วันที่ พฤหัสบดี พฤศจิกายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือหลังเขา


ขบวนดุริยางค์      เตรียมพร้อมรอประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

ของกองลูกเสือ สังกัดโรงเรียนบ้านแม่โถ  อ.แม่ลาน้อย  จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ผู้บังคับขบวนสวนสนามคนสวย (คุณครูกัญวรา  วงศ์ธิดา )

กองลูกเสือสามัญ  พร้อมแล้วค่ะ

(คุณครูนวินดา  ใหม่คำ / คุณครูสาวิตรี  อินแถลง )

พร้อมแล้วรอประธานอยู่ค่ะ

กองผสม   ตามระเบียบ....พัก

ประธานมาแล้ว  กำลังเดินตรวจพลสวนสนาม

กองผสม  ตรงหน้าระวัง   วันทยา...วุธ

เคารพท่าธง ( กำลังโรยธง )

กล่าวทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ (คุณครูกัญวรา  วงศ์ธิดา)

(คุณครูณัฐพงษ์  กันทาดง(ผู้กำกับกอง)/คุณครูสุทิศา  ทอดสนิท(รองผู้กำกับกอง)

    “ด้วยเกียรติของข้า  ข้าสัญญาว่า "

    ข้อ 1   ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

    ข้อ ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ

    ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

ปรับ  ขบวนสวนสนาม   ขวาหัน  หน้า  เดิน

กองลูกเสือ - เนตรนารี  สามัญรุ่นใหญ่

ประธานในพิธียืนรับการเคารพ ขบวนสวนสนาม

ผู้ถือธงกองลูกเสือสามัญ (ผมเขินครับ )

ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ  (คุณครูนวินดา  ใหม่คำ)

รายงานจำนวนผู้บังคับบัญชา และลูกเสือ-เนตรนารี  ที่เข้าร่วมขบวนสวนสนาม

ผู้ถือธงกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ( คุณครูสุทิศา  ทอดสนิท )

เดินเลี้ยวกลับเข้ามาตั้งขบวนในสนามใหม่

 ส่งประธานกลับ     เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการ

     เนื่องจากเป็นวันคล้ายวัน สถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิด ลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ทางโรงเรียนบ้านแม่โถได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ณ สนามหน้าอบต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย  จ.แม่ฮ่องสอน

การเดินสวนสนาม เป็นระเบียบแถวอย่างหนึ่งที่ใช้ในพิธีการที่สำคัญของกิจการลูกเสือ เป็นการรวมลูกเสือจำนวนมากเพื่อรับการตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ เช่น วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  หรือการเดินสวนสนามเฉพาะพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารีจะใช้เดินสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่  ๑ กรกฎาคม  เป็นประจำทุกปี บางครั้งอาจเป็นการเดินสวนสนามเพื่อฝึกความพร้อมเพรียง ความแข็งแรงของลูกเสือ - เนตรนาร ซึ่งเป็นการฝึกให้ลูกเสือ - เนตรนาร รู้จักปฏิบัติหน้าที่ของตนในการปฏิบัติร่วมกันเป็นหมู่คณะ

   ถึงแม้ว่าโรงเรียนจะอยู่บนภูเขาห่างจากอำเภอแม่ลาน้อย   ระยะทาง  ๕๐  กิโลเมตรและอยู่ห่างจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒    เป็นระยะทาง ๘๐  กิโลเมตร และขึ้นเขา ก็ตาม  ทางผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านแม่โถ ก็มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดพิธีที่สำคัญอย่างนี้ขึ้น  จึงน่ายกย่องสรรเสริญและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียน ที่อยู่บนดอยอีกหลายๆพื้นที่ได้

  

โดย เสือดาว

 

กลับไปที่ www.oknation.net