วันที่ อาทิตย์ ตุลาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หวัง


ตอนทีอำแมบุนเฮืองแล๊ะ(กวยทีเกิดสะมองบืนแล๊ะแลว) 2543 เวลาพานจีเต๊อะตะแคะกะมอพ๋อดี ซพอำแมตอนแนดงบืนประกอบพิธีกรรมทางซาสะนา เอิร์นวัยกำลังกะโมล เหยืองเฉือวซองกัวอังผะแน๋ซพกวยที่เค๋ยเพ๋าะกอน เซียนโจจนโป โจเต๊อะไงแน เนาคงเกิดโอกาสตอบเถนคุณอำแมจนอำแมเเล๊ะ เอิร์นจำบืนปายตอนเกิดกอนกะแน เอิร์นบืนตะโปนอำแมจีโบถุ๊โบนแน ตอนกีเนาเพาะดีงนอลปายจีนาเนื๊อย  แต่เวลาเอิร์นจีเนิงอำแมเนิงเกิดกอนแนนแกดๆโจปลอนเกรนเนิง  ตอนกีกอนแนนมูกีกะเยืออำแมปาย  ครู ตอนกีเอิร์นเผออำแมกันคองเกรอะอาแรงแต่ปายเพาะดิงปายเกิดมรอ กัวเนิงกี  อำแมเอิร์นอยากอันเอิร์นบืนอาเรียนที๋ๆ เพราะปายครอบครัวเนาเกิดข้าคองแผ่นกะแต๊ะ อำเเมเอิร์นซูลอันจะงัดปาย ครูสมัยกี นุ๊เทาฉิแซะจีซอนเซือ แต่ปายเกิดแดรนเกรอะนะ และมักง๊อยบร็อง  อำแมเอิร์นซูลปายเพาะดิงปายอาเรอหรือมรอบืนแต่จะงัดแต่มูเนาเนิงโทระ เผออารถที่นุ๊เทาเค๋ยคับกัวเนิงแดรนกี๊ด อำแมเลยโวปายเกิดอะเรอ แต่เพาะอำแมมักเอิร์นอาแรงจึงอันจีอาเรียนบนสำนักเกรอะบอน เพาะปายอยากอันเอิร์นเดงานออวอ  พ๋อเวลาพานจีเอิร์นกะเปรอความพยายามที่ดูนอาแรง  ซะแนเอิร์นกะฉือปายตเองนี๋เนิงสามารถซืบทอดเจตนารมณ์คองอำแมบืน เนาเนิงมูดสนามเเคงคัน ทางการเมือง เพื่ออันบืนยศฐาบรรดาศักดิ์โจ  สะเเนฝรั่งไอกะเยือปาย   ระบบคุณธรรม เอิร์นตอนแนกะอออาแรงที่บืนสั่งสมและพลังจิตอันเกรอะอาแรง อดทนต่อกิเลส อังเกรา เอิร์นกะผะเคยลืมกวยกันที่กัวอังผะแนะ เนาเลย   เนาเนิงศรัทธาเนิงปายเนาเนิงกะยึงซำกัวเกิ๊ดเนิงในในอันดับผะแนะ  การอันความรักเนิงกวยกันของกวยกันคขืออำแม ซะแนซิงที่อำแมขึดกะกอนต้องแอโด๊อันอำแม เกียรติยศแนกอนมอบอันอำแม ยูรว่ะอำแม ยูรเซาะโจประดับดาวอันอำแมเอง
 
                    จ๊ะทุกคนเกิดความหวังไฮหวังโด๊ะแลว แลวมองกีหวังมรอเน๊อย

โดย บักเขื่อขื่น

 

กลับไปที่ www.oknation.net