วันที่ อังคาร พฤศจิกายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ภาค 2 สิทธิบัตรทอง


   จากภาคแรก  นำเสนอบัตรทอง ก็มีผู้ข้องใจกับการใช้สิทธิว่าจะให้ยังไงมั่ง วันนี้เลยมานำเสนอต่อกัน

   ก่อนอื่นของบอกวิธีได้บัตรก่อน  บุคลใดผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และ ไม่ปรากฎว่าเป็นผู้มีสิทธิข้าราชการ (ร่วมถึงบิดา มารดา คู่สมรส บุตร ที่ใช้สิทธิดังกล่าวได้) ผู้ที่ไม่ใช่เป็นผู้ประกันตน หรือสิทธิอื่นที่กฎหมายกำหนด(โดยส่วนใหญ่ก็จะแค่ 2สิทธินั้น) จะได้สิทธิบัตรทอง  กรณีเป็นผู้มีสิทธิอยู่แต่ไปทำงานต่างประเทศ หากออกนอกประเทศ ในฐานข้อมูลจะเป็นสิทธิว่าง เมื่อกลับมาจึงขอเปิดใช้สิทธิได้โดยเลือกหน่วยบริการที่ใดก้ได้ ให้ไปแจ้งยังหน่วยบริการที่อยู่ใกล้บ้าน

    กรณีเป็นผู้ประกันตน หากไม่ส่งเงินสมทบแล้ว ทองทุนประกันสังคมจะคุ้มครองต่อให้อีก 6 เดือน เมื่อพ้นกำหนดท่านจะเป็นสิทธิว่างก้จะแจ้งขอใช้สิทธิบัตรทองได้  ส่วนกรณีข้าราชการหากเป้นข้าราชการบำนาญไม่มีสิทธิในบัตรนี้เว้นแต่เป็นข้าราชการที่พ้นจากตำแหน่งโดยถูกตัดสิทธิการรักษาพยาบาล(ทำผิดวินัยร้ายแรงจนต้องอกจากราชการ)หากตรวจสอบแล้วท่านเป้นสิทธิว่างก็จะขอใช้สิทธิได้เช่นเดียวกัน

     ต่อไปจะขอพุดถึงเรื่องที่ค้างไว้ โดยสืบต่อมาจากสิทธิประกันสังคม กรณีที่กองทุนทดแทนฯ ได้มีการนำเสนอการส่งเงินสมทบตามมาตรา 40 ของกองทุนประกันสังคม(ไม่แน่ใจนะจำเลขผิดป่าว) ในเรื่องประชาชนทั่วไปจะขอส่งเงินสมทบกรณี ใช้สิทธิทุพพลภาพ หรือคลอดบุตรนั้น  (กรณีบุคคลมิได้มีอาชีพรับจ้างที่บริษัทหักเงินสมทบให้ แต่เป้นกรณีเช่นคนขับรถแท็กซี่ แม่ค้า ) อยากให้ประชาชนที่สนใจศึกษารายละเอียดให้แน่นอนเนื่องจากเมื่อท่านสมัครเข้ากองทุนสมทบเงินทดแทนนี้ เมื่อใดที่ประชาชนมีสิทธิในกองทุนนี้เกิดขึ้น จะถูกตัดออกจากเป้นผู้มีสิทธิบัตรทอง ตัวอย่างคือ 

   นาย ก ขับรถแท็กซี่ สมัครส่งเงินสมทบเข้ากองทุนกรณีทดแทนเมื่อเกิดทุพพลภาพ โดยส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประมาณ 10 เดือน (ไม่แน่ใจนะ) เมื่อครบสิทธิเกิด หากเมื่อนาย ก ได้รับอุบัตรเหตุหรือเจ็บป่วยถึงขั้นทุพพลภาพประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชยในส่วนนี้ให้ แต่ มีอยู่ว่า เมื่อนายก ส่งเงินสมทบจนครบกำหนดได้สิทธิ สมมุติคือ 10 เดือน นาย ก ป่วย ไปโรงพยาบาล ประวัตินาย ก จะเป็นกรณีเป็นผู้ประกันตนจะเสียสิทธิในการรักษาจากบัตรทองทันที นาย ก ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง เพราะกองทุนในส่วนที่นาย ก เข้านั้นจะจ่ายต่อเมื่อนาย ก ทุพพลภาพ

  เช่นเดียวกันกับการส่งเงินสมทบเพื่อการคลอดบุตร หากนาง ข ส่งเงินสมทบดังกล่าวโดยส่งครบ 9 เดือน จึงจะได้สิทธิ หากคลอดบุตรหลังจากครบ 9 เดือน นาง ข จะได้ค่าคลอดบุตร จากประกันสังคม แต่จะถุกตัดสิทธิค่ารักษาพยาบาลจากสิทธิบัตรบัตรทอง เพราะถือว่าเป้นผู้มีสิทธิอื่น

  จึงอยากประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจในเรื่องนี้ด้วย..... วันนี้ฝากกันไว้เท่านี้ก่อนละกัน...แล้วจะนำเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของบัตรทองมาให้ทราบกันต่อไป...ตอนนี้ตาบนจะลงมาทับตาล่างแล้ว..อัวอาเติ๊ดละ (ฉันไปนอนก่อนนะ)

โดย โกนโหม่น

 

กลับไปที่ www.oknation.net