วันที่ อาทิตย์ พฤศจิกายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

็How to organize your Thesis


ตอนนี้กำลังทำ Thesis อยู่ค่ะ และได้เจอ Link ดีๆๆ
ก็เลยสรุปมาเป็นภาษาไทย ถ้าผิดพลาดอ่ะไรก็ขอโทษไว้นะที่นี่นะค่ะ
ที่มา : http://www.sce.carleton.ca/faculty/chinneck/thesis.html

จุดประสงค์ในการทำวิจับคือ การมีส่วนร่วม ในความรู้ใหม่
Thesis คือ สิ่งพิสุจน์ถึง contribution to Knowledge
สิ่งสำคัญ 2 ประการที่ Thesis ต้องแสดงถึงคือ
1. คุณต้องระบุให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหา หรือคำถามที่ยังไม่ได้ถูกตอบหรือแก้ไข
2. คุณจะต้องแก้ปัญหา หรือตอบคำถามข้างต้น

เพราะจุดประสงค์ของ Thesis คือ การพิสูจน์ให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมใน การสร้าง ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่า
ดังนั้น examiner จะอ่าน Thesis เพื่อตอบคำถามดังนี้

  • คำถามคือ what is this student's research question?
  • ดีพอหรือยัง มีประโยชน์พอไหม is it a good question? (has it been answered before? is it a useful question to work on?)
  • แล้วคำตอบที่ได้เพียงพอกับคำถามหรือไม่did the student convince me that the question was adequately answered?
  • และนักเรียนมีส่วนร่วมในงานเพียงพอหรือไม่ has the student made an adequate contribution to knowledge?
ในการพิสูจน์ ข้างต้น คุณควรเริ่มจาก การวิเคราะห์วิจารณ์ งานเอกสารตีพิมพ์ในหัวข้อนันๆๆ literature หรือในงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้น ต้องแสดงให้เห็นว่า ปัญหา ดังกล่าวยังไม่ถูกแก้ไข และประโยชน์ของ คำตอบ อธิบายถึงวิธีการในการแก้ปัญหา
For this reason, the generic thesis skeleton given below is designed to highlight the answers to those questions with appropriate thesis organization and section titles.

1. Introduction
เป็นการอธิบายทั่วๆไปว่า Thesis เกี่ยวกับอะไร ไม่เพียงแต่คำอธิบายถึง สาระใน Thesis แต่ละ section ควรมี ข้อสรุปถึง คำถามและ เหตุผลถึงคุณค่า รวมถึง overview ของ ผลที่ได้รับ

2. Background - opional
กรณี ที่งานของคุณ ขยายมาจากงานอื่น กล่าวคือผู้อ่านจะไม่มีความรู้ในด้านนั้นมาก่อน
background information เป็นสิ่งจำเป็น ที่ต้องแสดงแก่ผู้อ่าน

state of the art
: the level of development (as of a device, procedure, process, technique, or science) reached at any particular time usually as a result of modern methods

3. Review state of the art
ส่วนของการเขียนบทวิจารณ์ถึง งานที่มีความเกี่ยวข้องกับ Thesis : ซึ่งจุดประสงค์คือการแสดงถึง idea ของงานในแต่ล่ะอัน ซึ่งส่วนนี้จะไม่ร่วมถึง idea ของคุณที่ใช้ ใน Thesis
4. Research question or Statement of problem
ในส่วนนี้จะอ้างถึง ปัญหาที่จะได้รับการแก้ไข ซึ่งอาจแบ่งเป็นสามส่วน
1. ปัญหา ที่สั้นกระชับได้ใจความ
2. อธิบายถึงปัญหา และอ้างอิงถึง section 3 ในปัญหา ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
3. อธิบายว่าทำไม ปัญหาดังกล่าวถึงมีคุณค่าต่อการหาคำตอบ

5.  Describing How You Solved the Problem or Answered the Question

ในส่วนนี้ ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว แต่จุดประสงค์หลักก็คือ การโน้มน้าว examiner  ถึงคำตอบ หรือ การแก้ปัญหา เป็นสิ่งที่คุณกำหนดขึ้นด้วยตัวเอง ดังนั้น งานที่ทำที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ตอบคำถาม ก็ควรนำมาแสดง

6. Conclusion
จะ ควบคุมไว้สามด้าน
1. Conclusions
2. Summary of Contributions
3. Future Research

Conclusion : ข้อสรุป คือ statement of inference คำแถลงถึง ข้อสรุปที่สั้นและได้ใจความ และข้อสรุปทุกๆๆ อันต้องเกี่ยวข้องกับคำถามข้างต้น
Summary of contribution เป็นสิ่งที่ examiner จะพิจารณา และอ่านอย่างระมัดระวัง ในส่วนนี้ คือ list of contribution of new knowledge - กล่าวคือเป็น รายการในการสร้างความรู้ใหม่

The Future Research subsection is included so that researchers picking up this work in future have the benefit of the ideas that you generated while you were working on the project. Again, concise numbered paragraphs are usually best.

7. References

The list of references is closely tied to the review of the state of the art given in section 3.

8.Appendices
material ที่มีความสำคัญต่อผลลัพธ์ แต่กีดขวางความราบลื่นในการเสนอข้อมูล อาจจะเป็น ส่วนที่มีความสำคํญ ในเชิงข้อมูล อย่างเช่น ตารางข้อมูลต่างๆๆ หรือ list program

----------------------------------
ในส่วนของ introduction และ background จะนำผู้อ่านไปสู่ปัญหา review of art and statement of problem จะแสดงให้เห็นถึง คุณได้เลือกปัญหาที่ดี Describing How You Solved the Problem or Answered the Question จะแสดงว่าคุณเป็นผู้แก้ปัญหา conclusion จะแสดงให้เห็นว่า ความรู้หลักได้ถูกสร้างขึ้นจากวิธการทั้งหมด

 

 

โดย somkanna

 

กลับไปที่ www.oknation.net