วันที่ จันทร์ พฤศจิกายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วาทะคานธี........บาป ๗ ประการ


บาป    ประการ

 

*เล่นการเมือง

                โดยไม่มีหลักการ

 

*หาความสำราญ

                โดยไม่ยั้งคิด

 

*ร่ำรวยเป็นอกนิษฐ์

                โดยไม่ต้องทำงาน

 

*มีความรู้มหาศาล

                แต่ความประพฤติไม่ดี

 

*ค้าขาย

                โดยไม่มีศีลธรรม

 

*วิทยาศาสตร์เลิศล้ำ

                แต่ไม่มีธรรมแห่งมนุษย์

 

*บูชาสูงสุด

                แต่ไม่มีเสียสละ

 

จาก “วาทะคานธี ”

แปลโดย เรืองอุไร กุศลาสัย

 

 

ความรู้คู่คุณธรรม

 

* เมื่อความรู้ยอดเยี่ยมสูงเทียมเมฆ

แต่คุณธรรมต่ำเฉกยอดหญ้านั่น

อาจเสกสร้างมิจฉาสารพัน

เพราะจิตอันไร้อายในโลกา

 

* แม้คุณธรรมสูงเยี่ยมถึงเทียมเมฆ

แต่ความรู้ต่ำเฉกเพียงยอดหญ้า

ย่อมเป็นเหยื่อทรชนจนอุรา

ด้วยปัญญาอ่อนด้อยน่าน้อยใจ

 

* หากความรู้สูงล้ำคุณธรรมเลิศ

แสนประเสริฐกอปรกิจวินิจฉัย

จะพัฒนาประชาราษฎร์ทั้งชาติไทย

ต้องฝึกให้ความรู้คู่คุณธรรม

 

ศ.อำไพ สุจริตกุล

 

หมายเหตุ   คัดมาจากหนังสือ “ อตัมมยตา ”  จัดพิมพ์โดย กองทุนศูนย์สืบอายุพระพุทธศาสนา วัดชลประทานรังสฤษฏ์ และกองทุนเสถียร ธรรมสถาน

โดย ณัฐรดา

 

กลับไปที่ www.oknation.net