วันที่ พุธ ธันวาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ขอพร....เทพอารักษ์ผู้เฝ้าเมือง ณ ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี


เสาหลักเมืองสุราษฎร์ธานีทำด้วยต้นราชพฤกษ์ มีพระพุทธรูปไว้ที่ส่วนบนของเสาหลักเมืองทั้ง 4 ด้าน  ถัดลงมาแกะสลักรูปของพระพักตร์ของพระอวโลกิเตศวรพระโพธิ์สัตว์ ไว้ทั้ง 4 ทิศ ซึ่งมีความหมายถึง อิทธิบาท 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ส่วนบนยอดสุดขององค์เสาหลักเมืองได้บรรจุพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงบรรจุด้วยพระองค์เอง พลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดช เจ้าพิธีกรรมทางโหราศาสตร์ของภาคใต้ ประกอบพิธีพราหมณ์ เพื่อสักการะบูชาหมู่ เทพยดา ในพิธีวางศิลาฤกษ์ และทำการผูกดวงเมือง

โดย อิงตะวัน

 

กลับไปที่ www.oknation.net