วันที่ อาทิตย์ ธันวาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

" ท่ามะปราง " เมือง สุโขทัย


     ถ้าพูดถึงกรุพระเครื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองสุโขทัยแล้ว  " วัดมหาธาตุ "   ซึ่ง

ตั้งอยู่ในตัวเมืองเก่านับว่าใหญ่กว่าทุกกรุ   และก็ที่กรุวัดมหาธาตุนี้เองได้ก่อให้เกิด

ความเข้าใจผิดระหว่างศิลปของพระเครื่องกับนักเลงพระยุคนี้ยิ่งนัก        เพราะพระ

เครื่องส่วนหนึ่งที่ขุดพบจากกรุของวัดนี้   ได้มีพระประเภทสร้างล้อเลียนแบบ หรือ

ไม่ก็รับอิทธิพลของศิลปนั้นๆ มาสร้างกันไว้แบบพุทธลักษณะและศิลปะแบบตรงๆ

เลยก็มี

     " พระท่ามะปรางของสุโขทัย "  เป็นพระที่มีรูปแบบเหมือนกับ  " พระท่ามะปราง

ของจังหวัดกำแพงเพชร "  และ   " พระท่ามะปรางของจังหวัดพิษณุโลก " ผิดกันที่

พระท่ามะปรางของจังหวัดสุโขทัย  จะมีรูปร่างเล็กกว่าของเมืองอื่นๆ

     พระท่ามะปรางสุโขทัย     เป็นศิลปะของสุโขทัยตอนปลาย     ขุดพบครั้งแรกที่

" วัดมหาธาตุ "  เรียกว่า  " พระกรุเก่า "  เมื่อประมาณ พ.ศ. 2435 จำนวนพระที่พบมี

จำนวนเล็กน้อยเท่านั้นมีลักษณะของผิวจะดำ    หรือเทา    บางองค์จะมีรอยระเบิด

ออกมา ต่อมามีการขุดค้นได้ที่กรุ " วัดเจดีย์สูง "   และที่ " เขาพนมเพลิง " แต่จะมี

ผิวปรอท และผิวจะสวยงามกว่าของวัดมหาธาตุ     พระท่ามะปรางเมืองสุโขทัยจะ

ผิดกับที่จังหวัดอื่นๆ ตรงลักษณะองค์พระแลดูแบบ  " เอวบางร่างน้อย "   ส่วนด้าน

พระพุทธคุณนั้นมิได้ยิ่งหย่อนกว่าพระท่ามะปรางของเมืองอื่นเลย คือ ดีทางแคล้ว

คลาด และโภคทรัพย์ ขนาดองค์พระกว้างประมาณ 1.7 ซม. สูงประมาณ 3 ซม.

ภาพพระทุกภาพ สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

ยินดีสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อร่วมสร้างสรรค์

การอนุรักษ์ " พระกรุ " ศิลปะ วัตถุโบราณไทย อันทรงค่า

" บ้านพระกรุ C . VISIT "  ห้อง K1  ชั้น 2  BIG C  ลาดพร้าว     

  โทร. 089-830-0469 

ขอนำเสนอ ภาพเทวรูปใน  หมวด " ศาสนา "

http://www.oknation.net/blog/c-visit-tibet

" บ้านธิเบต-เนปาล " ประติมากรรมชั้นสุงอันทรงค่าแห่งศิลปะ  

โดย c_visit

 

กลับไปที่ www.oknation.net