วันที่ ศุกร์ พฤศจิกายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประชาชนจะใจดำปล่อยให้ประเทศชาติพิการไปต่อหน้าต่อตาเหรอ


ประชาชนจะใจดำปล่อยให้ประเทศชาติพิการไปต่อหน้าต่อตาเหรอ 
 ผู้เขียน: ช.รักชาติ 
ประเทศไทยมีระบบหลาย ๆ ระบบ เป็นเฟืองจักรอันสำคัญ ในระบบทุก  ๆ ระบบนั้นจำต้องมีระบบที่เป็นประธาน หรือเป็นแกนนำ แล้วก็มีระบบอื่น ๆ เป็นตัวขับเคลื่อนให้ระบบทุกระบบต่าง ๆ นั้นขับเคลื่นอไปในทิศทางเดียวกัน

ระบบที่เป็นใหญ่ เป็นประธานของประเทศไทย คือ ระบบที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จากนั้นก็เป็นระบบการปกครอง ได้แก่ ระบบราชการ ซึ่งแบ่งเป็นข้าราชการพลเรือน และข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ เป็นต้น

นอกจากที่กล่าวมาก็ยังมีระบบการศึกษา ระบบวัฒนธรรมและการศาสนา ระบบสังคม ระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยและความจำเป็นในการที่จะกำหนดขึ้นมา

ในระบบทุก ๆ ระบบ จำต้องมีแนวทางในการอยู่ร่วมกัน แนวทางของการอยู่ร่วมกันนั้นก็คือ ระบอบประชาธิปไตย เป็นประชาธิปไตยที่เกิดจากอำนาจอธิปไตยที่ประชาชนยอมรับให้มีระบบกษัตริย์เป็นแกนนำ เทิดทูลไว้เหนือสุด เป็นจุดรวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติมาช้านาน

ดังนั้น พระมหากษัตัริย์ กับ ประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินจึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริตลอดเรื่อยมา แล้วผลที่ได้ก็คือ ความผาสุก ร่มเย็น ตลอดเรื่อยมา

จวบจนกระทั่งมีไอ้พวกคนเลวที่มาหลอกลวงประชาชน โดยใช้วิธีมายาคติมาทำให้ประชาชนหลงใหล แล้วกระทำการความวุ่นวาย สร้างความแตกแยก ขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ เพียงเพื่อความร่ำรวยของตนเอง และสนองความมักใหญ่ใฝ่สูง พยายามส้รางความแตกแยก เพื่อสุดท้ายแล้วจะได้รวบระบบทุกระบบที่มีในประเทศชาติไว้ในกำมือ แล้วทำการล้มล้าง เปลี่ยนแปลงไปอย่างคติมั่ว ๆ ของตนเอง ช่างไร้ศ๊ลธรรม จรรยา ไร้คุณธรรมเสียจริง ๆ และจนบัดนี้ประเทศชาติก็ยังมีพวกนี้ครองอำนาจอย่างไร้ยางอายอยู่ แล้วประชาชนก็ยังนั่งมองตาปริบ ๆ ไม่ทำอะไรให้มากไปกว่าที่เป็นอยู่นี้อีกเหรอ หรือจะรอให้ประเทศชาติพิการไปต่อหน้าต่อตา ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่นานก็คงต้องฉิบหายวิบัติกันหมด จะให้เป็นอย่างนั้นเหรอ

โดย คนไทยรักชาติ

 

กลับไปที่ www.oknation.net