วันที่ จันทร์ กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทำงานให้ดีต้องมี "โค้ช"


                พวกเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬา คือ การมีโค้ชที่ดี จะเห็นได้จากช่วงของการแข่งขันโอลิมปิกที่ผ่านมา ที่นักกีฬาต่างก็มีโค้ชคอยแนะนำ คอยแก้เกม คอยเป็นกำลังใจ ทำให้นักกีฬาทำในสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลให้นักกีฬาประสบผลสำเร็จในการแข่งขัน 

          เมื่อมองดูเกมกีฬาแล้วย้อนมาดูตัวเอง ชีวิตการทำงานก็ไม่ต่างจากชีวิตของนักกีฬา  ทุกวันเราต่างต้องหมั่นเรียนรู้ ฝึกฝน และแข่งขันกับตัวเองและคู่แข่ง  ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องมีโค้ชดี ๆ เช่นกัน เพราะโค้ชดี ๆ จะช่วยแนะนำ ตักเตือน ส่งเสริม และพัฒนาเราให้ประสบ ความสำเร็จ  โดยในยุคปัจจุบันแนวโน้มการใช้โค้ชเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ไม่เว้นแม้แต่ผู้บริหารระดับสูงก็นิยมการมีโค้ชประจำตัว เพราะโค้ชจะให้ผลดีต่อการปฏิบัติงาน และนำพาองค์การไปสู่เป้าหมายของธุรกิจ เนื่องจากเป็นกระบวนการเรียนรู้โดยตรงจากประสบการณ์ของตัวเองผ่านข้อมูลย้อนกลับของโค้ช

การเป็นโค้ชที่ดีไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว ต้องใช้ความสามารถที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เนื่องจากการโค้ชเกี่ยวข้องกับเรื่องความสัมพันธ์และความไว้วางใจกัน โค้ชมีหน้าที่ช่วยสร้าง แรงบันดาลใจ ชี้แนะ กระตุ้นให้สร้างความเป็นเลิศด้วยวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เราสามารถปลดปล่อยศักยภาพของเราได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งจะคอยชี้ให้เราเห็นถึงจุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อให้เราสามารถเลือกพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้อง และที่สำคัญโค้ชจะมีหน้าที่คอยฉุดให้เราลุกจากความพ่ายแพ้  โค้ชจึงเป็นผู้มีบทบาทที่สำคัญต่อความสำเร็จ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ขององค์การที่จะต้องส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการโค้ช

พวกเราเองหลายคนบางครั้งก็ทำหน้าที่โค้ช บางครั้งก็เป็นผู้ได้รับคำแนะนำ หากเราแสดงบทบาทของโค้ช เราคงต้องแสดงบทบาทของโค้ชมืออาชีพ ด้วยการถามความเห็นของลูกน้อง รับฟังข้อเสนอแนะ เห็นคุณค่าของการแสดงความคิดเห็น อธิบายเป้าหมายของงานที่จะให้ลูกน้องทำชัดเจน ยินดีรับฟังปัญหาเมื่อได้ทำงานไปแล้ว เป็นต้น  แต่หากเรารับบทบาทเป็นผู้ได้รับคำแนะนำ เราคงต้องเปิดใจรับฟังคำแนะนำที่สร้างสรรค์ และนำคำแนะนำที่มีประโยชน์นั้นมาใช้ในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เราสามารถปลดปล่อยศักยภาพของเราได้อย่างเต็มที่ จนก้าวสู่ความสำเร็จตามที่เรามุ่งหวังไว้ ซึ่งเปรียบประดุจการได้เหรียญทองโอลิมปิก ซึ่งถือเป็นสุดยอดปรารถนาของทุกคน 

โดย Him

 

กลับไปที่ www.oknation.net