วันที่ พุธ กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เช็คโผครม. 4 สำนัก..!! คมชัดลึกเชื่อ 'บิ๊กจิ๋ว' หลุด มติชนยัน 'สุพล' ที่เดิม


 อยู่ที่ "นายใหญ่" จะเขี่ยลูกให้ใครเล่น..!!

ในการจัดตั้ง ครม. สมชาย1. ครั้งนี้ โผคงไมใผดเพี้ยนไปจากนี้แล้ว น่าสนใจว่า สำนักข่าวต่างๆ ได้นำเสนอโผครม. ซึ่งส่วนใหญ่ แต่มีรายละเอียดแตกต่างกันบ้างดังนี้

คมชัดลึก เปิดชื่อ36 ครม."สมชาย 1"

ตำแหน่งคณะรัฐมนตรีในรัฐบาล"สมชาย 1" นั้น ได้แก่ นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ (พปช.)

รองนายกรัฐมนตรีนายโอฬาร ไชยประวัติ (พปช.) นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล

กระทรวงการต่างประเทศนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ รมว. (พปช.)

กระทรวงมหาดไทยพล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ รมว. (พปช.) นายประสงค์ โฆษิตานนท์ รมช.(พผ.) นายปรีชาเร่งสมบูรณ์สุข รมช. (พปช.)

กระทรวงยุติธรรมนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ รมว. (พปช.)

กระทรวงอุตสาหกรรม พล.ต.อ.ประชาพรหมนอก รมว. (พผ.)

กระทรวงการคลังนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว. (พปช.) ร.ต.หญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รมช. (พผ.) นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รมช. (รวมใจไทยฯ)

กระทรวงพาณิชย์นายไชยา สะสมทรัพย์ รมว. (พปช.) พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ รมช. (มฌ.) นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ รมช. (พปช.)

กระทรวงคมนาคมนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมว. (พปช.) นายโสภณ ซารัมย์ รมช. (พปช.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รมช. (ชท.)

กระทรวงสาธารณสุขร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว. (พปช.) นายวิชาญ มีนชัยนันท์ รมช. (พปช.)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอุดมเดชรัตนเสถียร รมว. (พปช.)

กระทรวงวัฒนธรรมนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว. (พปช.)

กระทรวงศึกษาธิการนายศรีเมือง เจริญศิริ รมว. (พปช.) ว่าที่ ร.ต.พงศ์พันธ์สุนทรชัย รมช. (พปช.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รมว. (ชท.) นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร รมช. (ชท.) นายธีระชัย แสนแก้ว รมช. (พปช.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายวุฒิพงศ์ ฉายแสง รมว. (พปช.)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนายมั่น พัธโนทัย รมว. (พผ.)

กระทรวงพลังงานนพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว. (รวมใจไทยฯ)

กระทรวงแรงงานนางอุไรวรรณ เทียนทอง รมว. (ป.ช.ร.)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนางอนงค์วรรณ เทพสุทิน รมว. (มฌ.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว. (ชท.)

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุขุมพงศ์ โง่นคำ (พปช.) นายสุพล ฟองงาม (พปช.)

