วันที่ อังคาร ธันวาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ใ ห้ ค ว า ม รั ก เ ยี ย ว ย า


ในห้วงหาวแห่งจักรวาล

ล้วนหลากหลายเรื่องราว

ให้มนุษย์ผู้ใคร่รู้ได้ค้นหา

ทั้งแง่ดีงามและมุมอัปลักษณ์

นี่เป็นธรรมดาสัจจะ

แห่งองค์ตถาคตได้ตรัสแล้ว

เหล่ามนุษย์ได้เรียนรู้และสดับ

หากแต่ซึมซับได้ไม่เท่ากัน

ขึ้นอยู่กับต้นทุนทางปัญญา

ของแต่ละปัจเจกชน

อย่างไรก็ตาม

แม้ต้นทุนทางความคิดของเราไม่เท่ากัน

แต่เชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่า

ในอารมณ์, ความู้สึก

ที่เป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์

ที่ทุกคนมีเหมือน ๆ กัน

คือ...รัก โลภ โกรธ หลง

รัก

รัก หรือความรักนี้แล

หากมนุษย์มีแล้ว

และมอบให้แก่กันและกัน

สังคมมนุษย์ย่อมร่มเย็น...อบอุ่น

ดังคำนักปราชญ์ที่กล่าวไว้ว่า

"หากเรามีความรักที่ยิ่งใหญ่  จะสร้างโลกนี้ทั้งโลกก็ย่อมได้"

 

พนมมุกดา

มอบแด่คนไทยทุกคน

อยากให้มีความรักต่อกัน

"ความรักไม่ใช่การมองตากัน  หากแต่มองไปในทิศทางเดียวกัน"

ขอบคุณภาพสวย ๆ จากอินเทอร์เน็ตค่ะ

โดย poranee

 

กลับไปที่ www.oknation.net