วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ครูดวงเนตร ดุริยพันธุ์


ครูดวงเนตร ดุริยพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๒ ณ บ้านดุริยประณีต หลังวัดสังเวช วิศยาราม (ปัจจุบันคือบริเวณถนนพระอาทิตย์ ย่านบางลำภู) เป็นบุตรคนที่ ๓ ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด ๖ คนของครูเหนี่ยว ดุริยพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคีตศิลป์ กับครูแช่มช้อย ดุริยพันธุ์ นักร้องเอกของกรมศิลปากร โดยมีพี่น้องที่เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงคือ ครูสุรางค์ ดุริยพันธุ์ และครูนฤพนธ์ ดุริยพันธุ์

ครูดวงเนตรได้เริ่มเรียนต่อเพลงสองชั้น สามชั้น และเพลงเถากับครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต (ศิลปินแห่งชาติ) และครูชม รุ่งเรือง เพลงร้องประกอบการแสดงละครประเภทต่างๆ จากครูสุดา เขียววิจิตร เพลงหุ่นกระบอกจากครูชื้น สกุลแก้ว (ศิลปินแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญคีตศิลป์ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร) ครูเจริญใจ สุนทรวาทิน (ศิลปินแห่งชาติ) และครูละม่อม อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นต้น
 
ครูดวงเนตรได้กล่าวถึงแนวทางการขับร้องของตัวท่านเองว่าจะเหมือนคุณ พ่อ คือ ครูเหนี่ยว ดุริยพันธุ์ โดยฟังจากเทปเก่าๆ ที่เคยอัดไว้ ส่วนครูสุรางค์พี่สาวจะร้องแนวไปทางมารดา คือ ครูแช่มช้อย ดุริยพันธุ์
 
ปัจจุบันนี้ ในวงการของการแสดงหุ่นกระบอก วงการดนตรีไทย คีตศิลป์ และผู้ชมการแสดงหรือแม้แต่ในวงการของนาฏศิลป์ที่ได้ไปร้องประกอบการแสดงต่างรู้จักครูดวงเนตรกันเป็นอย่างดี เนื่องด้วยครูดวงเนตรนั้น เป็นนักร้องที่มีน้ำเสียงไพเราะ และลีลาการขับร้องที่ไพเรา น่าฟังเป็นเอกลักษณ์ ทั้งยังเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการขับร้องเพลงไทยทุกประเภท และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงหุ่นกระบอก จนถือได้ว่าเป็นขุมคลังความรู้ของเพลงหุ่นกระบอกในปัจจุบันเลยทีเดียว
 
ส่วนลูกศิษย์ทุกคนจะรู้จักครูดวงเนตรกันดี ในนาม “ ครูน้อย” “ แม่น้อย” หรือ “ ย่าน้อย” ซึ่งเป็นชื่อเล่นที่ในครอบครัวเรียกกันตั้งแต่เด็ก โดยท่านได้อุทิศตนเพื่อถ่ายทอดวิชาทางด้านการขับร้องเพลงไทยและเพลงหุ่นกระบอกในแก่ที่ลูกศิษย์ โดยไม่เรียกร้องเงินทองหรือสิ่งตอบแทนใดๆ จากลูกศิษย์ที่มาศึกษาหาความรู้เลยแม้แต่น้อย เพราะท่านได้ถือว่าเป็นความสุขที่ได้เผยแพร่สืบทอดศาสตร์และศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทย
 
ครูดวงเนตรเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดี และร่าเริงแจ่มใสอยู่เป็นนิจ ใครได้ฟังได้คุยด้วยก็เกิดความประทับใจ ท่านมีความสนิทสนมกับครูสุรางค์พี่สาวของท่านอย่างมาก และเป็นที่น่าสังเกตว่าเสียงของท่านทั้งสองนั้นคล้ายกันมาก จนต้องแยกแยะจากวิธีการขับร้องเลยทีเดียว
 
ครูดวงเนตรเกษียณอายุราชการขณะดำรงตำแหน่งคีตศิลป์ ระดับ ๗ ซึ่งปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขอให้ท่านมาช่วยงานเป็นผู้ชำนาญการด้านคีตศิลป์ไทย เพื่อถ่ายทอดวิชาด้านนี้ให้กับศิลปินรุ่นหลัง ที่บัณฑิตพัฒนศิลป์ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนประชาราชวิทยาลัย
 
ด้านชีวิตครอบครัว ท่านได้สมรสกับครูสุพจน์ โตสง่า นักระนาดผู้มีชื่อเสียง มีบุตรและธิดา ๓ คน คือ นาย ณรงค์ฤทธิ์ โตสง่า นาง ปิยะธิดา วิบูลย์เลิศวัฒนา และชัยยุทธ์ โตสง่า ซึ่งบุตรชายคนโตและคนสุดท้อง เป็นนักดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงอย่างมากในปัจจุบัน
 
ปัจจุบัน ครูดวงเนตร ดุริยพันธุ์ พักอยู่บ้านเลขที่ ๘๓ ถนนลำพู ตำบลสามพระยา อำเภอพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
 

โดย คีตพจน์

 

กลับไปที่ www.oknation.net