วันที่ พุธ กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โปรดเกล้า ครม.สมชาย1แล้ว จิ๋ว-เฉลิมมาแว้ว (เช็คด่วนใครพลาด-ใครส้มหล่น)


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ที่มีนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมแล้ว
บางคนบอกว่าพลิกโผ บางคนบอกว่าเป็นไปตามโผ เมื่อขงเบ้งแห่งกองทัพพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เข้ามารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี, นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ สละเก้าอี้รัฐมนตรียุติธรรม มาเป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีต่างประเทศแทน,

 
นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล ถูกโยกจากกระทรวงสาธารณสุข หลีกทางให้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี, นายโอฬาร ไชยประวัติ ซึ่งเป็นมือเศรษฐกิจ มาเป็นรองนายกรัฐมนตรี และ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิม โดยมีนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีมือใหม่ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีคลัง, นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยคลังเหมือนเดิม
  ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เข้ามาเสียบรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข,พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ รัฐมนตรีว่าการมหาดไทยเหมือนเดิม, นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ เหมือนเดิม, นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ถูกโยกไปนั่งว่าการยุติธรรม แทนนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์,
 
นายสันติ พร้อมพัฒน์ นังคงนั่งเหนียวแน่นอยู่ที่ว่าการกระทรวงคมนาคม, นายวราวุธ ศิลปอาชา ลูกชายของบรรหาร ศิลปอาชา ถูกเสียบเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยคมนาคม,
 
 
พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก แน่นอนเป็นไปตามความคาดหมาย เข้ามาแทนสุวิทย์ คุณกิตติ ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรม, นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล เป็นรัฐมนตรีว่าการพลังงาน แทนภริยาของนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ พล.ท.หญิงพูลภิรมณ์ ลิปตพัลลภ   

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ นั่งนั่งอยู่ที่เดิมรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา, นางองค์วรรณ เทพสุทิน ก็เช่นกันนั่งว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ, นายวุฒิพงษ์ ฉายแสง ก็ยังไม่ไปไหน นั่งว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
 
นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ รัฐมนตรีมือใหม่ เข้ามาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

                          สำหรับรายชื่อครม.ทั้งหมด ประกอบด้วย

        1.สมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ควบตำแหน่ง รมว.กลาโหม 2.สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ต่างประเทศ 3.พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นรองนายกรัฐมนตรี 4.นายโอฬาร ไชยประวัติ เป็นรองนายกรัฐมนตรี

        5.นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล เป็นรองนายกรัฐมนตรี 6. พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทย เป็นรองนายกรัฐมนตรี 7.นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ ส.ส.สัดส่วน รองเลขาธิการพรรคพลังประชาชน เป็น รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

8.นายสุพล ฟองงาม รักษาการ รมช.มหาดไทย เป็น รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 9.นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รักษาการ รมช.คลัง เป็น รมว.คลัง 10.นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ เลขาธิการพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา เป็น รมช.คลัง

                  
       11. ร.ต.หญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี จากพรรคเพื่อแผ่นดิน เป็น รมช.คลัง
12.นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ส.ส.สัดส่วน พรรคชาติไทย เป็น รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา
13.นายอุดมเดช รัตนเสถียร ส.ส.นนทบุรี พรรคพลังประชาชน โควตากลุ่มคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็น รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


       14.นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รองหัวหน้าพรรคชาติไทย เป็น รมว.เกษตรและสหกรณ์
15.นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร ส.ส.นครปฐม พรรคชาติไทย เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์ 16.นายธีระชัย แสนแก้ว ส.ส. อุดรธานี กลุ่มเพื่อนเนวิน เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์


      17.นายสันติ พร้อมพัฒน์ ส.ส.สัดส่วน พรรคพลังประชาชน เป็น รมว.คมนาคม
18.นายโสภณ ซารัมย์ ส.ส. บุรีรัมย์ กลุ่มเพื่อนเนวิน เป็น รมช.คมนาคม เสียบแทน นายทรงศักดิ์ ทองศรี 19.นายวราวุธ ศิลปอาชา ส.ส.สุพรรณบุรี บุตรชายนายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทย เป็น รมช.คมนาคม เสียบแทนนายอนุรักษ์ จุรีมาศ

