วันที่ อาทิตย์ ธันวาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ภาพปฏิทินชุดผลไม้ 20 ปีเข้าแล้วก็ยังสวยสด


7ธค.2551/ปฏิทินผลไม้ 2531(1988)

      

ใกล้ถึงปีใหม่ก็นึกถึงปฏิทิน งานบางงานที่เคยทำไว้เมื่อ เกือบ 20 ปีก่อนนี้ น่าจะยังดูดี ก็เลยงัดเอามาดูกันหน่อย ก่อนจะถึงช่วงเทศกาลจริงๆ

โชคดีที่ คุณวาณิช จรุงกิจอนันต์ ท่านได้เขียนบทกวีประกอบไว้ด้วย ซึ่งฟังดูไพเราะมาก ก็เลยนำมาประกอบกัน

 ......

กล้วยน้ำว้า/Siamese Banana

ดาดดื่นแผ่นด้าวนี้ นานฉนำ         อวยอิ่มเอื้อ อุปถัมภ์

ยาจก จบถึงท้าว มหาเศรษฐี

ถ้วนทบ ทุกเถื่อนทุ่ง ทิศวิถี          ประกาศ ข้อคือ สักขี

พยานย้ำ ยืนยงโภช นาหาร

.....

ทับทิม/Pomegranate

อัญมณี เนื้อเบียดแน่น นามขนาน        ส่งแสง แสดงสาร

ถึงสัจ จธรรมถ้วน ทุกทิศา

กี่ก่องแก้ว แววรัชน์ รัตนา                หากบ่ชื่นช้อย ชิวหา

ย่อมมิใช่ ชี้ชีพ ชนประสงค์

.....

มะละกอ/Papaya

กอก่อนวล เกิดเนื้อ ละอออนงค์             บุศรา คัมคง

เรื่อเหลือง เรืองทาบ ประหนึ่งทอง

ดิบขาว ควรค่า เคียงประครอง         ประสม ประเสปอง

ประสานสวย สู่เข้า อีสานเขียว

.....

แตงโม/Watermelon

ชาดดี ชี้ชาดได้ โดยชำนาญ               วันเวียนกี่ วันวาร

ย่อมแท้ โดยธาตุ สัจจธรรม

คำนึงนาน หวานแดง ประหลาดรำ            ลึกจิน ตนานำ

หนึ่งใน นิจกาล หวานแดง

.....

น้อยหน่า/Custard Apple

น้อยหรือ ใช่น้อยหน้า นวลหมาย             เช้าสิ้น มาสู่สาย

มีสนับ สนุนเนื่อง ดังปรารถนา

เปี่ยมรส เลอล้ำล้น รมยา                         รมณีย์ นานา

ไกลกำหนด รสแล้ว สลายหาย

.....

ลำไย/Longan

ไยดี ศรีสวัสดิ์เค้า สวรรค์ขาน          โยงมาสมัคร สมานสาน

สัมพันธภาพ พิจิตรนำ จากเหนือหนาว

ม่านหมอก เมืองเมฆไข ลงขาว           หับห่างห้วง หากหาว

เสมอร่วมห้อง บ่ให้ ระเหระหน

.......

เงาะ/Rambutan

อัปลักษณ์นัก นั่นใย ใครถือ                รจนา ไหนหรือ

จะลืมร้อย มาลัยเพชร พวงบุปผา

ทอดเที่ยง ใช่เสี่ยง นงพงา                จำนงนิ่ง เจตนา

อยู่ด้วย ได้ด้วย นิรันดร

.....

มะเฟือง/Carambola

กี่เฟืองฟัน ผันพา กำหนดภาพ           มิสมซ่าน ซึ้งซาบ

เกิดสุข พิเศษซ้อง รสสาสรร

พิลาส พิไลล้ำ รำพึงพรรณ               นาวจี จำเรียงจรร

โลงห ฤทัยหาก คราวกระหาย

.......

ทุเรียน/Durian

กี่หนาม กี่ไหน่แนม คมหนาม              กี่ยุค เยือนสยาม

หนามยอก ยิ่งยังย้ำ ยลถวิล

ผิดเทพา เฉลิมพื้น ปฐพินทร์                 บำเรอ บุรินทร์

แล้วย่อม มิอยู่ฟื้น ประโลมฝัน

.....

มะม่วง/Mango

หมากมาก มาเป็นมะ สม่ำเสมอ           สนองสนิท อยู่เสนอ

ตลอดสาม ฤดูสิ้น ทุุกสมัย

หลากรส หลากคำ แถลงไข                ประมาณคำ ฤาใคร

อาจประเมิน ประมูลค่า ควรหมาย

....

สับปะรด/Pineapple

เปรี้ยวปาก ปากปลื้มเปรี้ยว           ปนหวาน รสเขา ลือขาน

ร้อยตาลืม แสงเลศ ใดไฉน

ไฉนนั่น ตาน้อยๆ ร้อยความนัย           ร้อยล้้าน รวมดวงใจ

ลองรสลิ้น รสชื่น ประชุมเกษม

....

มังคุด/Mangosteen

คุดคลับ คล้ายคำเขิน อางขนาง         เช้าสาย บ่ายสาง

รสสร้าง เกินเสกสร้อย แสดงสาร

เผื่อนปก ปานปกห้อง รโหฐาน        ทำนุถนอม หอมหวาน

ไว้ให้ มิเหือดแห้ง สลายหาย

****************************************

*หมายเหตุ...ปฏิทินห้างเซ็นทรัล ประจำปี 2531/1988

----------------------------------------------------------

อริยชน

>

โดย อริยชน

 

กลับไปที่ www.oknation.net