วันที่ พุธ พฤศจิกายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

๑ ภาพ แทน ๑,ooo คำ : ๑ ต่อ ๑o


1 ต่อ 10 : การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2551 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาชาวมุสลิมเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมา

เป็นภาพที่มีองค์ประกอบภาพเป็นนักศึกษาไทยพุทธอยู่กลางภาพ รายล้อมด้วยนักศึกษาไทยมุสลิม แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในปัจจุบันที่มีนักศึกษาไทยพุทธน้อยลงคิดเป็นสัดส่วนต่อนักศึกษาไทยมุสลิมเพียงหนึ่งต่อสิบเท่านั้น จากงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคการศึกษาใหม่ปี2551นี้

นับเนื่องจากเหตุการณ์ลุกฮือขึ้นต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อเดือนเมษายน 2547 และจุดสนใจของผู้คนทั่วประเทศมุ่งตรงไปที่มัสยิดกรือเซะ ทำให้ภาพของปัตตานีในสายตาของผู้คนภายนอกน่ากลัวเกินกว่าจะเอาชีวิตมาอาศัยอยู่ดินแดนแห่งนี้ อันหมายรวมถึงนักเรียนที่กำลังมองหาสถาบันอุดมศึกษาจากหลายภูมิภาคต่างก็ละสายตาจากไป ม.อ.ปัตตานี

เป็นที่แน่นอนว่าสังคมส่วนน้อยต้องปรับตัวเข้าหาสังคมส่วนใหญ่ แต่สังคมส่วนใหญ่ก็มิอาจปล่อยปละละเลยสังคมส่วนน้อยเช่นกัน คือ การดำรงอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของเชื้อสาย ประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนาและภาษาการสื่อสาร ต้องอาศัยการทำความเข้าใจกันอย่างจริงใจ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ไยมิใช่เป็นเรื่องที่ยากเกินไปหรือ?

แต่สิ่งนี้กลับเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของ ม.อ.ปัตตานีแห่งนี้ เพราะที่นี้เรามีจุดเด่นที่การมาบรรจบพบกันระหว่างความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักศึกษา คือส่วนใหญ่ของนักศึกษาที่นี้มาจากในท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นไทยมุสลิมที่มีเชื้อสายมลายู และอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นนักศึกษาที่มาจากส่วนกลางจะเป็นไทยพุทธ เมื่อต่างวัฒนธรรมมาเจอกัน เป็นที่แน่นอนว่าจะต้องเกิดความไม่เข้าใจกัน ซึ่งจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเมื่อคุณเข้าสู่สังคมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ในจุดนี้จากคำกล่าวที่ว่า "เราแตกต่าง แต่ไม่แตกแยก" เป็นสิ่งที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง เพียงแต่เราต้องทำความเข้าใจในแก่นแท้ของอัตลักษณ์ของผู้อื่นให้ได้ เพื่อความเป็นอยู่ที่สงบสุข แล้วธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของตัวเองไว้ได้โดยไม่กลืนกินทำร้ายความเป็นตัวเอง

อย่าให้ปริมาณ 1 ต่อ 10  เป็นจำนวนแห่งความขุ่นข้องหมองใจ แต่ 1  ต่อ 10  ควรเป็นจำนวนแห่งความผสมกลมกลืนของผู้คน

อย่าให้ปริมาณ 1 ต่อ 10 เป็นสัดส่วนแห่งความไม่ลงตัว แต่ 1 ต่อ 10 หรืออาจจะเป็นสัดส่วนที่สวยงาม ลงตัวพอดี

หรือถ้ามีขาด มีเกินไปบ้าง ก็ต้องช่วยกันทำให้มันลงตัว เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใส

โดย บังใบ้

 

กลับไปที่ www.oknation.net