วันที่ พุธ ตุลาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ความสำคัญในการ การสร้างทีมงาน ( Team Building )


 

 

การสร้างทีมงาน Team - Building
การทำงานในสมัยปัจจุบันหรือการบริหารงานแนวใหม่นี้จะทำแบบข้ามาคนเดียวหรือ วันแมนโชว์หรือศิลปินเดี่ยวหรือ อัศวินม้าขาวหรือ อื่น ๆ ดูจะเป็นไปได้ยาก อย่าว่ากันถึงการทำงานในองค์การ  ที่มีบุคลากรหลายๆ คน การทำงานที่โชว์เดี่ยว เช่น กีฬา มวย นักร้อง นักแสดง นางงาม ที่เป็นแชมเปี้ยน หรือที่ได้รับการยกย่อง ชมเชย และได้รับผลตอบแทนสูง เบื้องหลังความสำเร็จมีคนเป็นจำนวนมาก   แม้แต่นักยกน้ำหนักเหรียญทองโอลิมปิค บอกได้ว่าความสำเร็จของเขาครั้งนี้ ไม่ใช่เพราะเขาเพียงคนเดียวแต่เพราะทีมงาน ผู้จัดการ ผู้ฝึกซ้อม ผู้ดูแล และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ อีกมาก รวมทั้งเพื่อน พ่อแม่  และประชาชนทุกคนที่เป็นกำลังใจ

(TEAM) ตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย แปลว่า เทียม” (ม้า) ชุดม้าที่เทียมเข้าด้วยกัน ,ชุดกีฬา,คณะผู้เล่น เอามาทำร่วมกัน, คณะที่ทำงานร่วมกัน , แบ่ง (งาน) ออกให้คนทำเป็นหมู่ ๆ
กล่าวโดยสรุป เป็นการทำงานของคนหลาย ๆ คนร่วมกันทำ และทำให้งานสำเร็จ ส่วนจะออกมาดีหรือไม่ดีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับ ทีมงานที่ทำงานนั้น ๆ นั่นเอง

 

ความหมายของการสร้างทีม 

การสร้างทีมงาน (Team Building) หมายถึง กระบวนการพัฒนากลุ่มบุคคลที่ทำงานด้วยกัน เพื่อที่จะให้บุคคลเหล่านั้นได้เรียนรู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะสามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายของทั้งตนเอง ของกลุ่มหรือของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

 

วิธีการการสร้างทีมอาจทำได้โดยวิธีดังต่อไปนี้

พัฒนาความสัมพันธ์ในการทำงาน

พัฒนาศักยภาพของทีมงาน

การทำกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้กับสมาชิกทุกคนในทีม

การปรับปรุง สิ่งจูงใจ การสื่อสาร การสนับสนุน และความเชื่อถือ ภายในทีม

 

ความสำคัญในการสร้างทีมงาน
การสร้างทีมงานเป็นกระบวนการสร้างความสัมพันธภาพในกลุ่ม
 มุ่งปรับปรุงคุณภาพความสัมพันธ์ที่มีอยู่ต่อกันระหว่างสมาชิก ให้มีประสิทธิผลของกลุ่มสูงขึ้นได้  เพื่อมีการวางแผนที่มีจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพผ่านการวิเคราะห์อย่างมีระบบและได้การยอมรับในหน่วยงาน
ในการสร้างทีมงานมีวัตถุประสงค์พื้นฐานในการปรับปรุงความสามารถในการแก้ปัญหาระหว่างสมาชิกของกลุ่มด้วยการทำงานร่วมกันตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ วัตถุประสงค์ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้

 

1. สมาชิกทุกคนมีความเข้าใจบทบาทของตนดีขึ้นในการทำงานเป็นกลุ่ม

2. มีความเข้าใจดีขึ้นเกี่ยวกับ ธรรมนูญหรือกฎข้อบังคับของกลุ่ม นั้นคือวัตถุประสงค์และบทบาทในการทำงานทั้งหมดในองค์การ

3. เพิ่มพูนการสื่อสารในระหว่างสมาชิกของกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ที่จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกลุ่ม

4. ความสนับสนุนซึ่งกันและกันเพิ่มขึ้นในระหว่างสมาชิกของกลุ่ม

5. ความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่ม เช่น พฤติกรรม และความสัมพันธ์ของกลุ่มที่มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

6. วิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มทั้งระดับที่เกี่ยวกับการทำงานโดยตรงและระดับที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในระหว่างบุคคล

7. ความสามารถที่จะใช้ความขัดแย้งไปในทางสร้างสรรค์มากกว่าทางทำลาย

8. การร่วมมือร่วมใจมากขึ้นระหว่างสมาชิกของกลุ่มและการลดการแข่งขันลง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากต่อบุคคล ต่อกลุ่มและต่อองค์การ

9. การเพิ่มพูนความสามารถของกลุ่มที่จะทำงานร่วมกับกลุ่มอื่น ๆ ในองค์การ

10. มีความรู้สึกของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในระหว่างสมาชิกของกลุ่ม

ทีมงานที่มีประสิทธิภาพควรมีลักษณะ

1. ทีมงานที่ทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมกัน
2. มีความขัดแย้งระหว่างสมาชิกน้อยมาก
3. สมาชิกแต่ละคนมีพฤติกรรมสนับสนุนกันและกัน
4. การติดต่อสื่อสารเป็นไปโดยเปิดเผย
5. สมาชิกทำงานร่วมกันเกี่ยวกับเป้าหมายต่าง ๆ ขององค์การ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย team2work

 

กลับไปที่ www.oknation.net