วันที่ พุธ ตุลาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ท่านครับ...เมืองแห่งนี้.....ชื่อเมืองสามหมอก...ครับ


ใหม่สูง

ยินหลีหนำ ๆ ข้าอ้อ

เมื่อไน้เฮาเขาก็แต๋มาอุ๊บถึง

บ้านเมืองเฮาเมื่อก่อนว่ามันแป๋นมาจึอหึอ

ครับ

ก่ออื่นขอกราบสวัดดีครับ

..........เพื่อน  น้อง พี่  ป้า  น้า  อา  คุณลุง  คุณยาย   คุณพ่อ  คุณแม่  คุณครู  อาจารย์ …… 

และทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ

กระผมลูกหลานไต..ครับ..คนแม่ฮ่องสอนครับ 

วันนี้ขอนำเสนอ

ประวัติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เชิญรับชมได้เลยครับ

คำขวัญประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน : หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจีผู้คนดีประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง


ความหมายของตราประจำจังหวัด : รูปช้างในท้องน้ำ หมายถึงการฝึกช้างป่าให้รู้จักการบังคับบัญชาในการรบ และงานด้านต่าง ๆ นับเป็นความเชี่ยวชาญของชาวเมือง มาแต่โบราณ


การปกครอง : แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดชายแดนจังหวัดหนึ่งซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่ง สหภาพพม่า ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกสุดของภาคเหนือ ห่างจากรุงเทพฯ 924 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 12,681 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอนแบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ กับ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่สะเรียง อำเภอขุนยวม อำเภอปาย อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอสบเมย กิ่งอำเภอปาง

มะผ้า


ประวัติ :

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้ามโหตรประเทศผู้ครองนครเชียงใหม่ โปรดให้เจ้าแก้วเมืองมาออกไปจับช้างที่ป่าบริเวณนั้น เจ้าแก้วเมืองมาออกเดินทางจนถึงที่แห่งหนึ่งทางทิศใต้ริมฝั่งแม่น้ำปาย เห็นว่าเหมาะสมกับการตั้งบ้านเมืองจึงรวบรวมผู้คนชาวไทยใหญ่ในแถบบริเวณนั้นเข้ามาตั้งเป็น บ้านโป่งหมู เพราะมีหมูป่าลงกินโป่งชุมชุม เมื่อเจ้าแก้วเมืองมาจัดตั้งบ้านโป่งหมูเรียบร้อยแล้วก็ได้เดินทางต่อไปทางใต้ เพื่อคล้องช้างป่าจนถึงลำห้วยแห่งหนึ่ง จึงได้หยุดพักทำการคล้องช้างและตั้งคอกฝึกช้างพร้อมทั้งรวบรวมผู้คนให้มาตั้งบ้านเรือนในแถบบริเวณนี้อีก และเรียกชื่อว่า บ้านแม่ร่องสอน และเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของเมืองไทย สืบมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับ 

แม่ฮ่องสอน ได้ชื่อว่าเมืองสามหมอก เนื่องจากเป็นเมืองในหุบเขา ล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน ทอดขนานไปกับทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาแดนลาว ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน ก็จะถูก ปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งปี ความสวยงามของธรรมชาติป่าเขาประกอบไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนและ ป่าไม้นานาพันธุ์จนนักท่องเที่ยวเล่าขานกันอยู่เสมอว่า เปรียบเสมือนกับเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทย


สิ่งที่น่าสนใจและสถานที่ท่องเที่ยว : แม้ว่าการเดินทางเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะสะดวกขึ้นมากในปัจจุบัน แต่ก็มิได้ทำให้ความเป็นอยู่ ที่เคยสงบเงียบ และการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายของชาวแม่ฮ่องสอน เปลี่ยนแปลงไปมากนัก ฉะนั้นนอกจาก สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งมีอยู่มากมายทั้งที่เป็นโบราณสถานโบราณวัตถุ อันเป็นศิลปวัฒนธรรมประเพณีนับ ตั้งแต่บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวหรือสองชั้นแบบโบราณหรือบ้านแบบไทยใหญ่ สร้างด้วยไม้ มีใต้ถุนสูง หลังคามุงด้วยใบตองตึง ตลอดจนการแต่งกายแบบพื้นเมืองซึ่งเรียกกันว่า ชุดไต คือ ชุดผู้ชาย นุ่งกางเกงคล้ายกางเกงจีนหรือกางเกงชาวเล สวมเสื้อคอกลม แขนยาวป้ายแบบจีน ผู้หญิงนุ่งผ้าถุงยาว สวม เสื้อทรงกระบอกตัวสั้นเพียงเอว ภาษาที่ใช้แม้กระทั่งอาหารการกินของชาวเมือง สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นเสน่ห์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอย่างมากและเดินทางกลับด้วยความประทับใจ


การเดินทางสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน : แม่ฮ่องสอน ในอดีตเคยเป็นเมืองที่เร้นล้บและ แสนทุรกันดารในสายตาของนักท่องเที่ยว และ ประชาชนทั่วไป เนื่องจากเดิมนั้นการเดินทางเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีถนนเพียงสายเดียว คือ ทางหลวงหมายเลข 108 ซึ่งตัดจากจังหวัดเชียงใหม่ผ่านอำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอขุนยวม มาถึงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รวมระยะทางประมาณ 349 กิโลเมตร เส้นทางสายนี้เป็นทางตัดขึ้นเขาสูง มีความสวยงาม และมีความคดโค้งนับได้มากถึง 1,864 โค้ง ในปัจจุบันมีถนนจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงแม่ฮ่องสอนเพิ่มขึ้นอีกสายหนึ่ง คือทางหลวงหมายเลข 1095 หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าเส้นทางสายแม่มาลัย-ปาย ตัดจากอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เส้นทางสายนี้ช่วยย่นระยะทางเดินรถจากเชียงใหม่ถึงแม่ฮ่องสอนได้กว่าร้อยกิโลเมตร เหลือระยะทางเพียง 245 กิโลเมตร นอกจากนี้ เส้นทางนี้ยังเป็นเส้นทางผ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ด้วยอาทิ ห้วยน้ำดัง และถ้ำต่าง ๆ ปัจจุบันเป็นถนนลาดยางอย่างดีตลอดสาย และหากนักท่องเที่ยวสนใจ เดินทางจากจังหวัดตากไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยไม่แวะเข้าจังหวัดเชียงใหม่ก็สามารถเดินทางได้ตาม ทางหลวงหมายเลข 1085 ผ่านอำเภอแม่สอด-แม่ระมาด-ท่าสองยาง-แม่เงา ถึงอำเภอแม่สะเรียง มีระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร เป็นทางลาดยาง

ทิศเหนือ ติดต่อกับ พม่า 

ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดตาก 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ พม่า 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดชายแดนจังหวัดหนึ่งซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกสุดของภาคเหนือ ห่างจากรุงเทพฯ 924 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 12,681 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอนแบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ กับ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่สะเรียง อำเภอขุนยวม อำเภอปาย อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอสบเมย และกิ่งอำเภอปางมะผ้าครับ

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมือง 

บ้านยอดดอย บ้านน้ำเพียงดิน บ่อน้ำร้อนผาป่อง พระตำหนักปางตอน 

วัดจองคำ วัดหัวเวียงหรือวัดกลางเมือง พระธาตุดอยกองมู 

อนุสาวรีย์พระยา สิงหนาทราชา 

วนอุทยานน้ำตกผาเสื่อ น้ำตกซู่ซ่า กระเหรี่ยงคอยาว 

เขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำผาป่อง 

วนอุทยานถ้ำปลา 

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอปาย 

โป่งน้ำร้อนท่าปาย น้ำตกแม่เย็น โป่งน้ำร้อนเมืองแปง โป่งน้ำร้อนท่าปาย 

กองแลน เจดีย์พระธาตุแม่เย็น วัดน้ำฮู วัดกลาง 

น้ำตกหมอแปง แม่น้ำปาย น้ำตกแม่เย็น โป่งน้ำร้อนท่าปาย 

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอขุนยวม 

บ่อน้ำร้อนหนองแห้ง ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ 

 โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่า-รักษาพันธุ์ไม้ ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอขุนยวม

