วันที่ ศุกร์ ตุลาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การใช้งานฐานข้อมูล ISI Journal Citation Reports เพื่อตรวจสอบค่า Journal Impact Factors


ครั้งก่อนได้ลงข่าวของห้องสมุด (คลิกอ่านรายละเอียด) ที่ลงในจดหมายข่าวของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับเดือนกันยายน 2551 โดยตั้งใจไว้ว่าจะเสนอวิธีการสืบค้นในฉบับถัดไป แต่กว่าฉบับหน้าจะออกคงราว ๆ กลางเดือนพฤศจิกายน 2551 จึงถือโอกาสนำมาลงให้ก่อน และได้เพิ่มเติมเนื้อหาที่คิดว่าจำเป็นไว้ให้ด้วยค่ะ


การใช้งานฐานข้อมูล ISI Journal Citation Reports

เพื่อตรวจสอบค่า Journal Impact Factors

โดย อโนชา เล่าพิทักษ์

ในฉบับที่ผ่านมา ได้นำเสนอถึง Journal Impact Factors ซึ่งเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ช่วยในการเปรียบเทียบและจัดอันดับวารสารโดยคำนวณจากความถี่ที่บทความในวารสารจะได้รับการอ้างถึงหรือถูกนำไปใช้ โดยครั้งที่แล้วได้ใช้ Impact Factor (IF) เพื่อจัดอันดับวารสารที่ห้องสมุดบอกรับ

หากท่านที่สนใจจะตรวจสอบค่า Impact Factor (IF) ของวารสารชื่อเรื่องอื่น ๆ สามารถทำได้โดยการใช้ ฐานข้อมูล ISI Journal Citation Reports

การเข้าใช้งานฐานข้อมูล ISI Journal Citation Reports

1) สามารถสืบค้นได้โดยเข้าผ่านหน้าโฮมเพจของห้องสมุดคณะฯ http://library.acc.chula.ac.th เลือก CU Reference Database

2) จากหน้า CU Reference Database ภายใต้ Subject Listing ให้ทำการเลือก General & Interdisciplinary Sciences ดังตัวอย่าง

3)  จากหน้า General & Interdisciplinary Sciences ให้ทำการเลือก ISI Journal Citation Reports ดังตัวอย่าง

4) จะพบหน้าจอดังตัวอย่าง ให้เลือกแถบสีเหลือง Additional Resources ในหน้าใหม่ให้เลือก Journal Citation Reports

5) จะเข้าสู่หน้าจอกำหนดทางเลือกสำหรับสืบค้น รายละเอียดดังนี้

    5.1)  Select a JCR edition and year:

1.โดยคลิกเลือก JCR Sciences หรือ JCR Social Sciences        

2. คลิกลูกศรหัวลงเพื่อเลือกปีที่ต้องการ

    5.2) Select an Option:

*View a group of journal by เลือกสืบค้นตามกลุ่มวารสาร ได้แก่ Publisher, Contry/Territory

*Search for specific journal เลือกสืบค้นเฉพาะวารสารที่ต้องการ

*View all journals เลือกสืบค้นโดยให้แสดงวารสารทุกชื่อ

เมื่อเลือกตาม 5.1 และ 5.2 แล้วจึงกด Submit

ทางเลือกที่ผู้เขียนมักจะใช้เป็นประจำเวลาที่ต้องค้นว่าวารสารที่ได้รายชื่อมามีอยู่ใน ISI หรือไม่

1. เนื่องจากเป็นห้องสมุดทางด้านบริหารธุรกิจ จึงเลือกจากฐานข้อมูล JCR Social Sciences และ เลือกดู Impact Factor ของปี 2007 ค่ะ (แต่บางชื่อก็ปรากฏใน ฐานข้อมูล JCR Science ด้วยค่ะ แนะนำให้ค้นจากทั้ง 2 ฐานข้อมูลค่ะ)

2. ใช้ทางเลือก Search for specific journal

3. คลิก Submit

4. จะเข้าสู่หน้าจอการสืบค้น

5. คลิกที่ view list of full journal titles

6. ระบบจะแสดงรายชื่อวารสารทั้งหมดมาให้ จากประสบการณ์พบว่า หลายครั้งที่หาข้อมูลไม่พบเพราะพิมพ์ชื่อวารสารไม่ถูกต้อง

จากหน้าจอนี้เมื่อพบชื่อที่ต้องการให้ทำการ Select และ Copy เพื่อทำการค้นหาข้อมูลต่อไป

7. ข้อมูลที่แสดงในหน้าจอแสดงผล

 Journal Information ให้ข้อมูล ชื่อเต็ม ชื่อย่อของวารสาร หมายเลข ISSN ชื่อ-ที่อยู่สำนักพิมพ์ ประเทศที่ผลิตวารสาร หัวเรื่องของวารสาร

 ค่า Impact Factor, Immediacy Index (เป็นดัชนีที่บ่งบอกว่าเร็วเท่าไรที่บทความในวารสารนั้นจะนิยมถูกนำไปอ้างอิง), Articles, Cited Half-life (เป็นดัชนีที่บ่งบอกว่าเป็นเวลานานเท่าไรที่บทความในวารสารนั้นได้รับความนิยมนำไปอ้างอิง) พร้อมวิธีคำนวณ

 Cited Journal แสดงรายชื่อวารสารอื่น ๆ ที่นำบทความไปอ้างอิง พร้อมกราฟ

 Citing Journal แสดงรายชื่อวารสารอื่น ๆ ที่เป็นรายการอ้างอิงอยู่ในวารสารนี้

 Source Data แสดงจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้ พร้อมจำนวนรายการอ้างอิง โดยแยกประเภทของบทความเป็น non-review และ review article

โดย Anocha-Library

 

กลับไปที่ www.oknation.net