วันที่ จันทร์ ตุลาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปัญหาขยะมูลฝอยซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม


วันที่ 06 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 18 ฉบับที่ 6521 ข่าวสดรายวัน


กทม.วอนคนกรุงช่วยแยกขยะ
ร.ท.อิราวัสส์ ปัทมะสุคนธ์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ส่งผลให้อัตราการบริโภคเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว สิ่งเหลือใช้จากผลิต ภัณฑ์ที่ได้จากการบริโภคเหล่านี้ ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม

ร.ท.อิราวัสส์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันขยะกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่อันดับ 1 ในกทม. ในแต่ละวันมีปริมาณขยะถึง 8,500 ตัน หากเฉลี่ยเป็นรายบุคคลแล้ว 1 คน จะก่อให้เกิดขยะในปริมาณ 0.8-1 ก.ก. ต่อวัน ในอนาคตแนวโน้มปริมาณขยะในกทม.จะ เพิ่มมากขึ้นตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การแก้ไขปัญหาต้องแก้ไขที่ต้นเหตุ เริ่มต้นด้วยการแยกขยะ โดยเฉพาะขยะจากครัวเรือน จะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายมหาศาล ทำให้การเก็บขนมูลฝอยรวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายถูกลง สามารถลดปริมาณขยะจริงที่จำเป็นต้องกำจัด หรือทำลายน้อยลง ประหยัดงบประ มาณในการเก็บขนและกำจัด หากทุกคนช่วยกันแยกขยะ ลดขยะรีไซเคิล ได้ร้อยละ 10 จะทำให้กทม.ลดค่าใช้จ่ายในการรีไซเคิลได้ถึงปีละ 307 ล้านบาท หรือหากสามารถลดขยะรีไซเคิลลงได้อีกถึงร้อยละ 40 จะทำให้กทม.ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรีไซเคิลมูลฝอยได้สูงถึงปีละ 1,241 ล้านบาท

หน้า 30  From: http://www.matichon.co.th/khaosod/view_news.php?newsid=TUROaVoyc3dNekEyTVRBMU1RPT0=&sectionid=TURNek1nPT0=&day=TWpBd09DMHhNQzB3Tmc9PQ==


โดย sundara

 

กลับไปที่ www.oknation.net