วันที่ อังคาร กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Babyboomer, GenX, GenY คุณอยู่กลุ่มไหน


            ในองค์การหนึ่ง ๆ ส่วนใหญ่จะมีคนหลายรุ่น หลายวัย คละเคล้ากันไป   ซึ่งตามหลักสากลจะมีการแบ่งกลุ่มคนทำงานออกเป็น 3 กลุ่ม (Generation) คือ Baby Boomer, Generation X และ Generation Y ซึ่งแต่ละกลุ่มมีคุณลักษณะเด่นที่แตกต่างกัน  ท่านผู้อ่านลองดูสิครับว่าตรงกับเราบ้างไหม

§ Baby Boomer  คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 – 2507 อายุ 44 – 62 ปี จะเป็นคนที่มีชีวิตเพื่อการทำงาน เคารพกฎเกณฑ์ กติกา  อดทน ให้ความสำคัญกับผลงานแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบความสำเร็จ   อีกทั้งยังมีแนวคิดที่จะทำงานหนักเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว  มีความทุ่มเทกับการทำงานและองค์กรมาก คนกลุ่มนี้จะไม่เปลี่ยนงานบ่อยเนื่องจาก    มีความจงรักภักดีกับองค์กรอย่างมาก

§ Generation X  คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508 – 2522 อายุ 29 – 43 ปี มีลักษณะพฤติกรรมชอบอะไรง่าย ๆ ไม่ต้องเป็นทางการ ให้ความสำคัญกับเรื่องความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว (Work – life balance)  มีแนวคิดและการทำงานในลักษณะรู้ทุกอย่างทำทุกอย่างได้เพียงลำพังไม่พึ่งพาใคร มีความคิดเปิดกว้าง พร้อมรับฟังข้อติติงเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง

§ Generation Y   คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 – 2543 อายุ 8 – 28 ปี เป็นกลุ่มคนที่โตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เป็นวัยที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่วัยทำงาน มีลักษณะนิสัยชอบแสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบอยู่ในกรอบและไม่ชอบเงื่อนไข คนกลุ่มนี้ต้องการความชัดเจนในการทำงานว่าสิ่งที่ทำมีผลต่อตนเองและต่อหน่วยงานอย่างไร  อีกทั้งยังมีความสามารถในการทำงานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร และยังสามารถทำงานหลาย ๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน

เป็นไงบ้างครับ ลองเทียบดูแล้วตรงกับบุคลิก หรือ แนวคิดของเราบ้างไหม  แต่ในการทำงานถึงแม้ว่าแต่ละ Generation จะมีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกัน แต่เราก็สามารถอยู่และทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข เพราะความแตกต่างคือความงดงาม คือที่มาของความคิดที่หลากหลาย คือพลังแห่งความคิดที่สร้างสรรค์ต่อยอด  ดังนั้น หากเพียงแต่เราเปิดใจ ยอมรับความแตกต่าง และประสานจุดเด่นของแต่ละ Generation เพื่อให้เกิด “พลังร่วม” ในการผลักดันให้องค์การ หรือ สังคมของเราให้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

โดย Him

 

กลับไปที่ www.oknation.net