วันที่ จันทร์ ธันวาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

" นางตะกวน " แห่ง สุโขทัย


     อาณาจักรสุโขทัย      สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช    นับเป็นยุคที่บ้านเมืองมี

ความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด    ทั้งในด้านสถาปัตยกรรม  ประติมากรรม   และพระพุทธ

ศาสนา   ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีการจัดสร้างประติมากรรมรูปเคารพต่างๆ รวมทั้งพระ

เครื่องรางของขลัง   ซึ่งพบจากกรุต่างๆใน  จังหวัดสุโขทัย อย่างมากมาย ซึ่งล้วน

มีความงดงามในรูปแบบศิลปะสุโขทัยบริสุทธิ์
     

     ในส่วนของพระเครื่องจะมีการสร้างด้วยเนื้อต่างๆ   อาทิ  เนื้อดิน    เนื้อสัมฤทธิ์

เนื้อชิน  เนื้อตะกั่ว และเนื้อชินเงิน ที่มีการสร้างมากที่สุดและกรุที่พบพระมากที่สุด

ก็คือ  กรุวัดเขาพนมเพลิง  เมืองศรีสัชนาลัย อันเป็นเมืองเก่า พระกรุนี้แตกออกมา

เมื่อ พ.ศ.2507     มีพระออกจากกรุมากมายนับพันๆองค์ ทำให้ราคาเช่าหาในสมัย

นั้นไม่แพงจนเกินไป สร้างความฮือฮาให้วงการพระเครื่องเป็นอันมาก

     พระเนื้อชินเงิน    จากกรุนี้สร้างความสนใจให้นักสะสมมาก     คือ   " พระอู่ทอง

ตะกวน "    นับเป็นพระเครื่องพิมพ์เดียวที่ไม่เคยพบจากกรุอื่นใดมาก่อนเลย    และ

" พระนางตะกวน " ซึ่งลักษณะพิมพ์ทรงองค์พระเหมือนกับ พระท่ามะปรางค์

     พระเนื้อชินเงินกรุนี้มีเอกลักษณ์คือทุกองค์      จะมีคราบผิวปรอทครอบคลุมผิว

พระ  และส่วนใหญ่จะมีไม่มีคราบกรุมากนัก       เนื่องจากกรุที่พบในองค์เจดีย์มีไห

บรรจุองค์พระอีกชั้นหนึ่ง

     คำว่า “ตะกวน”    มาจากชื่อของ วัดตะกวน ในกรุงสุโขทัยที่มีการขุดพบพระกรุ

ครั้งแรก ทำให้ทราบว่า ศิลปะยุคแรกๆของสมัยสุโขทัย นั้นมีพุทธศิลป์ตามรูปแบบ

ของพระกรุนี้ ซึ่งเป็นการผสมผสานของศิลปะอู่ทอง      เชียงแสน เข้ามาปะปนกับ

ศิลปะสุโขทัยที่ยังไม่มีจุดกำหนดแน่นอน  วงการพระจึงเรียก พุทธศิลป์ยุคต้นสมัย

สุโขทัย ว่า  ศิลปะสุโขทัยแบบตะกวน โดยการนำเอาชื่อ   " วัดตะกวน "    ที่ขุดพบ

พระเป็นครั้งแรกมาตั้งชื่อศิลปะยุคแรก   ต่อมาช่างสมัยสุโขทัยได้พัฒนาฝีมือดีขึ้น

เรื่อยๆ   จนได้ข้อยุติว่าศิลปะสุโขทัย ที่เป็นศิลปะเฉพาะตัวนั้นเป็นอย่างไร ? ก็คือ

ศิลปะสุโขทัยบริสุทธิ์ อันอ่อนช้อยงดงามยิ่งดังที่ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้

     " พระนางตะกวน "    หรือถ้าจะเรียกให้เต็มๆก็ต้องว่า        "  พระนางพญาศิลปะ

สุโขทัย แบบตะกวน  "      กรุ " วัดเขาพนมเพลิง "     ขนาดองค์พระกว้างประมาณ

1.7     ซม.  สูงประมาณ   3   ซม.      ปัจจุบันนี้นับว่าเป็นของที่หายาก      ซึ่งมีพระ

พุทธคุณดี   ด้านแคล้วคลาดและคงกระพันชาตรี

ภาพพระทุกภาพ สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

ยินดีสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อร่วมสร้างสรรค์

การอนุรักษ์ " พระกรุ " ศิลปะ วัตถุโบราณไทย อันทรงค่า

" บ้านพระกรุ C . VISIT "  ห้อง K1  ชั้น 2  BIG C  ลาดพร้าว     

  โทร. 089-830-0469 

ขอนำเสนอ ภาพเทวรูปใน  หมวด " ศาสนา "

http://www.oknation.net/blog/c-visit-tibet

" บ้านธิเบต-เนปาล " ประติมากรรมชั้นสุงอันทรงค่าแห่งศิลปะ

 

โดย c_visit

 

กลับไปที่ www.oknation.net