วันที่ จันทร์ ตุลาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ตำนาน WALK RALLY


ตำนาน WALK RALLY
            ปัจจุบันนี้เชื่อว่าคนส่วนใหญ่น่าจะเคยได้สัมผัสกับกิจกรรม WALK RALLY มาบ้างไม่มากก็น้อย แต่จะมีซักกี่คนเล่าที่จะรู้ถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญของกิจกรรม WALK RALLY นี้อย่างแท้จริง ดังนั้นเราจึงจะพาทุกท่านย้อยกลับไปที่จุดเริ่มต้นแห่งตำนาน WALK RALLY
กันเลยคะ

 

กิจกรรม WALK RALLY มีจุดเริ่มต้นจากสมัยโบราณ กรีก-โรมัน เมื่อเสร็จสิ้นภาระศึกสงคราม พระราชาจะจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อทดสอบกำลังทางร่างกายและทดสอบไหวพริบของทหารระดับหัวหน้า ซึ่งจะกำหนดให้เส้นเดินทางและเวลาที่กำหนดโดยใช้ม้า ระหว่างเส้นทางจะพบกับอุปสรรคต่าง ๆ หรือการสร้างกลลวงที่ซับช้อน หากใครทำได้ตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ก็จะมีรางวัลให้พร้อมกับปรับขึ้นตำแหน่งสูงต่อไป

ต่อมาประเทศญี่ปุ่นได้นำแนวคิดมาปรับใช้ในการทำงาน โดยนายชิเกรุ โคบายาชิ เป็นผู้จัดการบริษัท โซนี่ เมืองอัสฮีกิ เค้าได้ศึกษาวิธีการบริหารเพื่อแก้ไขการขาดทุนของบริษัท พบว่าการบริหารงานของแต่ละหน่วยงานขาดการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง และจิตสำนึกที่ดีในการทำงานและองค์กร หรือกล่าวสั้น ๆ คือการทำงานเป็นทีม ซึ่งต่างกับทางด้านตะวันตกจะเน้นในเรื่องการทำงานเป็นทีม จึงจัดกิจกรรม WALK RALLY ขึ้น โดยเน้นการเรียนรู้และปฏิบัติด้วยตนเองและการทำงานร่วมกัน การจัดการรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมบนพื้นฐานสภาพความเป็นจริง และปรากฏว่าได้ผลเกินคาด บริษัทก็ฟื้นตัวและมีกำไรอย่างต่อเนื่อง

 

สำหรับประเทศไทยจากที่ได้เปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติเข้ามาดำเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้น แนวคิดและวิธีการจัดการบริหารต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น คณะที่ปรึกษาด้านเทคนิคชาวญี่ปุ่นของบริษัท ไทยบริดสโตน จำกัด ได้นำเอากิจกรรม WALK RALLY มาปรับใช้เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นที่กลุ่มระดับหัวหน้างานต้องเข้าร่วมกิจกรรม WALK RALLY ทุกคน และกลุ่มปฏิบัติการทุกคน ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน  ต่อมากลุ่มของเครือฃีเมนต์ไทย ได้นำกิจกรรม WALK RALLY มาใช้ในหน่วยงาน และได้แพร่ขยายไปสู่หน่วยงานในระดับชั้นนำอย่างรวดเร็ว

 

ปรัชญาของกิจกรรม WALK RALLY 

SEE ---> การมองเห็นภาพรวมทั้งหมดของปัญหาที่เกิดขึ้น
THINK ---> คิดค้นหาหนทาง วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
PLAN ---> วางแผนเพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด
DO ---> ดำเนินจัดการตามแผนที่วางไว้พร้อมทั้งตรวจสอบความบกพร่อง

โดย team2work

 

กลับไปที่ www.oknation.net