ไทยรัฐ มีดังนี้

1.สมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ควบตำแหน่ง รมว.กลาโหม
2.สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ต่างประเทศ
3.พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
4.นายโอฬาร ไชยประวัติ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
5.นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล เป็นรองนายกรัฐมนตรี
6. พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทย เป็นรองนายกรัฐมนตรี
7.นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ ส.ส.สัดส่วน รองเลขาธิการพรรคพลังประชาชน เป็น รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8.นายสุพล ฟองงาม รักษาการ รมช.มหาดไทย เป็น รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9.นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รักษาการ รมช.คลัง เป็น รมว.คลัง
10.นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ เลขาธิการพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา เป็น รมช.คลัง
11. ร.ต.หญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี จากพรรคเพื่อแผ่นดิน เป็น รมช.คลัง
12.นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ส.ส.สัดส่วน พรรคชาติไทย เป็น รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา
13.นายอุดมเดช รัตนเสถียร ส.ส.นนทบุรี พรรคพลังประชาชน โควตากลุ่มคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็น รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
14.นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รองหัวหน้าพรรคชาติไทย เป็น รมว.เกษตรและสหกรณ์
15.นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร ส.ส.นครปฐม พรรคชาติไทย เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์
16.นายธีระชัย แสนแก้ว ส.ส. อุดรธานี กลุ่มเพื่อนเนวิน เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์
17.นายสันติ พร้อมพัฒน์ ส.ส.สัดส่วน พรรคพลังประชาชน เป็น รมว.คมนาคม
18.นายโสภณ ซารัมย์ ส.ส. บุรีรัมย์ กลุ่มเพื่อนเนวิน เป็น รมช.คมนาคม เสียบแทน นายทรงศักดิ์ ทองศรี
19.นายวราวุธ ศิลปอาชา ส.ส.สุพรรณบุรี บุตรชายนายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทย เป็น รมช.คมนาคม เสียบแทนนายอนุรักษ์ จุรีมาศ
20.นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน หัวหน้าพรรคมัชฌิมาธิปไตย เป็น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
21.นายมั่น พัธโนทัย แกนนำกลุ่มปากน้ำ พรรคเพื่อแผ่นดิน เป็น รมว. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
22.นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ส.ส.นครราชสีมา รองหัวหน้าพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา คู่เขยนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็น รมว.พลังงาน
23.นายไชยา สะสมทรัพย์ แกนนำกลุ่มภาคกลาง พรรคพลังประชาชน เป็น รมว.พาณิชย์
24.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ส.ส.สมุทรปราการ เหรัญญิกพรรคพลังประชาชน เป็น รมช.พาณิชย์
25. พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ รองหัวหน้าพรรคมัชฌิมาธิปไตย เป็น รมช.พาณิชย์
26. พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ เป็น รมว.มหาดไทย
27.นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข ส.ส.เลย แกนนำกลุ่มอีสานพัฒนา เป็น รมช. มหาดไทย
28.นายประสงค์ โฆษิตานนท์ โควตาพรรคเพื่อแผ่นดิน เป็น รมช.มหาดไทย
29.นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ รักษาการ รมว.วัฒนธรรม หัวหน้ากลุ่มขุนค้อน ขยับเป็น รมว.ยุติธรรม
30.นางอุไรวรรณ เทียนทอง ภรรยานายเสนาะ เทียนทอง หัวหน้าพรรคประชาราช เป็น รมว. แรงงาน
31. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ส.ส.แพร่ กลุ่มภาคเหนือ พรรคพลังประชาชน เป็น รมว.วัฒนธรรม 32. นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง รักษาการ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น รมว.วิทยาศาสตร์ฯ
33. นายศรีเมือง เจริญศิริ ส.ส. สัดส่วน พรรคพลังประชาชน สายตรงคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็น รมว.ศึกษาธิการ
34. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง อดีต รมว.มหาดไทย เป็น รมว.สาธารณสุข
35. นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ส.ส.กทม. กลุ่มคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็น รมช.สาธารณสุข
36. พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ประธานพรรคเพื่อแผ่นดิน เป็น รมว.อุตสาหกรรม (ไทยรัฐ)

มติชน มีรายละเอียดดังนี้

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ส่วนรองนายกรัฐมนตรีมี 5 คนคือ 1.พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ เป็นรองนายกรัฐมนตรี ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 2.พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทย 3.นายโอฬาร ไชยประวัติ อดีตผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ 4.นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ถูกวางตัวไว้เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรี หากพรรคพลังประชาชนถูกยุบ เนื่องจากนายมิ่งขวัญ เป็น ส.ส.สัดส่วนและไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน ทำให้สามารถรักษาการแทนนายสมชายได้ และ 5.นายสมพงษ์ อมรวัฒน์ ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วย

อย่างไรก็ตาม มีกระแสข่าวว่า พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ยังคงมีรายชื่อที่จะได้รับตำแหน่งรองนายกฯ ฝ่ายความมั่นคง เช่นเดียวกับ นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล ที่ถูกโยกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อาจได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกฯ

ส่วนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีตำแหน่งเดียว คือนายสุขุมพงศ์ โง่นคำ

สำหรับกระทรวงมหาดไทย ยังคงเป็น พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ โดยมีรัฐมนตรีช่วย 2 ตำแหน่ง คือ นายประสงค์ โฆษิตานนท์ จากพรรคเพื่อแผ่นดิน และนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข ส.ส.เลย กลุ่มอีสานพัฒนา พรรคพลังประชาชน อย่างไรก็ตาม พล.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ยังคงยืนยันกับนายสุพล ฟองงาม ว่ายังมีชื่อนายสุพล เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอยู่ และไม่ต้องเก็บของออกจากกระทรวง

ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตกเป็นของนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ส.ส.แพร่ พรรคพลังประชาชน คนสนิทนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย โดยโยกนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ หัวหน้า กลุ่มขุนค้อน ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แทนนายสมพงษ์
ชั่วคราว - เจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลกำลังตกแต่งห้องประชุมคณะรัฐมนตรีชั่วคราว ที่อาคารสำนักงานท่าอากาศยานกรุงเทพ ดอนเมือง เมื่อวันที่ 23 กันยายน เพื่อให้เสร็จทันการประชุมในวันอังคารหน้า

ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นของนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง ตามความคาดหมาย มีนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ และ ร.ต.(หญิง)ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ภริยา ว่าที่ ร.ต.ไพโรจน์ สุวรรณฉวี แกนนำพรรคเพื่อแผ่นดิน มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตกเป็นของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง แทนนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล ที่หลุดออกจากตำแหน่งหลังจากหันไปสนับสนุนนายสมัคร สุนทรเวช อดีตนายกรัฐมนตรีให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงสาธารณสุขยังเป็นของนายวิชาญ มีนชัยนันท์ ตัวแทนจากภาค กทม.ตามเดิม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังคงเป็นของนายไชยา สะสมทรัพย์ และปรากฏชื่อของนายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ส.ส.สมุทรปราการ และ พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วย สำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังคงเป็นนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ จากพรรคชาติไทย ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีชื่อ นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รองหัวหน้าพรรคชาติไทย เป็นรัฐมนตรีว่าการ มีนายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร จากพรรคชาติไทย และนายธีระชัย แสนแก้ว จากพลังประชาชนกลุ่มเพื่อนเนวิน เป็นรัฐมนตรีช่วย

