วันที่ พฤหัสบดี พฤษภาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

...... สายเลือดพระเจ้าตาก-สายกรมขุนอินทรพิทักษ์-อินทรโยธิน


         เรื่องการสืบสายวงศ์ตระกูลต่างๆนี่ เป็นสิ่งที่ทำได้ยากเหลือเกินค่ะ เพิ่งคุยกับพี่สาว ที่เล่าให้ฟังว่าตระกูล "อินทรโยธิน" สืบเชื้อสายมาจาก สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์พระราชโอรสในพระมเหสีใหญ่ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งหนึ่งในนั้นได้รับตำแหน่งเป็นถึงผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล คือ "เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน" หรือนามเดิมว่า อุ่ม อินทรโยธิน ทำให้อยากจะสืบสาวความเกี่ยวดองถึงลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ว่า ได้แตกตระกูลเป็นสกุลอะไรบ้าง เกี่ยวข้องโยงใยกันทางอื่นบ้างหรือไม่
         หากใครพอจะทราบเรื่องราว เกี่ยวกับการสืบสายสกุลตั้งแต่กรมขุนอินทรพิทักษ์ มาจนถึง นามสกุล "อินทรโยธิน"ก็ช่วยกรุณา บอกกล่าวเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยนะคะ ตอนนี้กำลังพยายามรวบรวมข้อมูลจากที่ต่างๆอยู่และยังปะติดปะต่อได้ไม่มากนักค่ะ
         เชื่อว่าคนที่เข้ามาใน oknation ต้องมีบ้างที่เป็นผู้รู้ประวัติศาสตร์ สมัยกรุงธนบุรี และ ตระกูลเก่าๆของไทย รบกวนด้วยนะคะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาค่ะ นอกจากที่คุณลูกเสือหมายเลขเก้าได้นำมาเขียนบอกไว้ในความเห็นที่ 2 แล้วก็ได้ความเพิ่มเติมมาอย่างนี้ค่ะ :-

         สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นั้น เมื่อเสด็จปราบดาภิเษก แล้ว ได้ทรงสถาปนาพระอัครมเหสีเดิม ชื่อ ‘สอน’ (บางแห่งจดว่า ‘ส่อน’) เป็น กรมหลวงบาทบริจาเรียกกันในสมัยกรุงธนบุรีว่า ‘พระอัครมเหสีหอกลาง’
         กรมมหลวงบาทบริจา มีพระราชโอรสสององค์ องค์ใหญ่มีพระนาม ‘จุ้ย’ องค์เล็กพระนาม ‘น้อย’ พระองค์ใหญ่นั้นสมเด็จพระราชบิดา ทรงสถาปนาเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์ ที่พระมหาอุปราช 
      

