วันที่ ศุกร์ ตุลาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แนะนำ ไทปิงทาวน์เวอรส์ คอนโดมิเนี่ยมอย่าลืมโหวทให้หนูนะ


   สมนึก


 081 802 8400 


เรียนเพื่อนเจ้าของร่วมที่เคารพรักทุกท่าน


จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2550  ได้มีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่  จากเจ้าของร่วมที่มาประชุมตามวาระ ในวันนั้น กรรมการชุดใหม่  มีความภูมิใจ ที่เพื่อนเจ้าของร่วม ไว้วางใจเลือกให้เป็นกรรมการเพื่อ ดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของพวกเรา อันมีวาระ 2 ปี ตามกฏข้อบังคับของไทปิง

ทรัพย์สินส่วนกลางของเรามี :-
 • อาคารพักอาศัย สูง 27 ชั้น 2 อาคาร เรียกเป็น ตึก A กับตึก B มีลิฟท์ใหม่เอี่ยม จอดทุกชั้น อาคารละ 3 ตัว และมีอาคาร C เป็นตึกสำนักงานบริหารอาคาร มีห้องโถง พร้อมเก้าอี้ โซฟา สำหรับเจ้าของร่วมใช้เป็นที่รับแขก มองเห็นสระน้ำ และสนามเทนนิส และยังมีห้องอาหารอย่างดีอยู่ชั้นบน ไว้สำหรับบริการเจ้าของร่วม และแขกที่มาเยี่ยมเยียน

 • ชั้นล่างของตึก A กับตึก B เรียกเป็นชั้น SP. เป็นลานกว้าง ปลูกต้นไม้ จัดเป็นสวนหย่อม มีโต๊ะเก้าอี้ ใช้เป็นที่พักผ่อนส่วนรวม มีบ่อน้ำพุ สระเลี้ยงปลาสวยงาม มีห้องเลี้ยงเด็ก ห้องสมุด ห้องตีปิงปอง ห้องเสริมสวย ห้องซาวน่า ห้องออกกำลังกาย และย้งมีห้องบิลเลียดที่เลิกใช้ ได้ซ่อมแซมแก้ไขใหม่ เป็นห้องว่าง คอยที่จะใช้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไป

 • ชั้นล่างของขั้น SP. เป็นที่จอดรถทั้ง 3 ชั้น เรียกเป็นชั้น P1, P2, P3. เฉพาะชั้น P1 ยังมีห้องสำหรับตีสคว๊อต 2 ห้อง และห้องรับซักรีด 1 ห้อง ที่จอดรถทั้ง 3 ชั้นนี้ทุกห้อง มีที่จอดรถเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองตามโฉนด (เขียนเป็นเบอร์ห้องติดไว้ทุกที่)

 • ที่ชั้นพื้นดินมีสนามเด็กเล่น สนามซ้อมบ๊าสเก็ตบอลล์ มีที่ล้างรถหยอดเหรียญ มีที่จอดรถผู้มาเยี่ยมเยียน มีสระว่ายน้ำชั้นดี สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ มีสนามเทนนิส มาตรฐาน 2 คอร์ด มีบ่อบำบัดน้ำเสียมาตรฐานสากล มีสวนเพาะชำไว้ประดับสวนหย่อมอยู่ด้านในสุด

 •   อาคารไทปิงที่เพื่อนฝูง สถาปนิก และวิศวกร ชมว่าดีและมั่นคง ทั้งหมดนี้อยู่บนเนื้อที่กว่า 7 ไร่ รวมเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนกลางของพวกเรา (ทั้งหมดมีมูลค่า 2,000 ล้าน ตามราคาประเมินประกันภัย) ท่านไว้วางใจให้ดูแล ก่อนอื่น ต้องขอชมเชยกรรมการชุดที่หมดวาระไป ได้ดูแลทำนุบำรุงทุกอย่างไว้ดีตลอดมา และขอบคุณเจ้าของร่วม ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการบริหารที่ผ่านมาเป็นอย่างยิ่ง ทางกรรมการชุดใหม่นี้ ก็จะขอทำนุบำรุงดูแลให้ดีต่อไป และขอกำลังใจ รวมทั้งขอรับฟังข้อเสนอแนะ - แนะนำ หรือท้วงติงจากเจ้าของร่วม ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกัน หรือเป็นจดหมายก็ตาม ยินดีนำมาพิจารณา และหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือถ้ามีสิ่งใดที่พบว่าใกล้จะหมดอายุ หรือทรุดโทรมจนจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ ทั้งนี้ถ้าไม่ถึงกับความปลอดภัยที่ต้องเร่งด่วนแล้ว ทางคณะกรรมการก็จะเรียนให้เจ้าของร่วมทราบก่อน เพื่อขอมติ ระดมทุนซื้อใหม่ หรือปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้พวกเราทุกคน อยู่คอนโดชั้นดีมีระดับอีกนานแสนนาน อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดปลอดภัย ไปถึงชั้นลูกหลานเหลนของพวกเรา


    อนึ่ง การบริหารอาคารชุด ผู้อยู่อาศัยต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน ยอมรับในระบบระเบียบเดียวกัน เรามีกฏระเบียบผู้อยู่อาศัยอยู่แล้ว แต่ขาดการเน้นให้รู้จักและจำได้ ทำให้มีผู้ทำผิดโดยไม่รู้ตัว และไม่มีใครท้วงติง เจ้าหน้าที่ก็ดูแลไม่ทั่วถึง กฏระเบียบเก่าที่มีอยู่แล้วนั้น จึงไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร ต่อไปนี้ ผมขอให้มีกฏระเบียบที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับได้ของพวกเราส่วนใหญ่อย่างจริงจัง และต้องไม่ขัดต่อกฏหมายควบคุมอาคารชุด กฏข้อบังคับของไทปิงที่จดทะเบียนไว้ที่กรมที่ดิน ต้องไม่รุกล้ำเอาเปรียบทรัพย์สินส่วนกลาง และไม่เอาเปรียบเพื่อนบ้านด้วยกันเอง ดังนี้พวกเราจึงจะมีความสุขอย่างพอเพียง

   

  โดย samlim

   

  กลับไปที่ www.oknation.net