วันที่ พฤหัสบดี ตุลาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย


                                    สังคมไทยในอดีตเป็นสังคมในระบบอุปถัมป์  เป็นสังคมอยู่กับในระบบครอบครัวใหญ่  เป็นสังคมที่ผู้น้อยนับถือยกย่องผู้ใหญ่  เป็นสังคมที่เอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน

                           วิวัฒนาการของสังคมไทยเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมาก  ความเจริญทางด้านวัตถุและเทคโนโลยี่ เข้ามาครอบงำคนไทยมากขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นกับประชนโดยรวม เป็นไปในเชิงลบ ซึ่งนับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสังคมคนเมือง และคาดว่าจะแพร่ไปยังสังคมชนบทมากขึ้น

                           ความเห็นแก่ตัว  เห็นกับพวกพ้องก็มากขึ้น คนมีโอกาสตักตวงผลประโยชน์มากขึ้นทุกรูปแบบ ส่วนคนด้อยโอกาสก็จะถูกแยกออกจากสังคมผู้มีโอกาสมากยิ่งขึ้น  

                           ความเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ก็ลดน้อยลง การยอมรับนับถือกันในสังคมก็นับวันจะลดลง ต่างคนต่างอยู่  และที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือเรื่องการแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายก็เกิดขึ้นอย่างชัดเจน  การไม่รู้จักถูก รู้จักผิด ก็เกิดขึ้นมาก

                           ขอให้คนไทยทุกคนจงใช้สมองคิดถึงประเทศไทยของเรา ขณะนี้กำลังจะล่มสลายไปทุกๆด้านแล้ว  ขอให้ใช้จิตสำนึกกันบ้าง  อย่าทำลายล้างกันอยู่เลย  ทุกวันนี้เมืองไทยมีภาพลักษณ์ที่น่าสลดใจมากแล้ว

โดย ต.อ.ที่รัก

 

กลับไปที่ www.oknation.net