         กรมขุนอินทรพิทักษ์-เจ้าฟ้าจุ้ย มีธิดา ๒ บุตรชาย ๒ 

         ธิดา คือ คุณหญิง มะเดื่อ เป็นหม่อมห้ามในกรมหมื่นนราเทเวศร์ พระโอรสพระองค์ใหญ่ในการพระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง) และ คุณหญิงสาลี่ เป็นหม่อมห้ามในกรมหลวงเสนีบริรักษ์ พระโอรสพระองค์เล็กในกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข เช่นกัน บุตรชายคนสุดท้อง ชื่อทองอิน(เจ้าชายทองอิน) รับราชการในรัชกาลที่ ๑ ได้เป็นเจ้าพระยากลาโหมราชเสนา
         เจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์ทรงเป็นต้นราชสกุล สินสุข และ อินทรโยธิน
         เจ้าพระยากลาโหมราชเสนา (เจ้าชายทองอิน) เป็นโอรสของเจ้าฟ้าจุ้ย พระมหาอุปราชกรุงธนบุรี เป็นเจ้าพระยากลาโหมราชเสนาคนที่ ๓ ของวังหน้าพระองค์ที่ ๒ ในรัชกาลที่ ๑ คือ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) และคงเป็นเจ้าพระยากลาโหมฯ วังหน้าในรัชกาลที่ ๒ ต่อไป เพราะปรากฏว่า เมื่อสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนารุรักษ์ วังหน้ารัชกาลที่ ๒ ท่านเสด็จขึ้นเป็นวังหน้า ขุนนางวังหน้ามิได้เปลี่ยนแปลง
          ด้วยพระราชโอรสธิดาในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ทรงพระมหากรุณาเมตตาแต่งตั้งใช้สอยสนิทสนมในพระบรมราชวงศ์จักรีแทบทุกท่าน ยิ่งเจ้าพระยากลาโหมราชเสนา (เจ้าชายทองอิน) ซึ่งเป็นโอรสของเจ้าฟ้าจุ้ย ที่ปรากฏว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ จะโปรดฯเลี้ยงดูต่อไป แต่เมื่อมีรับสั่งถามเจ้าฟ้าจุ้ยกราบทูลว่าไม่ขออยู่ ขอตายตามสมเด็จพระราชบิดา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ จึงทรงจำพระทัยให้ประหารและคงโปรดน้ำใจของเจ้าฟ้าจุ้ยเป็นเหตุผลที่ทำให้ทรงตั้งบุตรชายเป็นเจ้าพระยากลาโหมราชเสนา (เจ้าชายทองอิน) วังหน้าพระองค์ที่ ๒ ในปลายแผ่นดินของพระองค์ (เสด็จสวรรคต พ.ศ.๒๓๕๒ อีกเพียง ๓ ปีต่อมา)
          เจ้าพระยากลาโหมราชเสนา (เจ้าชายทองอิน) ไม่มีบุตรหญิงเลย มีแต่บุตรชายล้วนๆ ๕ คน บุตรชายที่ ๑-๔ รับราชการเป็นขุนนางทุกคน คนที่ ๔ คือ เจ้าพระยายมราช (สุข หรือ ศุข) ในรัชกาลที่ ๔ ต้นสกุล “สินสุข"

          คนสุดท้องชื่อคุณชายนุดไม่ได้รับราชการ แต่หลานปู่ของท่านเป็นเจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน (อุ่ม) ในรัชกาลที่ ๗

          ซึ่งเมื่อแรกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯพระราชทานนามสกุลว่า “อินทรโยธิน” ตามชื่อของเจ้าพระยากลาโหมราชเสนา (เจ้าชายทองอิน)
          แต่ต่อมาเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ ทางการให้เลิกบรรดาศักดิ์ขุนนางเจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน จึงใช้ราชทินนามของท่านเป็นนามสกุลว่า “พิชเยนทรโยธิน” แต่ญาติพี่น้องยังคงใช้นามสกุล "อินทรโยธิน" ดังเดิม

ภาพ:         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อทรงพระเยาว์ทรงฉายพระบรมรูปร่วมด้วย ประธานคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา (ขวาพระองค์) และ พลเอก เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน (ซ้ายพระองค์) ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

          ในรัชกาลที่ ๘ โปรดเกล้าฯให้เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน (อุ่ม) เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ด้วยท่านหนึ่ง จนกระทั่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๕ ในตำแหน่ง อายุ ๗๑ ปี
 


          พลเอก เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน (อุ่ม พิชเยนทรโยธิน) เกิดที่บ้านถนนพระสุเมรุ บางลำภูบน ในกำแพงพระนคร เป็นบุตรนายเสงี่ยม อินทรโยธิน มีตำแหน่งเป็นมหาดเล็กวิเศษอยู่เวรศักดิ์ มีพี่น้องรวมท่านด้วยทั้งสิ้น 8 คน เป็นหญิงคนโต นอกนั้นเป็นชายทั้งหมด โดยท่านเป็นคนที่ 3
เคยดำรงตำแหน่งสำคัญได้แก่
- ราชองครักษ์ประจำพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมาร ณ ประเทศอังกฤษ
- ผู้บังคับการโรงเรียนนายร้อยทหารบก
- ผู้บังคับการกองพลที่ ๘
- จเรทหารม้าและทหารราบ
- สมุหราชองครักษ์
- องคมนตรีในรัชกาลที่ ๖
- เป็นมหาดเล็กข้าหลวงเดิมของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร
- เป็น ๑ ในคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๔๗๘
ซึ่งนายปรีดี พนมยงค์เคยกล่าวว่าท่านผู้นี้ได้รับความเคารพนับถือมากในหมู่คณะราษฎร

ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เจ้าพระยา ทรงศักดินา 10,000 ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีราชทินนามเต็มว่า "เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธินหรินทรราชองครักษ์ มหาสวามิภักดิ์มูลิกากร อภิสรอนีกวนุส ยุทธสมัยสมันตวิทูร นเรนสูรศักตเสนานี มนัสวีเมตตาชวาศรัย อภัยพิริยบรากรมพาหุ มุสิกนาม"ที่มา:-
1) จุลลดา ภักดีภูมินทร์ sakulthai.com
2) รอยใบลาน bloggang.com
3) เทาชุมพู vcharkarn.com
4) thaisomkok.com
5) khunnamob.com


ทำChart ขึ้นมาไว้พอสังเขปก่อน ยังไม่สมบูรณ์นะคะ
ยังต้องหาข้อมูลจำนวนบุตร-ธิดาของแต่ละลำดับชั้นมาเติมอีกมากค่ะ

หมายเหตุ:
1) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงมีพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ คือ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์ (เจ้าฟ้าจุ้ย)
2
) เจ้าพระยากลาโหมราชเสนา (เจ้าชายทองอิน) เป็นโอรสของ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์ (เจ้าฟ้าจุ้ย)
3) เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธินเป็นหลานปู่ของคุณชายนุด บุตรชายคนสุดท้องของเจ้าพระยากลาโหมราชเสนา (เจ้าชายทองอิน)
4) เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน มีพี่น้องท้องเดียวกันรวม 8 ท่าน เป็นหญิง 1 ชาย 7  


เรียน คุณหลานเจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน

ขอขอบพระคุณมากค่ะที่ติดตามและให้ข้อมูล พร้อมทั้งช่วยแก้ไขความผิดพลาด ดิฉันได้จัดการแก้ข้อความตามที่คุณได้ท้วงติงมา ตามข้อความในความคิดเห็นที่ 15 แล้วค่ะ

ขอเรียนว่า หากมีโอกาสที่เหมาะสมก็จะไปขอเข้าพบเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่อย่างแน่นอนค่ะ และที่คุณเอ่ยนามมานั้น บังเอิญเป็นญาติผู้น้องบุตรสาวของคุณน้ามุกดา (บอกอย่างนี้คงพอจะทราบแล้วว่า ปิรันญ่าคือ 1 ใน 12 พี่น้องลูกสาวคุณจรรยา ที่แต่งงานกับคุณพ่อซึ่งนามสกุล "นาควัชระ" นั่นแหละค่ะ) ซึ่งนับลำดับแล้วก็อยู่ในชั้นที่ 9 เช่นกันค่ะ สำหรับคุณยายละม่อมนั้นได้แต่งงานกับรองอำมาตย์ตรีโต๊ะ จุลดิลก ("จุลดิลก" ก็สืบสายเลือดมาจากพระเจ้าตากสินด้วยเช่นกัน แต่เป็นเกี่ยวพันมาทางสายหญิง)

ในเรื่องการจัดทำรหัสสายสกุลนี้ ทางฝั่ง "นาควัชระ" ได้มีการริเริ่มให้หมายเลขประจำตัวกันแล้วซึ่งเป็นระบบตัวเลขที่ช่วยให้ทราบได้ว่าเป็นลูกหลานสายไหน ยังไม่มีโอกาสนำมาเผยแพร่ เพราะยังต้องประสานงานกันอีกมากค่ะ

หวังว่าในโอกาสอันใกล้นี้จะได้พบและพูดคุยกันนะคะ

ด้วยความเคารพและนับถืออย่างสูง

ปิรันญ่า 

โดย ปิรันญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net