วันที่ อาทิตย์ ธันวาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อัญมณี ที่โลกลืม...


ถนอมดวงตาเด็กน้อยไว้....

       ดวงตาที่ใสกระจ่าง..

          พร่างพราว  ดุจหมู่ดาว เนตรฟ้า

       ดวงตาที่จรรโลงทุกหัวใจในโลกหล้า...

        ........ให้รู้จักสุนทรีย์................

ถนอมดวงตาเด็กน้อยไว้...             

       ดวงตาที่สวยใส ไร้ซ่อนเร้น...

           ดุจรุ้งมณี หลากสีตระการ

         .... งาม  และอัศจรรย์ เด่นด้าวเวหา.....

       ดวงตาที่จรรโลงทุกหัวใจในโลกหล้า.....

         ...ให้รู้ซึ้งคุณค่า บนแดนดิน...

ถนอมดวงตาเด็กน้อยไว้...

      ดวงตาที่ใส... บริสุทธิ์

      ดุจหยาดฝนกราวกรู เริงร่า จากฟากฟ้า..พิภพไกล..

      ดวงตาที่จรรโลงทุกหัวใจในโลกหล้า

      .......... ให้เบิกบานยินดี......................

ถนอมดวงตาเด็กน้อยไว้....

        ดวงตาที่พร่างพราย เปี่ยมประกายชีวา

        ยังชาวโลกหล้าให้สราญรื่นชื่นขวัญ

        ประดุจบุปผาสวรรค์ หลายหลากพันธุ์  

          .... วิจิตรตระการ บานเบ่ง ....

       สะพรึบสะพรั่ง ประชันประกาย...ในอุทยานทิพย์

       ....ยังจิตของเหล่าเทพให้ยินดีปรีดิ์แปรม ฉะนั้น....  

.

ถนอมดวงตาเด็กน้อยไว้...  

          ดวงตาที่เปล่งประกายงาม

            วับวาม ด้วยความหวัง และความใฝ่ฝัน

           ......ดุจหมู่มวลดอกหญ้า กระจิริด ..กลางทุ่งตะวัน..

          ที่ต่างพากันชะเง้อ.... รอคอย ......

          .........แสงสุรีย์อุ่น แห่งเหมันตฤดู...

           ดวงตาที่จรรโลงทุกหัวใจในโลกหล้า

           ....ให้รู้ซึ้งคุณค่า ของการแบ่งปัน......

.

.

ข อ บ คุ ณ ภ า พ จ า ก อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต..................................................................................

โดย ภูมิรพี

 

กลับไปที่ www.oknation.net