วันที่ จันทร์ ตุลาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวี ของครูแก้ว


ภูมิพลมหาราชาศิราพาท

    วสันตดิลกฉันท์ ๑๔      

                หกสิบ ครองพระสิริราช            ลุปลาตวิกฤตไทย

          แปดสิบ ทรงพระวสชัย                       ก็วิวันาการ

                   สืบตรัสจะครองพสุธนำ                วิธิธรรมภิบาล

          ก็ทรงวัตนประทาน                             คติที่เดียงเคียง

                   ด้วยทรงประสิทธิวจนา                ปรชญา พอเพียง

          พสกก็รับพรดียง                                ปฏิบัติศรัทธา

                   ทั้งองค์พระภูมิพลรัช                   ปฏิบัตินานา

          เป็นแบบบับสหประชา                        ก็ลุสู่วิถีไทย

                   เอกองค์ประดุจอวตาร                 ธ ประทานยามชัย

          ยอดยิ่งษัตริยสมัย                              สุรก้องราดล

                   หกสิบครองพระสิริราช            สิริชาติถาผล

          แปดสิบ ทรงสิริพระชนม์                    พระริญนิรันดร์เทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 

 

โดย แก้วการะเกด

 

กลับไปที่ www.oknation.net