กระทรวงคมนาคม นายสันติ พร้อมพัฒน์ ยังคงเกาะเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงได้อย่างเหนียวแน่น แต่รัฐมนตรีช่วยว่าการมีการปรับนายทรงศักดิ์ ทองศรี ออกจากตำแหน่ง และให้นายโสภณ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ กลุ่มเพื่อนเนวินมารับตำแหน่งแทน และมีชื่อนายวราวุธ ศิลปอาชา บุตรชายนายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นรัฐมนตรีช่วยอีกคนหนึ่ง

ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตกเป็นของนายศรีเมือง เจริญศิริ ส.ส.สัดส่วนพรรคพลังประชาชน คนใกล้ชิด พ.ต.ท.ทักษิณ และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร มีว่าที่ ร.ต.พงศ์พันธ์ สุนทรชัย ส.ส.หนองคาย นั่งรัฐมนตรีช่วย ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นของนายอุดมเดช รัตนเสถียร ส.ส.นนทบุรี คนสนิทคุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังเป็นของนายวุฒิพงศ์ ฉายแสง ตามเดิม เช่นเดียวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังเป็นชื่อของนางอนงค์วรรณ เทพสุทิน กระทรวงเทคโน โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือนายมั่น พัธโนทัย จากพรรคเพื่อแผ่นดิน

สำหรับโควต้าของพรรครวมใจไทยชาติพัฒนานั้น เป็นของ นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ส.ส.เขต 1 รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แทน พล.ท.(หญิง)พูนภิรมย์ ลิปต พัลลภ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ขณะที่นางอุไรวรรณ เทียนทอง ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตามเดิม ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม คือ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก จากพรรคเพื่อแผ่นดิน

เดลินิวส์ รายละเอียดดังนี้

1. นายสมชาย ควบ รมว.กลาโหม 2. นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล เป็น รมว.เกษตรฯ นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร และนายธีระชัย แสนแก้ว เป็น รมช.เกษตรฯ 3. นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช เป็น รมว.คลัง นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ และ ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี เป็น รมช.คลัง 4. นายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็นรมว.คมนาคม นายวราวุธ ศิลปอาชา และนายโสภณ ซารัม เป็น รมช.คมนาคม

5.นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็น รมว. การต่างประเทศ 6. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เป็นรมว.การท่องเที่ยวและกีฬา 7. นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน เป็น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8. นายมั่น พัธโนทัย เป็น รมว. ไอซีที 9. นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล เป็น รมว. พลังงาน 10. นายอุดมเดช รัตนเสถียร เป็น รมว. การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 11. นายไชยา สะสมทรัพย์ เป็น รมว.พาณิชย์ พ.ต.ท. บรรยิน ตั้งภากรณ์ และนายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ เป็น รมช.พาณิชย์

12. พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ เป็น รมว. มหาดไทย นายสุพล ฟองงาม นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข และ นายประสงค์ โฆษิตานนท์ เป็น รมช.มหาดไทย 13. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ เป็น รมว.ยุติธรรม 14. นางอุไรวรรณ เทียนทอง เป็น รมว.แรงงาน 15. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล เป็น รมว.วัฒนธรรม 16. นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง เป็น รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17. นายศรีเมือง เจริญศิริ เป็น รมว. ศึกษาธิการ ว่าที่ ร.ต.พงศ์พันธ์ สุนทรชัย เป็น รมช.ศึกษาธิการ 18. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เป็น รมว. สาธารณสุข นายวิชาญ มีนชัยนันท์ เป็น รมช. สาธารณสุข 19. พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก เป็น รมว.อุตสาหกรรม 20. นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ เป็นรมต.ประจำสำนักนายกฯ

......

จากที่ดูโผทั้ง 4 สำนัก.. ส่วนใหญ่ตรงกันกว่า 80 % แต่ยังมีบางตำแหน่งที่ไม่ตรงกัน

น่าสนใจว่า "คมชัดลึก" คาดการณ์ว่า พล.อ.ชวลิต จะหลุดไม่เข้าป้ายในตำแหน่งรองนายกฯ ซึ่งต่างจากสื่ออื่น

น่าสนใจตำแหน่งของ สุพล ฟองงาม ว่าจะอยู่ รมช.มหาดไทย หรือไปเป็น รมต.สำนักนายกฯ ซึ่งมีเพียง "มติชน" เท่านั้น ที่เชื่อว่า เขายังเป็น รมช.มหาดไทย

ติดตามเช็คตำแหน่งกันให้วุ่นตรงกันหรือไม่!!

โดย Nity

 

กลับไปที่ www.oknation.net