วันที่ อาทิตย์ พฤศจิกายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สิทธิของผู้ถือบัตรทอง


วันนี้ดูโทรทัศน์ อ่านข่าวมีแต่เรื่อง 30 บาท รักษาทุกโรค หรือบัตรทอง บัตรผู้สูงอายุ เลยลองมาสรุปสิทธิของผู้ถือบัตรนี้ให้ฟังกันพอสังเขปละกัน เผื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ยังไม่รู้บัตรนี้คืออะไร ใช้ยังไง หรือถือบัตรนี้มีสิทะพิเศษอะไร

บัตรทอง หรือในอดีตที่เราเรียกบัตร 30 บาท ถ้าผู้สูงอายุก็จะมีบัตรผู้สูงอายุใช้เมื่อ 60 ปี ไปแล้วโดยไม่ต้องร่วมจ่าย แต่ปัจจุบันทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)ได้ยกเลิกการร่วมจ่าย 30 บาท จึงทำให้ผู้ป่วยที่ถือบัตรทองไม่ต้องร่วมจ่าย 30 บาทอีกต่อไปจึงไม่มีการแยกบัตร 30 บาท และบัตรผู้สูงอายุ ใช้บัตรเดียว

ใครมีสิทธิได้บัตรทอง ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญประชาชนชาวไทยได้สิทธิเสมอภาคในการได้รับการดุแลเรื่องสุขภาพ แต่เนื่องจากประเทศไทยมีกองทุนเดิมคือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากรัฐ คือผู้เป็นข้าราชการ และกองทุนประกันสังคม คือคุ้มครองสุขภาพผู้ใช้แรงงส่วนประชาชนชาวไทยที่ไม่มีสิทธิทั้งสองสิทธิที่กล่าวมาก็จะได้สิทธิบัตรทอง สิทธินี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อทารกเกิดมา หากทารกนั้นไม่มีสิทธิอื่นจะได้สิทธิบัตรทองนับแต่เกิด โดยบิดามารดาสามารถเลือกสถานพยาบาลให้บุตรได้เรียกง่ายแจ้งใช้สิทธิ ส่วนใหญ่จะได้หน่วยบริการที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ผู้ถือบัตรทองจะสามารถใช้สิทธินอกจากที่ระบุไว้ในบัตรทองได้หรือไม่ ต้องตอบว่าได้จ้า..แต่ต้องเป็นกรณีได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ไม่สามารถไปเข้าหน่วยบริการตามบัตรได้ทัน ก็สามารถเข้าหน่วยบริการที่ไหนก็ได้ หรือโรงพยาบาลไหนก็ได้โดยแสดงบัตรทอง หรือหากลืมให้ใช้บัตรประชาชนแจ้งทางโรงพยาบาลว่ามีสิทธิบัตรทอง หากหน่วยบริการหรือโรงพยาบาลใดปฏิเสธการรักษาหรือเรียกเก็บค่ารักษาร้องเรียนมายัง สปสช.ได้

มีอีกประเด็นที่ผู้ใช้สิทะบัตรทองยังไม่ค่อยทราบคือ สปสชงมีกองทุนชดเชยผู้ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล คือหากผู้ใช้สิทธิบัตรทองเข้ารับบริการที่หน่วยบริการและเกิดความเสีย โดยความเสียหายไม่ได้เกิดจากการดำเนินไปตามพยาธิสภาพของโรคที่ผู้ป่วยเป็นแล้ว แต่เป้นความเสียหายจากการให้บริการ เช่นอุปกรณ์ไม่เพียงพอที่จะให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที ผู้ใช้บริการจึงเกิดความเสียหาย แพทย์วินิจฉัยผิด เช่นนี้สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากกองทุนได้ โดยยื่นคำร้องที่ หน่วยบริการของตน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ตนมีสิทธิ สปสช.สาขาเขตพื้นที่ หรือที่ส่วนกลาง สำนักงานใหญ่ปากเกร็ด จะมีอนุกรรมการที่พิจารณาความเสียหายที่ท่านได้รับ ทั้งนี้จะต้องยื่นคำร้องภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่ทราบความเสียหาย

ที่นำมาเสนอในวันนี้เป็นน้ำย่อยก่อนละกัน..ไว้จะนำรายละเอียดความคุ้มครองที่ผู้ป่วยบัตรทองได้รับ และข้อมูลเปรียบเทียบที่ควรรู้อีกในหลายเรื่องมาเล่าให้ฟังใหม่

ทิ้งท้ายไว้นิดนึงละกัน..เรื่องสิทธิของผุ้ถือบัตรทองกับผู้มีสิทธิประกันสังคม เพื่อที่คราวหน้าจะได้มาต่อถุกจะเล่าอะไร

วันนี้ต้องขอตัวลาไป..เนื่องจากยังคิดหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่ได้..ขอจรรีไปเข้าชาญสักหน่อยน่

โดย โกนโหม่น

 

กลับไปที่ www.oknation.net