่าในโครงการทำความดีถวายในหลวง พร้อมปลูกหญ้าแฝก และจะดำเนินการปลูกป่าชาวบ้าน ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  ทรงจัดตั้งขึ้น  โดยมีชาวเขาเผ่าต่างๆ เข้าร่วมโดยสาบานไม่ตัดไม้ทำลายป่า

โดย ปีศาจชายแดน

 

กลับไปที่ www.oknation.net