วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พ่อป่วย ลูกทุกข์ทั้งแผ่นดิน ..


      ม่มีครั้งใดเลย ที่พ่อของแผ่นดิน จะทรงมีพระราชภารกิจ หรือทรงพระประชวร จนไม่อาจมาปรากฎต่อหน้าไพร่ฟ้า ข้าแผ่นดิน ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในทุกเย็นย่ำของวันที่ี ๔ ธันวาคม ของทุกปี

         ปีนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระดำเนินทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ยังศาลาดุสิตาลัย พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงตรัสว่า พระองค์มีพระอาการประชวรเล็กน้อย ที่พระศอ

           พสกนิกรที่เฝ้ารอพระองค์มาตลอดปี เพียงเพื่อได้เห็นพระพักตร์อันเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระราชดำรัสที่ยังสติให้เกิดแก่คนไทยในยามที่บ้านเมืองขาดไร้ที่พึ่งพา คงผิดหวังกันทั่วหน้า

             ประการสำคัญเมื่อพวกเขารู้ว่าพ่อป่วย ความทุกข์ก็เกิดขึ้นกับลูกทั้งแผ่นดิน

โดย jk

 

กลับไปที่ www.oknation.net