วันที่ อังคาร กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประถม - มัธยม


ประถม - มัธยม ใคร? สร้างความแตกแยก


"การปลุกผี ประถม-มัธยม" เหมือนเป็นการพายเรือในอ่าง การศึกษาไทยที่ผ่านมาติดอยู่กับการปฏิรูปโครงสร้างและอำนาจ จนเนื้อหาการปฏิรูปไปไม่ถึงไหน การปฏิรูปการศึกษาต้องพัฒนาอย่างรอบด้าน เอาเวลาและสมองมาคิดพัฒนาเด็กและผู้เรียนให้มากกว่าคิดเรื่องโครงสร้างอำนาจ หากมองปัญหา ต้องมองจากรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ 12 ปี และทั่วถึง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พรบ.กศ.2542/2545 ก็สอดรับกัน ส่วน พรบ.กศ.ภาคบังคับ บังคับ 9 ปี ดังนั้นโรงเรียนขยายโอกาสเดิม คือ โรงเรียนจัดการศึกษาภาคบังคับ 100 % แต่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ 75 % โรงเรียนประถมเดิม จัดการศึกษาภาคบังคับได้ 66.76 % จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ 50 % ส่วนโรงเรียนมัธยมเดิม จัดการศึกษาภาคบังคับได้ 33.33% จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ 50 % จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาภาคบังคับยังขาดเอกภาพ ถ้ามองช่วงอายุของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 จะไปซ้ำกับนักเรียนของ กอศ. ในระดับ ปวช. ส่วนในระดับอุดมศึกษานั้นไม่มีปัญหา ดังนั้นการแก้ปัญหา คือ จะต้องแก้รัฐธรรมนูญ 2550 ให้รัฐจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง 9 ปี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (เดิมคนร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้ทำ คนทำไม่ได้ร่าง)ดังนั้น ทุกโรงเรียนต้องจัดการศึกษาภาคบังคับตั้งแต่ชั้น ภ.1-9 (ไม่มีประถมมัธยม)เมื่อนักเรียนจบ ภ.9 แล้ว สามารถเลือกศึกษาต่อได้ 2 สนง. คืออาชีวะฯ กับ อุดมฯ กลุ่มที่ 1 เรียนอาชีวศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรีฯ กลุ่มที่ 2 เรียนเตรียมอุดม 3 ปี มอบให้ สนง.อุดมฯไป ถามว่าแล้วมัธยมเดิมจะเหลือ 3 ชั้นหรือ? เปล่า โรงเรียนก็เปิดรับนักเรียนภาคบังคับ ภ.1,2,3,4,5,6,7,8,9 แล้วโรงเรียนที่เปิดสอน ภ.1-6 ล่ะ ถ้าไม่สามารถเปิดถึง ภ.9 ก็เป็นโรงเรียนสาขาหรือเครือข่ายฯ

โดย ครูควนฮาย

 

กลับไปที่ www.oknation.net