วันที่ พฤหัสบดี กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ภักดี โพธิศิริ กรรมการปปช. ..ดังเหมือนกันศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ภักดี โพธิศิริ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
   
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ภักดี โพธิศิริ (เกิด 18 มิถุนายน พ.ศ. 2490) กรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

นายภักดี จบการศึกษาจาก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2510 แล้วไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา จบปริญญาโท พ.ศ. 2515 และปริญญาเอก พ.ศ. 2517 และศึกษาเพิ่มเติม นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. 2527 [1]

นายภักดี รับราชการกระทรวงสาธารณสุข เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมอนามัย

ตำแหน่งสุดท้ายคือ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2547 ก่อนหน้านี้ ศาสตราจารย์ ดร. ภักดี โพธิศิริ ลงสมัครคัดเลือก เป็น ป.ป.ช. และคาดหวังว่าจะได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมวุฒิสภา ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 22 กันยายน 2549

โด่งดังไปทั่ว.....
http://www.oknation.net/blog/pacm/2008/09/25/entry-1

โดย indexthai

 

กลับไปที่ www.oknation.net