วันที่ พฤหัสบดี ตุลาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พ่อเสถียร แบบอย่างนักปฎิวัติทั้งครอบครัว


พ่อเสถียร แบบอย่างนักปฎิวัติทั้งครอบครัว

ที่มา  ไฟลามทุ่ง

พ่อถัด แจ้งเศรษฐ หรือสหายทั่วไปและสหายเขต 180 เรียกว่าคุณเสถียร มีภูมิลำเนาเดิมที่บ้านกระเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรของพ่อทอง แม่นวล แจ้งเศรษฐ พ่อเสถียรมีพี่น้อง 6 คนคือ 1.นางสงวน 2.นางเทียบ 3.นางทับ ซึ่งเสียชีวิตทั้ง 3 คน คนที่ 4 นายถัดหรือพ่อเสถียร 5 นายทัด 6.นายช่วง
ในวัยเด็กพ่อถัดได้ใช้ชีวิตอยู่กับพ่อแม่ จนกระทั่งถึงวัยบวช พ่อถัดได้บวชเรียน 1 พรรษาที่วัดกระเปียด เมื่อลาสิขาแล้วจึงได้แต่งงานกับแม่พริ้งหรือแม่ละออ  และได้ย้ายภูมิลำเนามาตั้งต้นทำมาหากินที่ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ่อถัดแม่ละออมีบุตร 8 คน คือ 1. นายสถิตย์ แจ้งเศรษฐ หรือคุณว่อง 2. นางอารีย์ แจ้งเศรษฐ 3. นางอารม แจ้งเศรษฐหรือ คุณมณฑา 4. นายประชา แจ้งเศรษฐ หรือคุณประชา 5. นายสุพจน์ แจ้งเศรษฐ หรือคุณเกรียง 6. นายสุริยะ แจ้งเศรษฐ หรือคุณอรุณ 7. นางจรวย แจ้งเศรษฐ 8. นางวีรญา แจ้งเศรษฐ

พ่อถัด ได้อบรมเลี้ยงดูบุตรทั้ง 8 คนเป็นอย่างดี พ่อถัดประกอบอาชีพทำสวนยางพาราเช่นคนทั่วไปในหมู่บ้าน  ซึ่งเป็นที่ทราบกันทั่วไปในขณะนั้นว่าในหมู่บ้านมีปัญหามากมายโดยเฉพาะปัญหาการถูกกดขี่ข่มเหงรังแกจากชนชั้นปกครอง และปัญหาโจรผู้ร้าย อันธพาลต่าง ๆ นานาซึ่งทางการในสมัยนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งยังเป็นผู้สร้างปัญหาแก่ชาวบ้านอีกด้วย

ขณะเดียวกันมีการเคลื่อนไหวอย่างลับ ๆ ของผู้ปฏิบัติงานภายใต้การนำ ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย พ่อถัดเห็นดีเห็นงามในแนวทางของพลพรรคคอมมิวนิสต์ที่ไม่เอาเปรียบชาวบ้าน ไม่ข่มเหงรังแก มีแต่จะช่วยเหลือ จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ในปี 2513 และได้ทำงานในหมู่บ้าน เป็นเวลา 1 ปี ในหมู่บ้านถูกทางการล้อมปราบขนานใหญ่เช่นในเขตงานอื่น ๆ คุณพ่อเสถียรได้ตัดสินใจขึ้นเขาพร้อมกับแม่พริ้งและลูก ๆ อีก 5 คนโดยสังกัดค่าย 180 และได้ใช้ชื่อคุณเสถียรและคุณละออหรือพ่อเสถียรแม่ละออเป็นชื่อจัดตั้ง

เมื่อขึ้นสู่กองทัพปลดแอกประชาชนอย่างสมบูรณ์ สหายในกองทัพ  ยกย่องให้คุณเสถียรและคุณละออเป็นคุณพ่อและคุณแม่ เพราะมีวัยที่อาวุโสคุณพ่อเสถียรได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหน่วยงานการผลิตเพื่อจัดหาและผลิตเสบียงอาหารไว้คอยเลี้ยงดูสหายทั้งกองทัพ ซึ่งเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบชีวิตสหายไม่ให้อดอยาก

