วันที่ พุธ กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

"ผู้นำที่ดี" ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร


            มีคำกล่าวว่า เราควรกลัว “ฝูงกวางที่นำโดยสิงโต” มากกว่า “ฝูงสิงโตที่นำโดยกวาง”  ซึ่งเป็นคำกล่าวที่แสดงให้เห็นความสำคัญของผู้นำอย่างมากว่า ถ้าผู้นำเก่งแล้วก็จะพาทีมไปรอดแน่  วันนี้จะมานำเสนอว่า ผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร 

 

            คำว่า “ผู้นำ” คือ ผู้ที่มีความสามารถจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติภาระหน้าที่จนประสบความสำเร็จ  ผู้นำขั้นพื้นฐานที่สุดคือ ผู้นำโดยตำแหน่ง หมายถึงการที่ผู้อื่นยอมทำตามเพราะทำไปตามหน้าที่  แต่ผู้นำที่เหนือกว่านั้น คือ ผู้นำที่แม้ไม่มีตำแหน่งหน้าที่ แต่สามารถจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตามในสิ่งดีงามได้

 

            คุณสมบัติของผู้นำที่ดีมีหลายประการ  วันนี้ ขอนำเสนอคุณสมบัติใน 3 ข้อหลัก เพื่อให้ท่านที่เป็นผู้นำสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมครับ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

1.     มีความรู้ความสามารถ  การจะเป็นผู้นำที่ดีได้ เราจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถก่อน แต่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องรู้ดีกว่าลูกน้องทุกเรื่อง เพราะบางเรื่องลูกน้องก็รู้ดีกว่าเราได้  แต่หมายถึง ผู้นำต้องมีความรู้ ความสามารถในระดับที่เป็นที่ปรึกษาของลูกน้องได้ มีการแนะนำ จุดประกาย ให้ลูกน้องเห็นภาพแห่งความสำเร็จ แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหา กรณีลูกน้องคิดไม่ได้แล้ว ในข้อนี้ก็คือผู้นำต้อง “เก่ง” เพราะหากลูกน้องเห็นว่าเราไม่เก่งจริง เขาก็จะขาดความนับถือเรา ไม่เชื่อเรา เพราะเราช่วยอะไรเขาไม่ได้

2.     สร้างความไว้วางใจ  ผู้นำที่ดีต้องสร้างให้ลูกน้องเกิดความไว้วางใจ  เช่น หากมีเรื่องที่เป็นความลับ จะสามารถรักษาไว้ได้ดี  หรือ เป็นผู้ที่ปกป้องดูแลเมื่อลูกน้องทำงานผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ สามารถออกหน้าในการรับผิด มากกว่าการรับชอบ ลูกน้องก็จะประทับใจว่ามีลูกพี่ที่เป็นที่พึ่งได้ยามภัยมา  อีกส่วนหนึ่งที่จะสร้างความไว้วางใจ คือ เมื่อรับปากสิ่งใดแล้วต้องปฏิบัติ  เพราะหากผู้นำรับปากแล้วไม่ปฏิบัติ พอบ่อยเข้า ความน่าเชื่อถือของผู้นำจะค่อย ๆ หมดไป

3.     การเป็นคนดี  ข้อนี้สำคัญ  ไม่ว่าผู้นำจะ “เก่ง” หรือจะทำให้ลูกน้อง “ไว้วางใจ” แต่หากผู้นำเป็นคนไม่ดี หรือ เป็นผู้นำที่มีลักษณะสีเทา มีผลประโยชน์ทับซ้อน  ลูกน้องก็ไม่อยากทำงานด้วย เพราะจะคิดว่าสิ่งที่ผู้นำคิดขึ้นมา จะแอบอิงผลประโยชน์เสมอ

 

เป็นไงบ้างครับ คุณสมบัติในเบื้องต้นของผู้นำ  หากท่านเป็นผู้นำอยู่ คงต้องมีให้ครบทั้ง 3 เรื่อง ส่วนท่านใดเป็นลูกน้องอยู่ ลองดูผู้นำของท่านว่ามีคุณสมบัติต่าง ๆ ข้างต้นกี่ข้อ? หรือไม่มีเลย!!

โดย Him

 

กลับไปที่ www.oknation.net