วันที่ จันทร์ พฤศจิกายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นายใหญ่..พลเมืองกิตติมศักดิ์


 

ณ แดนดินดิ่งด้าว.........ธรณี    
ทางโล่งล้วนประตูมี.......เปิดใกล้
เข้าง่ายสะดวกฟรี..........พาสปอร์ต ท่านเอย

กิตติมศักดิ์ตราประทับไว้...ติดพื้นใจทราม ฯ

คือโอฬารด่านด้าว......นรกานต์       
คือระอุแดงเดือดธาร...ประทุต้อน
อึกทึกคุครวญขาน......เสพโศก
   
มิคสัญญีร้อน.............สัตว์ล้วนครวญกรรม ฯ

อกุศลดลเกิดกลั้ว....กองเพลิง

ทุจริตคิดระเริง.......เล่นล้อ

แพรวพราวพลิกชั้นเชิง...ชาญฉลาด

เมินผิรู้นั่นข้อ.........ประมาทแท้หมิ่นธรรม ฯ

เพลงเพลิงเริงร่ายล้วน....เพลงกรรม

โถมถั่งโหมลำนำ..........ค่ำเช้า

สุมสาปบาประยำ........ใครก่อ

เพลงโอดจึ่งวิโยคเร้า....โศกเคล้าเพลงเพลิง ฯ

โหยหวนมวลสัตว์แห้ง.....หิริ

ครวญคร่ำผลกรรมผลิ...เผ็ดร้อน

เชื้อบาปสาดเปลวปริ...ลามลวก

มากสัตว์อกสะท้อน....ห่อนรู้อายุกาล ฯ

โน่นอีกแดนด่านด้าว...โลกันต์

มืดกว่ามืดเกินสรร.....เสกอ้าง

โพ้นไกลสุดดาวปัน...แสงส่อง

จวบพุทธองค์อุบัติหล้าง...จึ่งจ้าโพธิญาณ ฯ

เป็นเวิ้งกรดยะเยียบใต้....หินผา

ปวงสัตว์ไร้พสุธา..........เหยียบยั้ง

ห้อยโหนห่วงกรรมหนา...เกินกัป

กรรมก่อโกงชาติรั้ง......วิบากไร้แผ่นดิน ฯ

อกาลิโกลิขิตล้ำ..........ธรรมคุณ

สรรพสิ่งปรับสมดุล.....คลุกเคล้า

ดีชั่วสั่งสมทุน............ธุรจิต

ธรรมประสิทธิ์ขลังค่ำเช้า...ไป่ม้วยชรากาล ฯ

.

ข อ บ คุ ณ ภ า พ จ า ก อิ น เ ต อ ร์  เ น็ ต. .

โลกันตนรก.ภูมิวิลาสินี .พระพรหมโมลี(วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.๙)

ร้อยชนะเลิศรางวัลวรรณกรรมไทยของธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)ประเภทแก้วปี๒๕๑๑

 

 

 

 

 

 

โดย

 

กลับไปที่ www.oknation.net