วันที่ พฤหัสบดี พฤษภาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทย


                                                                                    

                                                                                                                                 

                   

       ชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทย

                 Thai Science Fiction Group

      เพื่อแนวคิดวิทยาศาสตร์และจินตนาการ

     ชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทย  เกิดขึ้นโดยผู้ที่นิยมชมชอบในเสน่ห์แห่งจินตนาการของนิยายวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งได้ร่วมกันก่อตั้งชมรมฯขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2548  โดยมีท่านรศ.ดร.ชัยวัฒน์   คุประตกุล  หรือที่ชาวไซ-ไฟรู้จักกันดีในนาม "ชัยคุปต์" ดำรงตำแหน่งประธานชมรมฯคนแรก  พร้อมกับการเกิดขึ้นของนิตยสารไซ-ไฟเล่มเล็กๆเล่มหนึ่งบนแผงหนังสือ "Amazing Universe"  ถึงแม้ว่านิตยสารเล่มนี้จะต้องยุติลงในระยะเวลาอันสั้น  แต่ก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ใครต่อใครอีกหลายคน  ที่จะช่วยกันสร้างสรรค์นิยายวิทยาศาสตร์ของไทยให้พัฒนาทัดเทียมกับนิยายวิทยาศาสตร์ของต่างประเทศทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ

     ปัจจุบัน  วรากิจ   เพชรน้ำเอก  ได้รับเลือกจากคณะกรรมการบริหารให้เป็นประธานชมรมฯคนที่ 2  โดยท่านรศ.ดร.ชัยวัฒน์   คุประตกุล เป็นกรรมการที่ปรึกษา  ซึ่งทางชมรมฯได้พยายามที่จะทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เป้าหมายของสมาชิกชมรมฯกว่า 300 คนบรรลุผลตามนโยบายที่ได้วางไว้

     ชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทยได้พยายามจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  ทั้งๆที่ขาดแคลนเงินทุน  โดยได้จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ประกอบการเสวนาหัวข้อ "วิทยาศาสตร์ในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์"  ซึ่งได้จัดมาแล้วถึง 4 ครั้ง  นอกจากนั้นยังได้จัดทำนิตยสารทำด้วยมือ Sci-Fi Club รายสองเดือน  เพื่อมอบให้กับผู้มีอุปการะคุณแก่ทางชมรมฯด้วยการสมัครเป็นสมาชิกอุปถัมภ์เพื่อสนับสนุนทางการเงินให้แก่ชมรมฯปีละ 400 บาท  นอกจากนั้นยังมีนิตยสารทำมือฉบับกระเป๋าสำหรับเด็ก Sci-Fi Kids รายเดือน  สำหรับน้องๆที่สมัครเป็นสมาชิกปีละ 200 บาท  และจุลสารรายสะดวก Sci-Fi Special สำหรับแจกฟรีแก่สมาชิกทุกท่านเมื่อทางชมรมฯมีกิจกรรมที่ต้องการประชาสัมพันธ์

     ผู้ที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกของชมรมฯ  สามารถสมัครเป็นสมาชิกประเภทสามัญ (ไม่ต้องเสียค่าสมาชิก)  สมาชิกอุปถัมน์  หรือสมาชิกนิตยสาร Sci-Fi Kids สามารถส่งชื่อที่อยู่ไปได้ที่ "ชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทย" 908 ซ.เทอดไท  ถ.เทอดไท  ตลาดพลู  ธนบุรี  กทม.10600  หมายเลขโทรศัพท์ (02) 472-6480  โทรสาร (02) 466-6235  หรือ e.mail : tsfg_news@hotmail.com

และชำระเงินค่าสมาชิกผ่านบัญชีสะสมทรัพย์  ธนาคารกรุงเทพ  สาขาตลาดพลู  ชื่อบัญชี  นายวรากิจ   เพชรน้ำเอก  เลขที่บัญชี 115-4-06023-8  และท่านสามารถติดตามข่าวสารของชมรมฯได้ทางเว็บไซท์ thaiscifi.izzisoft.com 

โดย วรากิจ

 

กลับไปที่ www.oknation.net