วัดต่อแพ ยอดดอยปุย น้ำตกแม่สุรินทร์

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอแม่ลาน้อย 

น้ำตกดาวดึงส์ บ้านกะเหรี่ยงแม่สะกั๊วะ บ้านกะเหรี่ยงห้วยห้อม หมู่บ้านละว้า 

ถ้ำแม่ฮุ 

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอแม่สะเรียง 

อุทยานแห่งชาติสาละวิน ทุ่งบัวตองดอยแม่เหาะ พระธาตุจอมมอญ วัดแสนทอง 

วัดจองสูงหรือวัดอุทยารามณ์ วัดกิตติวงศ์ บ้านกะเหรียงพะมะลอ ถ้ำเง้า 

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสบเมย 

หมู่บ้านสวยงามบ้านแม่ลามาหลวง แม่สามแลบ น้ำตกแม่ริด ล่องแก่งแม่เงา 

สถานศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำ 

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอปางมะผ้า 

สถานศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำ

1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์1

กระดาษบัวตอง กระเทียม กล้วยอบเนย กาแฟพันธุ์อราบีก้า กาแฟสด มีด การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอลายกะเหรี่ยง กุ๊บไต(หมวกไทยใหญ่) ขนมงาแม่ฮ่องสอน ขนมไทยใหญ่(ส่วยทะมิน,อาละหว่า,เป็งม้ง) ขนมแป๊ะงิ้ว ของที่ระลึกตุ๊กตาชาวเขา 5 แบบ ข้าวเกรียบผลไม้ ข้าวเกรียบฟักทอง ข้าวซ้อมมือ ข้าวตังหมูหยอง ขิงผง,ขิงดอง เครื่องเงิน เครื่องจักสาน ชาจีน ชาหม่อน แชมพูสมุนไพรใบหมี่ ตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องแบบนักเรียน ตีดาบกะเหรี่ยง ถั่วเน่าแผ่น ถั่วแปหล่อ, ถั่วแปหยี ถั่วลิสงทรงเครื่อง ถั่วเหลืองแผ่น ทอผ้ากะเหรี่ยง น้ำพริกคั่วทราย น้ำพริกลาบ, พริกป่น น้ำมันงา น้ำเสาวรส น้ำเสาวรสมะขามแก้ว น้ำหมักชีวภาพ ใบชาอบแห้ง ผลไม้ดอง ผลิตภัณฑ์กระดาษสา ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์จากดอกหญ้า ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์จากใบหม่อน ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสาลี ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ผัก,ผลไม้ปลอดสารพิษ ผ้าทอ ผ้าทอขนแกะ ผ้าทอพื้นเมือง(ผ้าฝ้าย,ผ้าไหม) ผ้าทอพื้นเมืองกะเหรี่ยง ผ้าทอมือเผ่าลั้วะ ผ้าทอย้อมสีกระเหรี่ยงสีธรรมชาติ ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ผ้าทอลายกะเหรี่ยง ผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง ผ้าปักลีซอ(ศิลปประดิษฐ์) ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าฝ้ายทอลายน้ำไหล ผ้าฝ้ายพื้นเมืองสีธรรมชาติ ผ้าห่มนวม มะม่วงดอง เสื่อตองเจิ่ง เสื้อผ้าไต เสื้อผ้ามูเซอดำ หมวกกะเหรี่ยง หัตถกรรมผ้าทอ แหนม,

แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดชายแดนจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกสุดของภาคเหนือ โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพ ฯ 942 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 12,681 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 7อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอแม่สะเรียง อำเภอขุนยวม อำเภอปาย อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอสบเมย และอำเภอปางมะผ้า

แหล่งที่มา :ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

สุดท้ายขอขอบคุณ

ไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน  ที่ให้ข้อมูลครับ

และขอขอบคุณ

เพื่อน  น้อง พี่  ป้า  น้า  อา  คุณลุง  คุณยาย   คุณพ่อ  คุณแม่  คุณครู  อาจารย์

และทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ

ขอขอบพระคุณครับ

ลูกหลายไต

08/10/51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย ลูกหลานไต

 

กลับไปที่ www.oknation.net