พ่อเสถียรกับแม่ละออเป็นแบบอย่างแก่สหายทั่วไปในกองทัพแม้ว่าวัยจะอาวุโสแต่พ่อเสถียรก็ปฎิบัติตัวเช่นสหายทั่วไป ทำงานที่พรรคฯ มอบหมายอย่างรับผิดชอบ และกินอาหารร่วมกับสหายแม้ว่าทางกองทัพจะจัดหาอาหารไว้สำหรับผู้อาวุโสก็ตาม ด้านสุขภาพพ่อเสถียรไม่ค่อยจะแข็งแรงแต่พ่อเสถียรก็ยังคงปฏิบัติเช่นคนทั่วไป ไม่สร้างภาระให้กับสหายและพรรคฯ เลย

ด้วยความที่พ่อเสถียรเป็นคนอัธยาศัยดี เป็นที่รักของสหายทั้งในเมืองและสหายชนบท เป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตัว คอยรับฟังผู้อื่น และให้คำแนะนำที่ดี ๆ แก่สหาย และคอยอบรมลูก ๆ ให้เป็นคนดี โดยลูกทั้ง 5 คนที่ตามพ่อเสถียรขึ้นสู่กองทัพนั้น ในเวลาต่อมาทางพรรคก็ได้มอบหมายให้แต่ละคนแบกรับภาระหน้าที่ของพรรคฯ อย่างไม่มีเงื่อนไข คือคุณว่องพรรคฯ ได้มอบหมายให้เดินทางร่วมกับสหายส่วนหนึ่งไปขยายเขตงานที่ 511 คุณมณฑา พรรคมอบหมายให้รับผิดชอบขยายเขตงานระหว่างเมืองกับชนบท คุณประชาพรรคมอบหมายให้ไปศึกษาวิชาแพทย์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 4 ปี คุณอรุณทำหน้าที่ในกองทหาร คุณเกรียงทำหน้าที่ประสานงานระหว่างชนบทและเมือง ส่วนลูก ๆ ที่อยู่ในท้องที่ราบก็เป็นผู้หนุนช่วยงานของพรรคอย่างแข็งขัน ครอบครัวของพ่อเสถียรจึงนับได้ว่าเป็นครอบครัวที่เสียสละเพื่องานส่วนรวมอย่างใหญ่หลวงและทำหน้าที่อย่างไม่มีเงื่อนไข

ในปี 2525 สถานการณ์ทั่วไปภายในประเทศตึงเครียดในเขตสุราษฎร์ธานีก็เช่นกัน เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์ขยายตัวเติบโตอย่างเต็มที่ ด้านการใช้นโยบายเป็นที่ยอมรับของมวลชนเป็นวงกว้าง เกิดเขตงานขึ้นมากมาย ส่งผลให้ทางการใช้มาตรการอย่างรุนแรงโดยการล้อมปราบและการใช้นโยบาย 66/23 ส่งผลให้สหายทะยอยกลับสู่ที่ราบ พ่อเสถียรก็เช่นเดียวกัน

ด้วยวัยที่ชราและทำงานหนักมาโดยตลอด เมื่อกลับสู่ที่ราบพ่อเสถียรอาศัยกับลูก ๆ ที่บ้านมหาราช อำเภอเวียงสระ ไม่นานพ่อเสถียรก็เจ็บออด ๆ แอด ๆ ตามประสาคนแก่ ต้องหาหมอทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง ลูก ๆ ได้ดูแลพ่อเสถียรอย่างใกล้ชิด แต่ด้วยวัยที่ร่วงโรยจึงไม่สามารถต้านทานโรคที่รุมเร้าได้่พ่อเสถียรจึงได้จากลูก ๆ และสหายไปในวันที่ 13 สิงหาคม 2548 ทิ้งไว้แต่ความดีงามที่เป็นแบบอย่างแก่ลูก ๆและสหายให้ได้สืบทอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว การแบกรับงานอย่างไม่มีเงื่อนไข ตลอดจนการอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีของสังคมซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานจนกลายเป็นตำนานของครอบครัวนักปฏิวัติให้พวกเรารุ่นหลังได้ศึกษาอย่างแท้จริง โดยเห็นได้จากงานพิธีศพของพ่อเสถียรมีมิตรสหายและมวลชนร่วมงานอย่างมากหน้าหลายตาสมกับเกียรตินักปฏิวัติอาวุโสอย่างแท้จริง
 
 

โดย คอมมูน

 

กลับไปที่ www.oknation.net