วันที่ พุธ พฤศจิกายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ควาย ควาย ควาย


ส.ป.ก.เดินหน้าขยาย120ชุมชนพลิกฟื้นควายไถนา
 
    นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร รมช.กษ.และนายอนันต์ ภู่สิทธิกุล เลขาธิการ ส.ป.ก.นายบัณฑิต ตันศิริ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายจักรี สุจริตธรรม ผู้ตรวจราชการกษ.ลงพื้นที่โครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา ที่ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อชมการฝึกควายไถนา และติดตามความคืบหน้าโครงการร่วมกับเกษตรกรและผู้นำชุมชนในพื้นที่ ซึ่งเกษตรกรประกอบอาชีพทำไร่ทำนา เลี้ยงสัตว์เป็นหลัก และเป็นหมู่บ้านที่ดำเนินการนำร่องโครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา โดยได้รับการสนับสนุนควายมาดำเนินการฝึก 27 ตัว มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อขอสินเชื่อจากกองทุนปฏิรูปที่ดินมาซื้อควายเพิ่มเติม

         รมช.กษ.กล่าวว่า ควายในประเทศไทยมีจำนวนถึง1.5ล้านตัว แต่สามารถใช้ในงานภาคการเกษตรได้เพียง8,000ตัว เห็นว่า คนที่มีไร่นาไม่มากน่าจะใช้แรงงานควายมากกว่าเครื่องจักร นอกจากประโยชน์ที่จะได้ควายมาเลี้ยงเพิ่มมูลค่าเรื่อยๆ แล้วยังได้มูลสัตว์ ปีละ1ตันต่อตัว และได้แรงงานมาช่วยทำงานเกษตร

    

      ในส่วนของส.ป.ก.นั้น นาย อนันต์ ภู่สิทธิกุล เลขาธิการส.ป.ก.กล่าวว่าอยากเห็นชุมชนมีระบบการจัดการอย่างครบวงจร เป็นรูปแบบที่ภาคเกษตรขับเคลื่อนได้ทั้งประเทศ  12 จังหวัดนำร่องที่จะดำเนินการ มีควาย600 ตัว หากมีการจัดการที่ดีจะสามารถขยายตัวจากหนึ่งชุมชนไปเป็น10 ชุมชน ก็จะกลายเป็น6,000ตัวใน 120 ชุมชน  โดยพื้นที่ที่จะเป็นต้นแบบ จะเป็นพื้นที่ทำนา และทำธุรกิจควาย  ซึ่งอนาคตจะส่งผลดีกับชุมชนใกล้เคียงอย่างแน่นอน

โดย แมนบางไทร

 

กลับไปที่ www.oknation.net