วันที่ จันทร์ พฤศจิกายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

6 องค์กรแถลงคัดค้านถอดถอน : ส.ว.รสนา ลั่นฟ้องกลับ ส.ส.พลังแม้ว!


 รสนา โตสิตระกูล ได้เลือกเป็น ส.ว.กรุงเทพฯ ด้วยคะแนนเสียงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ (743,397 คะแนน)

หมายเหตุ : เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น.วันนี้ (10 พ.ย.) ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน 6 องค์กรประกอบด้วย เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.) สมัชชาประชาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน เครือข่ายการเมืองของพลเมืองบุรีรัมย์ ชมรมร่วมใจไทยกู้ชาติ และกลุ่มรณรงค์สื่อต้านคอร์รัปชัน ได้เข้าพบ น.ส.รสนา โตสิตระกูล ส.ว.กรุงเทพฯ ณ อาคารรัฐสภา 1 เพื่อให้กำลังใจจากกรณีที่ถูก ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเข้าชื่อถอดถอน และได้อ่านแถลงการณ์แสดงเจตนารมณ์และข้อเรียกร้อง (รายละเอียดแนบท้าย)

อนึ่ง ในการนี้ ส.ว.รสนา โตสิตระกูล ได้แสดงความรู้สึกว่าไม่ท้อแท้ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตรงกันข้ามกลับมีแรงบันดาลใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็กำลังปรึกษาฝ่ายกฎหมายเพื่อดำเนินการฟ้องร้อง ส.ส.บางคนฐานหมิ่นประมาท โดยการนำเอกสารการเข้าชื่อถอดถอนตนมาเปิดเผยโดยมิชอบ เพราะขัดต่อข้อบังคับของรัฐสภา เนื่องจากตนเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาที่สามารถโต้แย้งได้ทุกข้อ

รายละเอียดจะรายงานให้ทราบต่อไป

คณะทำงานสื่อสารสาธารณะ ป.ป.ช.ภาคประชาชน

ส.ว.รสนา โตสิตระกูล รับดอกไม้และแรงใจจากเครือข่ายภาคประชาชน (10 พ.ย.2551) ภาพจากผู้จัดการ

แถลงการณ์ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน
เรื่องคัดค้านการถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาผู้มีความกล้าหาญทางจริยธรรม

ตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคร่วมรัฐบาลจำนวน ๑๔๕ คน ได้เข้าชื่อร้องขอให้ประธานวุฒิสภา เสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อพิจารณาไต่สวนตามกระบวนการถอดถอน นางสาวรสนา โตสิตระกูล สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๐ โดยอ้างมูลฐานความผิดว่ามีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยขัดขวางการทำงานของรัฐสภา และพาผู้ติดตามเข้าไปในห้องประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันแถลงนโยบายของรัฐบาล นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ทั้งนี้ โดยผู้เข้าชื่อไม่ได้ใส่ใจต่อเหตุการณ์ภายนอกรัฐสภาที่มีการใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุมของประชาชน จนทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก เพื่อเปิดทางให้รัฐบาลได้เข้าแถลงนโยบายเสมือน “ดำเนินพิธีกรรม” ให้แล้วๆ ไปเท่านั้น

องค์กรภาคีเครือข่ายภาคประชาชน (ตามรายชื่อแนบท้าย) ได้พิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วมีความเห็นพ้องกันว่า ส.ว.รสนา โตสิตระกูล หาได้มีความผิดตามข้อกล่าวหาแต่อย่างใด เนื่องจากไม่มีมูลแม้แต่น้อยว่าได้กระทำผิดต่อหน้าที่ หรือใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และไม่ได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตรงกันข้ามกลับได้แสดงออกถึงจิตสำนึกแห่งความเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ซึ่งไม่อาจทนเห็นการแถลงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องเดินผ่านกองเลือดและคราบน้ำตาของประชาชน อันถือเป็นแบบอย่างที่ดีและควรแก่การยกย่องด้วยซ้ำ อีกทั้ง ส.ว.รสนา โตสิตระกูล ก็เป็นผู้มีเกียรติประวัติในการอุทิศตนทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภค จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ อาทิ คดีทุจริตยา และขัดขวางการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น

ไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ ส.ส.กรุงเทพฯ (เขต 6) พรรคพลังประชาชน บุกเข้าชี้หน้าอย่างประชิดตัว รสนา โตสิตระกูล ส.ว.กรุงเทพฯ และชี้หน้าด่าอย่างก้าวร้าวกลางห้องประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 7 ต.ค.2551 เพราะไม่พอใจที่พยายามคัดค้านการแถลงนโยบายของรัฐบาล

ดังนั้น จึงเห็นได้ชัดว่าข้อกล่าวหาดังกล่าว เป็นข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างเลื่อนลอย อยู่บนพื้นฐานแห่งการเลือกปฏิบัติอย่างมีอคติ และมุ่งทำลายภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือทางการเมืองเท่านั้น ส่วนประเด็นที่กล่าวหาว่า ส.ว.รสนา โตสิตระกูล พาผู้ติดตามเข้าไปในห้องประชุมรัฐสภาในวันเกิดเหตุก็ฟังได้ว่า ผู้ติดตาม (ซึ่งเป็นสามี) ได้เข้าไปในห้องประชุมเอง ด้วยความวิตกต่อสวัสดิภาพของ ส.ว.รสนา (ซึ่งเป็นภรรยา) อันเป็นการกระทำในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ปุถุชนพึงกระทำต่อบุคคลอันเป็นที่รัก ถึงแม้ว่าจะขัดต่อระเบียบของรัฐสภา แต่ก็หาใช่ความผิดร้ายแรงหรือขัดต่อจริยธรรมอันดีงาม 

องค์กรภาคีเครือข่ายภาคประชาชน จึงขอเรียกร้องให้ สมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติทั้งหลาย ได้โปรดใช้วิจาณญาณไตร่ตรองว่าเจตนาในการเข้าชื่อถอดถอน ส.ว.รสนา ครั้งนี้เป็นไปโดยชอบและสุจริตหรือไม่ เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผลักดันสร้างมาตรการป้องกันการใช้อำนาจถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยมิชอบ เพื่อป้องกันมิให้ “กระบวนการถอดถอน” ซึ่งเป็นเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญในการถ่วงดุลและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ถูกนำไปใช้เป็นของเล่นทางการเมือง นอกจากนี้ขอเรียกร้องให้รัฐสภาเร่งสร้างมาตรการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพในการทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาให้มีมากกว่าที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้สมาชิกรัฐสภาเพศชาย แสดงพฤติการณ์ก้าวร้าวคุกคาม หรือข่มขู่ว่าจะทำร้ายร่างกาย (เตะ) สมาชิกรัฐสภาเพศหญิง ไม่ว่าจะสังกัดพรรคใดหรือเป็นฝ่ายใดก็ตาม

ด้วยจิตคารวะ

เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.)
สมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย
ป.ป.ช.ภาคประชาชน
ชมรมร่วมใจไทยกู้ชาติ
เครือข่ายการเมืองของพล บุรีรัมย์
กลุ่มรณรงค์สื่อต้านคอร์รัปชัน
 
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ลิงค์ข่าวน่าสนใจ

รสนา โตสิตระกูล (ตอนที่ 1) “...เราใช้จ่ายเงินทองจำนวนมากในการดูแลผู้แทนฯ แต่ผู้แทนฯ เป็นตัวแทนผลประโยชน์ประชาชนจริงๆ หรือเปล่า”
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9510000132861

แสงดาวแห่งศรัทธา

โดย ป.ป.ช.ภาคประชาชน

 

กลับไปที่ www.oknation.net