วันที่ เสาร์ ตุลาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อารยธรรมแห่งดินแดนพระจันทร์เสี้ยว # 1


อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

คำว่า “เมโสโปเตเมีย” แปลว่า ดินแดนระหว่างแม่น้ำสองสาย ซึ่งก็คือ แม่น้ำไทกรีสและแม่น้ำยูเฟรตีส ที่ไหลมาจากเทือกเขาอาร์เมเนียนในเอเชียไมเนอร์ เราเรียกดินแดนเมโสโปเตเมียอีกชื่อหนึ่งว่า “ดินแดนพระจันทร์เสี้ยว” (Fertiel Crescent) ปัจจุบันดินแดนนี้อยู่ในประเทศอิรัก เป็นส่วนหนึ่งของเอเชียตะวันเฉียงใต้หรือตะวันออกกลาง

ปัจจัยที่ส่งผลให้อารยธรรมเมโสโปเตเมียเจริญรุ่งเรือง
1. ความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มแม่น้ำไทกรีสและยูเฟรตีส
2. ความคิด และการสืบทอดอารยธรรมของกลุ่มชนในดินแดนแห่งนี้ซึ่งมีด้วยกัน 6 กลุ่ม
3.มีพรมแดนธรรมชาติเป็นเกราะป้องกันการรุกรานจากศัตรูภายนอก โดยทิศเหนือมีภูเขาและที่ราบสูง ทิศใต้ติดอ่าวเปอร์เซีย ทิศตะวันออกจดเทือกเขาซาร์กอส และทิศตะวันเป็นทะเลทรายซีเรีย

จากที่ดิฉันได้กล่าวไปข้างต้นเรื่องกลุ่มชนในดินแดนเมโสโปเตเมีย ที่มีด้วยกัน 6 กลุ่มนั้น ต่อไปนี้จะขอพูดถึงแต่ละกลุ่มชนทั้ง 6 ซึ่งได้แก่ สุเมเรียน อัคคาเดียน อะมอไรท์ คัสไซท์ อัสซีเรียน และแคลเดียน ดิฉันขอกล่าวเรียงตามลำดับไป

แผนที่แสดงเมืองที่สำคัญ

1. สุเมเรียน (Sumerians)

เป็นกลุ่มชนที่เข้ามาตั้งรกรากในดินแดนทางตอนใต้ของเมโสโปเตเมีย ที่เรียกกันว่า “ซูเมอร์” และนับได้ว่าเป็นผู้วางรากฐานอารยธรรมเมโสโปเตเมียเลยทีเดียว ชาวสุเมเรียนปกครองในรูปแบบ การรวมตัวเป็นนครรัฐ เรียงรายอยู่ตามพื้นที่ลุ่มอันอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำยูเฟรตีส แต่อำนาจของชาวสุมเรียนในซูเมอร์ต้องเสื่อมไปเพราะการรุกรานของพวกอัคคาเดียนอารยธรรมของชาวสุเมเรียน

1. ศาสนา เกิดจากความกลัวของชาวสุเมเรียน  ความเชื่อในเรื่องวิญญาณร้าย มีพิธีบวงสรวงเพื่อให้เทพเจ้าพึงพอใจ แต่พวกเขาจะไม่เชื่อในเรื่องความเป็นอมตะและภพหน้า


เทพเจ้า Enlil เทพเจ้าแห่งอากาศ และเทพเจ้า Ninlil พระชายา(Ziggurat) 


2.สถาปัตยกรรม ที่พบเห็นได้เด่นชัดคือ “วิหารหอคอย” หรือ “ซิกกูแรท”

ที่สร้างด้วยดินหรืออิฐ ซึ่งนั่นนับเป็นจุดอ่อนของสถาปัตยกรรมของชาวสุเมเรียน เพราะดินสามารถเสื่อมสลาย ผุผังไปตามกาลเวลาได่ง่าย ลักษณะของซิกกูแรทคล้ายๆกับพีระมิดมัสตาบ้าของอียิปต์โบราณ แต่จะเป็นฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียงซ้อนกันขึ้นไป มีทางขึ้นทั้ง 2 ด้าน ด้านบนสุดเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้า

ตัวอย่าง ซิกกูแรท 


3. ตัวอักษร เป็นตัวอักษรเครื่องหมาย หรือเรียกว่า “อักษรรูปลิ่ม” หรือ “อักษรคูนิฟอร์ม” รูปร่างคล้ายตัววีในภาษาอังกฤษ


4. การปกครอง  ปกครองแบบเทวาธิปไตย อาศัยอำนาจของเทพเจ้าเป็นเครื่องมือในการปกครอง มีอยุ่ด้วยกัน 2 กลุ่มคือ
                1) ลูการ์ คือทหารที่มาปกครอง

 


                2) ปาเตซี คือพระที่เป็นคนกลางระหว่างเทพเจ้ากับมนุษย์ จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง แต่ก็ไม่นานนัก


5. วิทยาศาสตร์  ทำปฎิทินโดยยึดหลักจันทรคติ 1 ปีมี 360 วัน รู้จักคำนวณหาพื้นที่เพื่อเพาะปลูกหรือก่อสร้าง เริ่มสังเกตความเป็นไปบนท้องฟ้า
6. สังคม แบ่งเป็น 4 ชนชั้น ได้แก่
                1) ชนชั้นสูงหรือปกครอง ได้แก่ พระ ผู้ครองนคร
                2) ชนชั้นกลาง ได้แก่ พ่อค้า ช่างฝีมือ อาลักษณ์
                3) ชนชั้นต่ำ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ชาวนา
                4) ชนชั้นต่ำสุด ได้แก่ ทาส

ชนชั้นต่ำสุด ถูกใช้แรงงานในการสร้างซิกกูแรท

ชนชั้นสูงหรือชนชั้นปกครอง

ภาพวาดและจารึกที่แสดงถึงความเชื่อของชาวสุเมเรียน

การวางผังเมือง

   เครื่องใช้ที่พบ (ชาม)

 

ขอบคุณภาพจาก
www.bibleorigins.net
www.commons.wikimedia.org
www.legolas.org
www.karenswhimsy.com
www.richeast.org
www.sacred-textscom
www.questgarden.com

โดย artemis-tai

 

กลับไปที่ www.oknation.net