วันที่ พฤหัสบดี ตุลาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ความสามารถ


ปัจจุบันเรามักได้ยินเสมอว่า  ไม่ว่าวงการไหนๆ ต่างอยากได้คนเก่งหรือผู้มีความสามารถ กันทั้งนั้น  เพราะสามารถคิดและแก้แก้ปัญหา หรือจัดการสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย  สำหรับคนเก่งแล้วเรื่องยากกลับเป็นเรื่องง่าย   (จิรายุทธ ประเจิดหล้า,2550: แค่เก่ง...ไม่พอ)

                 

องค์ประกอบของความเก่งหรือความสามารถ

                  1เชื่อมั่นในตนเองอย่างพอเหมาะ

                  2.  หลงใหลในสิ่งที่กำลังทำอยู่ หรือหน้าที่

                  3.  กำหนดวิสัยทัศน์ กระบวนทัศน์ และเป้าหมายชัดเจนทั้งตนเองและองค์กร

   4.     กระทำตามกระบวนทัศน์ กระบวนการและ พลิกแพลง

   5.     เตรียมตัวก่อนลงมือทำ

   6.     ฝึกฝนบ่อยๆ

   7.     เพียรพยายามแม้มีปัญหาและอุปสรรค

   8.     กล้าหาญ กล้าเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง

   9.     แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง

 10.     อ่อนน้อมถ่อมตนอย่างพอเหมาะ

11.       สัมพันธ์กับผู้อื่น ในระดับพอเหมาะแต่หลากหลาย

12.        มีความรับผิดชอบ

13.       ทำงานเป็นทีม

โดย ครูควนฮาย

 

กลับไปที่ www.oknation.net