วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ส่งกำลังใจชาว OKNATION สู่ญาติทหารหาญ


หลังจากเหตุร้ายผ่านไป ชาว OKNATION ส่งกำลังใจสู่ญาติทหารหาญทั้ง 7 นายอย่างล้นเหลือ และเพื่อให้กำลังใจเหล่านั้นไปถึงที่หมาย เราจึงออก print ข้อความของเหล่าสมาชิก ไปส่งให้แก่ญาติ ที่ วัดเสาธงทอง จ.ลพบุรี

ผมลองเปิดอ่านผ่านๆ มีทั้งคนให้กำลังใจทหาร และคำประณามสาบแช่ง

ลองคุยกับพี่ทหารที่ประจำอยู่ในหน่วยเดียวกันกับอีก 7 ชีวิตที่สูญเสีย และเคยปฏิบัติภาระกิจในพื้นที่ เค้าให้แง่มุมที่น่าสนใจมากข้อนึง

คือ การให้กำลังใจกับผู้เสียสละปฏิบัติงานเป็นสิ่งดีน่ากระทำ แต่การประณามสาปแช่งนั้น เป็นเหมือนดาบสองคม นัยหนึ่งคือ เป็นการแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงต่อการกระทำนั้น แต่อีกมุมหนึ่ง กลุ่มโจรถือว่าประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำไปอีกขั้น อย่างไรน่ะหรือ?

เป้าหมายของโจรอย่างหนึ่งคือ ยั่วยุให้เกิดความแตกแยกในสังคม  การด่าทอด้วยถ้อยคำรุนแรงเป็นส่วนหนึ่งในสิ่งที่โจรต้องการเห็น การสร้างความเกลียดชังซึ่งระหว่างคนต่างศาสนาเป็นสิ่งที่เขาต้องการ เพราะเมื่อสังคมแตกเป็น 2 ฝ่าย ย่อมต้องมีการเลือกข้าง และคนในพื้นที่ จชต. ก็จำเป็นต้องเลือกโจร เพราะเห็นว่าปลอดภัยกว่า ด้วยความที่เป็นคนมุสลิมด้วยกัน

และงานที่เหล่าทหารทั้ง 7 ลงไปปฏิบัติ เป็นงานสำคัญยิ่งในขณะนี้ ซึ่งก็คือ งานปฏิบัติการจิตวิทยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เพื่อสร้างความไว้ในเชื่อใจ สร้างความสามัคคีกลมเกลียว เพื่อเป้าหมาย ดึงมวลชนกลับมาอยู่กับรัฐ 

จึงอยากขอวิงวอนชาว OKNATION และทุกๆ ท่าน ช่วยกันดับไฟใต้ด้วยวิธีง่ายๆ คือ งดการแสดงออกในแง่ลบ เช่น การด่าทอ การเหยียดหยัน เปลี่ยนเป็นการให้กำลังใจทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ และ พี่น้องใน จชต.

หยดน้ำใจแต่ละหยดของทุกท่าน อาจไหลรวมเป็นสายธาร โหมเข้าดับไฟที่ลุกโชนลงได้

 

 ญาติๆ เหล่าทหารหาญ

พระมหากรุณาธิคุณ จาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และ พระวรชายา

 ตัวแทนชาว OKNATION ส่งกำลังใจถึงมือพ.อ.เชษฐา ตรงดี (คนนี้ก็เคยลงไปประจำภาคใต้ และเกือบเสียชีวิตเช่นกัน)

ขอให้สายธารกำลังใจหลั่งไหลสู่ผู้เสียสละต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

รายชื่อผู้พลีชีพเพื่อชาติ

1. พ.ต.วีรพล แย้มอำพล ผบ.ร้อย.ปจว.พัน.ปจว. (หัวหน้าชุดครูฝึกเยาวชนใต้สันติสุข)

2. จ.ส.อ.ราชันย์ รื่นโกสุม นายสิบส่งกำลัง ร้อย.ผสฆ.พัน.ปจว. (ครูฝึกเยาวชนใต้สันติสุข)

3. จ.ส.อ.วีรชน ศรีเกิด พนักงานวิทยุ มว.ปจว.ร้อย.ปจว.4 (ครูฝึกเยาวชนใต้สันติสุข)

4. จ.ส.ต.สมเกียรติ จงจิตร นายสิบวิเคราะห์ข่าวกรอง ชุดวิเคราะห์และกำหนดแนวทางโฆษณา ร้อย.ปจว.4 (ครูฝึกเยาวชนใต้สันติสุข)

5. ส.อ.สมศักดิ์ ฝ่ายทะแสง เจ้าหน้าที่การแสดงทั่วไป มว.รณรงค์ด้านการ ปจว. พัน.ปจว. (ครูฝึกเยาวชนใต้สันติสุข)

6. ส.อ.สมบัติ ผาจันทร์ พนักงานวิทยุ ชุด รพศ.ร้อย.รพศ.รพศ.พัน.2 (ครูฝึกเยาวชนใต้สันติสุข)

7. ส.อ.นรินทร์ เครือโสม พนักงานวิทยุ ร้อย.บก.รพศ.2 (ครูฝึกเยาวชนใต้สันติสุข)

โดย -มี๊-โซน7

 

กลับไปที่ www.oknation.net