วันที่ จันทร์ พฤศจิกายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มอบงานวิชาวางผังฯ.


งานที่มอบหมาย

๑. สมัครเมล์เดี่ยวและกลุ่ม ตัวอย่าง :

เดี่ยว (สอ.): ip50X-YYYY@hotmail.com  (X=ห้อง/กลุ่ม)(YYY= ชื่อนศ.)

กลุ่ม (สอ): ip50xg-zzz@hotmail.com

เดี่ยว(สทต) : im49X-YYYY@hotmail.com  (X=ห้อง/กลุ่ม)(YYY= ชื่อนศ.)

กลุ่ม (สทต): im49xg-zzz@hotmail.com

๒. จัดหาแฟ้มใส่เอกสารชนิดซองพลาสติกใส (กลุ่ม ๑ และ เดี่ยว ๑)

๓. มอบงานค้นคว้าเดี่ยว เรื่อง การใช้โปรแกรม

๔. สำรวจและจัดทำรายละเอียดเครื่องจักรที่ต้องดำเนินการติดตั้ง ลงในกระดาษ A4(กำหนดส่ง ๓ พย.หลังหมดเวลา)

- ชื่อ ชนิดและจำนวนเครื่อง

- ขนาดและจำนวนมอเตอร์แต่ละเครื่อง

- ขนาดพื้นที่ของฐานและตำแหน่งสกรูยึดฐาน

๕. ส่งงาน

Visio (กำหนดส่ง ๑๐ พย.)

โดย ครูแมน

 

กลับไปที่ www.oknation.net