วันที่ จันทร์ ตุลาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

TeamToWork บริการจัด สัมมนา walk rally, teambuilding ,ละลายพฤติกรรม กีฬาสี


Team To Work ทีมงานคุณภาพ ด้วยประสบการณ์ในการจัดงาน มากกว่า 10 ปี

บริการจัดอบรม สัมมนา และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร ทั้งเชิงวิชาการและความบันเทิงทุกรูปแบบ

เพื่อทุกองค์กร ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพขององค์กรและพนักงาน  ให้ก้าวทันโลกแห่งธุรกิจที่พัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่มีหยุดยั้ง  

ซึ่งเราสามารถจัดงานได้ทุกรูปแบบ คิดโจทย์ ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการ  อาทิ

จัดอบรม สัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อต่างๆ ,

จัดกิจกรรม Teambuilding (การสร้างทีม) ในเวลาที่ท่านต้องการ , team development

จัด Walk Rally ให้ตอบโจทย์ของแต่ละองค์กร เช่น Walk Rally เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ในองค์กร,Walk Rally ค่านิยมองค์กร , Walk Rally 5 ส. เป็นต้น 

จัด Tour Rally , Bike Rally , Whitewater Rafts Rally (แรลลี่ ล่องแพยาง ) ,

กิจกรรมระดมสมอง  ,กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์(Group Dynamic) ,

กีฬาสี  Sport day  กีฬามหาสนุก ในรูปแบบที่ท่านต้องการ ,

กิจกรรมละลายพฤติกรรม (ice breaking) , กิจกรรมนันทนาการ ,ทีมสันทนาการมืออาชีพ,

กิจกรรม ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ,

ค่ายการเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์  ,

จัดหาวิทยากรสำหรับการบรรยาย  และ

จัดปาร์ตี้ จัดงานสังสรรค์ ในวาระต่างๆ เป็นต้น

ตัวอย่างหัวข้อการจัดอบรม สัมมนา อาทิ

 

จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม

การพัฒนาความสัมพันธ์ในองค์กร

การพัฒนาศักยภาพของทีมงาน

การทำกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้กับสมาชิกทุกคนในทีม

การปรับปรุง สิ่งจูงใจ การสื่อสาร การสนับสนุน และความเชื่อถือ ภายในทีม

หล่อหลอมแนวความคิด ด้วยความคิดเชิงบวก

ภาวะผู้นำ (Leadership)

เทคนิคการประสานงานและขจัดข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

ปลูกจิตสำนึกรักองค์กร

 

โดยเราสามารถจัดหาวิทยากรตามความเหมาะสมกับหัวข้อและตามความต้องการขององค์กรท่าน   

Team To Work  ยินดีบริการด้วยใจ

โทรสอบถาม หรือปรึกษาการวางรูปแบบการจัดกิจกรรมได้ที่ 

08 9528 3654

ติดต่อ ภิญญา  (หญิง)

Email : teamtowork@hotmail.com

ดูภาพรายละเอียดเพิ่มที่

www.teamtowork.com

นึกถึงกิจกรรม นึกถึง ... Team To Work

 “สนุกได้สาระแบบเป็นกันเอง 

โดย team2work

 

กลับไปที่ www.oknation.net