วันที่ อาทิตย์ พฤศจิกายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

" เทริดขนนก " กรุวัดพระธาตุ ลพบุรี


     วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ หรือที่มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า " วัดพระธาตุ " ตั้งอยู่ทาง

ทิศใต้ของปรางค์สามยอด    ห่างจากวัดนครโกษาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เล็ก

น้อย  สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตรรษที่ 18-19 มีสถาปัตยกรรมที่สำคัญ คือ

พระปรางค์    ขนาดใหญ่ตั้งอยู่กึ่งกลางของวัด    ล้อมรอบด้วยระเบียงคด    ปรางค์

ประธาน   สูง  30.70  เมตร       ขนาบด้วยปรางค์ขนาดเล็กทางทิศเหนือและทิศใต้

องค์ปรางค์ก่อด้วยศิลาแลง  ด้านทิศตะวันออกมีมุขยื่น ประดับลวดลายปูนปั้นเป็น

พระพุทธรูปและพุทธประวัติที่หน้าบัน    และมีลวดลายหน้าบุคคลและพันธุ์พฤกษา

ลวดลายดังกล่าวมีลักษณะศิลปกรรมหลายสมัยปะปนกัน   คือ  สมัยลพบุรี     สมัย

อยุธยาตอนต้นถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย

     พระพิมพ์พระร่วงนั่ง ของกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  ถ้ารวมทั้งกรุเก่า กรุใหม่ จะ

มีด้วยกันหลายพิมพ์ แต่มีอยู่พิมพ์หนึ่งที่จัดได้ว่าอยู่ในยุคต้นของลพบุรี   คือ   พระ

ร่วงนั่ง " เทริดขนนก "   เป็นพระนั่งปางมารวิชัย  องค์พระสวมมงกุฎลักษณะคล้าย

ขนนก   มีเครื่องทรงคือ   กำไลคอ  และกำไลแขน จัดอยู่ในชุดตระกูลยอดขุนพล 

ที่เป็นศิลปะยุคต้นชั้นสูงของลพบุรี          โดยต่างจากพระตระกูลยอดขุนพลตรงที่

เพียงขาดซุ้มเรือนแก้ว   ที่ครอบคลุมองค์พระ   และ ไม่ได้ประทับนั่งอยู่บนฐานบัว

เท่านั้น องค์พระสร้างด้วยเนื้อตะกั่วสนิมแดงจัด      ครอบคลุมด้วยไขเข้มและขาว

หนา พระพิมพ์นี้มีแตกกรุที่    อำเภอชัยบาดาล    จังหวัดลพบุรี  เป็นพระพิมพ์เดียว

กันทุกประการ     ขนาดองค์พระนั้นกว้างประมาณ  2.2  ซม.    สูงประมาณ  4   ซม.

พุทธคุณนั้นเยี่ยมยอดทางแคล้วคลาดและคงกระพันชาตรี         ตามแบบฉบับพระ

ตระกูลยอดขุนพลทุกประการ

ภาพพระทุกภาพ สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 

ยินดีสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อร่วมสร้างสรรค์

การอนุรักษ์ " พระกรุ " ศิลปะ วัตถุโบราณไทย อันทรงค่า

" บ้านพระกรุ C . VISIT "  ห้อง K1  ชั้น 2  BIG C  ลาดพร้าว     

  โทร. 089-830-0469 

ขอนำเสนอ ภาพเทวรูปใน  หมวด " ศาสนา "

http://www.oknation.net/blog/c-visit-tibet

" บ้านธิเบต-เนปาล " ประติมากรรมชั้นสุงอันทรงค่าแห่งศิลปะ

โดย c_visit

 

กลับไปที่ www.oknation.net