วันที่ อังคาร ตุลาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ส.ป.ก.เตรียมจัดตั้งนิคมการเกษตรข้าว จ.ฉะเชิงเทรา


ส.ป.ก.เตรียมจัดตั้งนิคมการเกษตรข้าว จ.ฉะเชิงเทรา


          นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล เลขาธิการ ส.ป.ก.และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมกับผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ในการเตรียมงานจัดตั้งนิคมการเกษตร (ข้าว) จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2551 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนครเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย ส.ป.ก.พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่เพื่อเอื้อประโยชน์กับการทำเกษตรในนิคมการเกษตรที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สำคัญของประเทศ..อาทิ สนับสนุนงบประมาณด้านการขุดลอกคลองชลประทานเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำในการทำเกษตรโดยมี อบต.ดำเนินการร่วมกับกรมชลประทาน นอกจากนี้ยังเตรียมสินเชื่อให้กับสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้เป็นแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 1 ให้เกษตรกรในโครงการ  ขณะที่กรมพัฒนาที่ดินจะวิเคราะห์ค่าดิน และเตรียมข้อมูลเชิงกายภาพเพื่อให้การปรับปรุงบำรุงดินอย่างเหมาะสม กรมประมงและกรมปศุสัตว์ จะส่งเสริมการใช้พื้นที่เพื่อเพิ่มรายได้จากการเลี้ยงสัตว์ เช่น กบนา และโคเนื้อ เป็นต้น

          สำหรับพื้นที่ ที่เตรียมดำเนินการจัดตั้งจะดำเนินการในเนื้อที่ 5,000 ไร่ พื้นที่ ต.นครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เกษตรกรในโครงการประมาณ 500 คน โดยมุ่งเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวในพื้นที่ ให้ได้มาตรฐานโลก เน้นการลดต้นทุนแต่เพิ่มผลผลิต

นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล เลขาธิการ ส.ป.ก.และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมกับผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน

โดย แมนบางไทร

 

กลับไปที่ www.oknation.net