วันที่ อาทิตย์ พฤศจิกายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เชื้อชาติ เชื้อสาย ต่างกันไฉน


< >

          ถ้าพี่น้องกัน แต่แยกกันอยู่ ความเป็นพี่น้องขาดจากกันหรือไม่...นี่เป็นคำถาม  จึงโยงมาถึงคำถามที่คาอยู่ในใจ แล้วชาติพันธุ์เดียวกันแต่ต่างกันที่อาศัย แยกกันได้หรือไม่

          คำถามนี้เกิดจาก..เรา..คำนี้ใครก็ได้ที่เป้นเชื้อสายมอญในประเทศไทย เขาบอกว่าเขาเป็นมอญ แต่บัตรประชาชน เขาสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย เกิดในแผ่นดินไทย เพียงแต่เขาได้สืบวัฒนธรรมและเชื้อสายที่บอกว่าเขาเป็นมอญ..บรรพบุรุษบอกเขาว่าเราอบพยบมาจากเมืองมอญ....แต่มีอีกหนึ่งกลุ่มชน เขาไม่มีสัญชาติและเชื้อชาติไทย เขาไม่ได้เกิดและเติบโตในประเทศไทย เขาเพียงแต่เข้ามาอาศัย หากินบนพื้นดินไทย แต่บรรพบุรุษของเขา ครอบครัวเขา ภาษาวัฒนธรรม การแต่งกาย อยู่บนแผ่นดินที่เขายังเรียกว่ามอญแต่ถูกปกครองจากผู้เข้ามารุกราน

      คนที่บอกว่าเขาเป็นมอญ แต่เกิดและเติบโตในประเทศไทย บอกว่าคนที่มาอาศัยแผ่นดินประเทศไทยเขาไม่ใช่มอญเขาเป็นพม่า เพราะเขาถือสัญชาติและเชื้อชาติพม่า  ..เรา..เลยเกิดความสงสัย ใครคือมอญ  เพราะทั้งสองต่างไม่มีใครมีสัญชาติมอญสักคน

       ถ้าในความรู้สึกผู้เขียน ที่เขียนเรื่องนี้เพราะอยากบอกชาวไทยรามัญที่คิดเช่นนี้ ..ชาวไทยเชื้อสายรามัญ  เรามีหีบผ้าที่เราซ่อนความเป็นมอญไว้ แต่ เราและลูกหลานเราจะมีโอกาสได้ใช้หรือไม่ ณ.วันนี้ เราเคยกลับไปเปิดหีบใบนั้นหรือไม่ว่าในนั้นยังคงเหลือสมบัติที่บรรพบุรุษมอบให้ไว้หรือไม่ อาจมีบางบ้านยังเหลือของในหีบในสภาพดีและคิดว่าจะได้ใช้ บางบ้านของในนั้นอาจทรุดโทรมเสื่อมถอยไปกับกาลเวลา บางบ้านอาจเหลือเพียงหีบว่างเปล่าที่ปล่อยให้ยักใย่ทำรัง ...กับอีกกลุ่มคนที่เขามาอาสัยใบบุญประเทศไทย เขามีหีบผ้าที่ยังนำผ้าออกมาใช้ ที่ยังรอความหวังจะได้ใช้มันอย่างเปิดเผย..เขามีความเป็นมอญมากกว่าเรา ที่เก็บหีบผ้าไว้เพื่อเป็นสมบัติที่บรรพชนฝากไว้ให้ดูแลต่อไปแต่เราไม่ได้คิดว่าเราจะไปสวมใส่ผ้าในหีบนั้น

       มาตรงนี้อาจมีผุ้อ่านที่งง เรื่องมันเกิดจากมีคนในหมู่บ้านบางคนเรียกตัวเองว่าเขาคือมอญ  เรียกแรงงานมอญที่เข้ามาว่าพม่า ทั้งที่เขาก็พุดมอญและรักษาวัฒนธรรมมอญไว้มากกว่าคนพุดเสียอีก จึงทำให้คิดว่าอะไรที่แบ่งความเป้นมอญ เพราะทั้งเราและเขา ต่างขึ้นชื่อว่าไม่ได้มีคำใดที่บงบอกเป้นหลักฐานทางเอกสารว่าเราเป้นมอญ แต่เรากลับเหยียดย่ำแรงงานต่างด้าวเหล่านั้นว่าเขาไม่ใช่มอญ ซึ่งหากเรามองที่ตัวเราเปรียบแบบเขาเราก้ไม่ใช่มอญเฉกเช่นกัน ทำไมเราไม่มองที่จุดประสงค์ว่าเราและเขาต่างรักษาอะไรไว้เหมือนกัน นั่นแหละที่บ่งบอกว่าเราเป็นมอญ  เมื่อบอกเราเป้นเชื้อสายมอญเรารักษาสมบัติในหีบของเราได้อย่างที่เขาที่เป้นพม่าตามที่เราเรียกรักษาสมบัติของความเป้นมอญไหม 

       อยากบอกลูกหลานเชื้อสายมอญ หากคุณไม่ยอมรับในเชื้อสายหรือบรรพบุรุษก้อย่าดูถูกคนที่เขายังรักและมีความหวังว่าวันหนึ่งเขาจะมีธงชาติมอญขึ้นสู่ยอดเสาเฉกเช่นชนชาติอื่น หรืออยากบอกคนที่ยอมรับว่าคุณเป็นลูกหลานมอญคุณก้อย่าดูถูกเขาเหล่านั้น เพราะเขาและเราก้ไม่ได้ต่างกันที่เป้นลุกหลานสืบเชื้อสายเช่นเดียวกัน   เราโชคดีกว่าเขาที่เราอบพยบมาก่อนเขา

โดย โกนโหม่น

 

กลับไปที่ www.oknation.net