วันที่ อาทิตย์ กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ป่าคือชีวิต....ชีวิตคือป่าคือวิถีประชาคือป่าของทุกคน


ป่าชุมชนย่อมเป็นของชุมชน

ป่าโคกหนองข่าของชุมชนบ้านใหม่ฯ บุรีรัมย์

ทางเข้าบ้าน..ผ่านป่าชุมชน..โคกข่าเดิมมีเนื้อที่พันๆไร่

ชาวบ้านผ่านมาแวะไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน

เจ้าของป่าคือบรรพบุรุษ..คือชนรุ่นก่อนๆ คือชนรุ่นใหม่ที่จะรักษาไว้

มีกฎเกณฑ์ร่วมกันเพราะเป็นวิถีของประชาชนหมู่มาก

หาเก็บเห็ด ของป่ามาทำแกง..กินไปวันๆตามฤดูกาล

ได้กินของป่ากันถ้วนหน้า

เพราะมันคือวิถีมาเป็นร้อยๆปีตั้งแต่บรรพกาล

เห็ดป่าหาได้..เห็ดระโงก เห็ดปลวก เห็ดไค พะนะ

ทุกชีวิตได้พึ่งพา

ทั้งสัตว์ป่า นก หนูนา แย้ กระปอม อึ่ง เขียด แมงจินูน มดแดงฯลฯ

ก็คือส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหาร..ของชุมชน

ต้นเพ็กชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากหน่อมาประกอบอาหาร

ต้นไม้น้อยใหญ่อยู่ได้..ให้ร่มเงา ให้อากาศบริสุทธิ์

แม้แบ่งเนื้อที่รักษาเป็นรายหมู่บ้าน.....ทางการต้องมามีส่วนร่วมรักษา..ไม่ใช่ทำลายหรือขายให้นายทุน

เพราะมันคือวิถี..ไม่ใช่วิธีที่จะได้แค่เงินตรามาเข้าพกห่อของใคร

มันคือฟืน คือถ่านจากซากไม้ในป่าชุมชน...ไม่ใช่เงินตรา

วิถีของปลวกคือวิถีของเห็ดโคน..ไม่ใช่เงินตรา

วิถีต้นไม้คือวิถีทาง..ของคนใช้ประโยชน์จากป่า

ต้นไม้เล็กพึ่งพาต้นไม่ใหญ่

วิถีของบักต้อนแล่น..คือวิถีของอาหารเสี่ยวและสิงสาราสัตว์

คือเห็ดป่า..คือวิถีของชาวบ้านได้อาหารโดยไม่ต้องไปตลาด

คือวิถีของบักเหลี่ยมต้นใหญ่

คือป่าของชุมชน..............................

......................................

ต้นเหมือดแอ...

คือการปลุกยายให้ตื่นเช้าไปหาเห็ด...ประกอบอาหารให้ลูกหลาน

คือวิถีของวัว ควาย

..................................

วิถีต้นไม้

...........................................

......................................

........................................

........................................

.....................................

.........................................

.......................................

....................................

คือวิถีของปลวก  วิถีทางหลากหลายทางชีวะภาพ

คือความหลากหลายที่จำต้องพึ่งพา....

คือหนทางของคนหมู่มาก..ร่วมกัน

คือความงามที่อยู่กับวิถีชาวบ้านไม่ใช่วิถีของนายทุน!!!!!!!

โดย ไทบ้าน

 

กลับไปที่ www.oknation.net