20.นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน หัวหน้าพรรคมัชฌิมาธิปไตย เป็น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 21.นายมั่น พัธโนทัย แกนนำกลุ่มปากน้ำ พรรคเพื่อแผ่นดิน เป็น รมว. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

22.นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ส.ส.นครราชสีมา รองหัวหน้าพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา คู่เขยนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็น รมว.พลังงาน 23.นายไชยา สะสมทรัพย์ แกนนำกลุ่มภาคกลาง พรรคพลังประชาชน เป็น รมว.พาณิชย์ 24.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ส.ส.สมุทรปราการ เหรัญญิกพรรคพลังประชาชน เป็น รมช.พาณิชย์

25. พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ รองหัวหน้าพรรคมัชฌิมาธิปไตย เป็น รมช.พาณิชย์ 26. พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ เป็น รมว.มหาดไทย 27.นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข ส.ส.เลย แกนนำกลุ่มอีสานพัฒนา เป็น รมช. มหาดไทย

28.นายประสงค์ โฆษิตานนท์ โควตาพรรคเพื่อแผ่นดิน เป็น รมช.มหาดไทย 29.นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ รักษาการ รมว.วัฒนธรรม หัวหน้ากลุ่มขุนค้อน ขยับเป็น รมว.ยุติธรรม

        30.นางอุไรวรรณ เทียนทอง ภรรยานายเสนาะ เทียนทอง หัวหน้าพรรคประชาราช เป็น รมว. แรงงาน 31. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ส.ส.แพร่ กลุ่มภาคเหนือ พรรคพลังประชาชน เป็น รมว.วัฒนธรรม 32. นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง รักษาการ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น รมว.วิทยาศาสตร์ฯ

        33. นายศรีเมือง เจริญศิริ ส.ส. สัดส่วน พรรคพลังประชาชน สายตรงคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็น รมว.ศึกษาธิการ 34. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง อดีต รมว.มหาดไทย เป็น รมว.สาธารณสุข 35. นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ส.ส.กทม. กลุ่มคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็น รมช.สาธารณสุข 36.พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ประธานพรรคเพื่อแผ่นดิน เป็น รมว.อุตสาหกรรม

         สำหรับรายชื่อบุคคลที่หลุดพ้นไปจากตำแหน่ง และไม่เข้าวิน     

     1.นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.สัดส่วน พรรคพลังประชาชน เดิมคาดว่าจะเป็นรองนายกฯ หลังจากก่อนหน้านั้นหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีพาณิชย์มาครั้งหนึ่งแล้ว 

     2.นายสาโรจน์ ชวนะวิรัช คาดว่าน่าจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ เพราะได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งมาสมัยนายกฯสมัคร แต่ยังไม่ได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ จึงยังไม่ได้ทำหน้าที่

      3.นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ ผอ.สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง โควตากลุ่มเพื่อนเนวิน คาดว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยคลัง

      4.นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ที่คาดว่าจะเข้าไปนั่งว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แต่ศรีเมือง เจริญศิริ เข้าไปเสียบแทน

      5.นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ กรรมการบริหารพรรค พรรคพลังประชาชน ก็พลาดตำแหน่งรัฐมนตรีเช่นกัน เดิมคาดว่าจะเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการ

      6.นายพงศกร อรรณนพพร รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการ สายเพื่อนเนวิน ก็ไม่มีตำแหน่ง เดิมคาดว่าจะยังนั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการเหมือนเดิม

      7.นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ ส.ส.นครราชสีมา 

      8.นายนิสิต สินธุไพร

       9.นายศุภชัย โพธิ์สุ

       10.นายสุทิน คลังแสง

       

          ส่วนรัฐมมนตรีหน้าใหม่สำหรับรัฐบาลนี้

         1.พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ

         2.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง

         3.นายศรีเมือง เจริญศิริ 

         4.พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก

           5.นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข

           6.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์

           7.นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล

           8.นายโสภณ ซารัมย์

           9.นายวราวุธ ศิลปอาชา

          10.นายอุดมเดช รัตนเสถียร

          11.นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ

          12.นายโอฬาร ไชยประวัติ

                          -------//-------

                             

     

โดย นายหัวไทร

 

กลับไปที่ www.oknation.net